Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Jämtlands läns författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
23FS 2023-22 Föreskrifter om upphävande av skyddsområde (AKJ Nr 136:1966) för grundvattentäkt i Aspås, Krokoms kommun.pdf.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2023-12-22 11.06
23FS 2023-21 Föreskrifter om Nåara_Härbergsdalens naturreservat.pdf Pdf, 654.1 kB. 654.1 kB 2023-12-20 09.00
23FS 2023-20 Föreskrifter om Köpmankölens naturreservat.pdf Pdf, 365.1 kB. 365.1 kB 2023-12-20 08.59
23FS 2023-19 Föreskrifter om Himmelsflöten.pdf Pdf, 582.7 kB. 582.7 kB 2023-12-15 09.00
23FS 2023-18 Föreskrifter om Skavbergets naturreservat.pdf Pdf, 395.2 kB. 395.2 kB 2023-12-15 10.41
23FS 2023-17 Föreskrifter om Flakamyrens naturreservat i Östersunds kommun.pdf Pdf, 615.5 kB. 615.5 kB 2023-11-14 13.58
23FS 2023-16 Föreskrift om utökningen av Kläppe naturreservat, Östersunds kommun.pdf Pdf, 181.8 kB. 181.8 kB 2023-10-18 14.35
23FS 2023-15 Föreskrifter om Långkälens naturreservat.pdf Pdf, 288.7 kB. 288.7 kB 2023-08-24 13.56
23FS 2023-14 Föreskrift gällande naturreservatet Sällsjön, Östersunds kommun.pdf Pdf, 398.1 kB. 398.1 kB 2023-06-30 11.11
23FS 2023-13 Tillfälliga lokal sjötrafikföreskrifter i samband med Storsjöyran 28-30 juli, 2023.pdf Pdf, 97 kB. 97 kB 2023-06-12 16.56
23FS 2023-12 Föreskrifter om eldningsförbud.pdf Pdf, 19 kB. 19 kB 2023-06-09 10.50
23FS 2023-11 Föreskrifter om Pålgårdsbrännans naturreservat.pdf Pdf, 362.4 kB. 362.4 kB 2023-05-30 15.24
23FS 2023-10 Föreskrifter om utökning av Järvdalens naturreservat.pdf Pdf, 419.5 kB. 419.5 kB 2023-05-30 15.24
23FS 2023-9 Föreskrifter om Vålådalens naturreservat, Åre kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-05-23 07.51
23FS 2023-8 Föreskrifter om utökning av Offerdalsbergs naturreservat.pdf Pdf, 419.8 kB. 419.8 kB 2023-05-11 11.20
23FS 2023-7 Ändring av undantag för föreskrifter i naturreservatet Källmyren, Östersunds kommun.pdf Pdf, 315.7 kB. 315.7 kB 2023-05-05 14.23
23FS 2023-6 Föreskrifter om vattenskyddsområde för Kälarne grundvattentäkt, Bräcke kommun.pdf Pdf, 172.4 kB. 172.4 kB 2023-04-20 09.27
23FS 2023-5 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt för vägarna vissa lokala trafikföreskrifter i Jämtlands län.pdf Pdf, 786.1 kB. 786.1 kB 2023-03-31 14.17
23FS 2023-4 Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter och allmänna råd (01FS 201953) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf Pdf, 19.8 kB. 19.8 kB 2023-03-09 07.57
23FS 2023-3 Föreskrifter om Stor-Brättans brandfälts naturreservat.pdf Pdf, 476.4 kB. 476.4 kB 2023-02-28 16.30
23FS 2023-2 Föreskrifter om undantag från terrängkörningsförbudet på snötäckt mark inom statliga regleringsområden i Jämtlands län i samband med fiske.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-01-24 09.17
23FS 2023-1 Föreskrifter om allmänna skoterleder inom statliga regleringsområden i Jämtlands län.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-01-24 09.17