Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:09

Utkom den 8 juni 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud;

beslutade den 8 juni 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Blekinge län gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller från 8 juni 2021 kl 18.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan vid särskilda skäl medges av Länsstyrelsen i Blekinge län.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Denna föreskrift gäller från och med 8 juni 2021.

_______________

På Länsstyrelsens vägnar

Helena Morgonsköld (vikarierande landshövding)

Anne-Li Johansson (länsjurist)

Martin Petersson (tjänsteman i beredskap)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss