Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:08

Utkom den 28 maj 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter (10 FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 28 maj 2021.
(dnr: 213-4921-2020)

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, att Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter (10 FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-4921-2020) ska upphöra att gälla den 1 juni 2021.

HELENA MORGONSKÖLD, vikarierande landshövding

KRISTINA NORDENSON, länsjurist

_______________

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss