Manjärv

Skogsområde med människor

För 7 000 år sedan var boplatsen på Finnäset i Manjärv belägen på en ö. Vid denna tid användes platsen för jakt och fiske. I dag finns gott om lämningar från stenåldern - en vall som markerar en boplats, två stensättningar och tre fångstgropar.

Finnäset var en strand

Efter landhöjning blev ön till ett sandigt näs i en lång inre havsvik. Förutom att bo och jaga här begravde människor också sina döda på platsen. De två gravarna är så kallade sten­sättningar. Troligen har man byggt dem i anslutning till boplatsen. En av gravarna är arkeologiskt undersökt och är daterad till cirka 5 000 f.Kr. Den döda hade rödockra över huvudet och kring kroppen och var troligen inlindad i hudar när den lades ner i graven. Graven var täckt med stenar och rödockrasand. Man har också hittat ett fynd med skärvor från avslagna och bearbetade stenar.

Finnäset ligger vid sjön Manjärv som också har en badplats. Marken i fornlämningsområdet har en gång varit strandvallar mot det dåvarande havet. Nu är det skogsmark med tallar. Flera informationsskyltar kan berätta om boplatsen och människornas liv här.

Karta

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter finns publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Ålder: cirka 5 000 f.Kr

Skyddsform: Fornlämningsområde

Beteckning: Fornvårdsmiljö Manjärv nr 115

Fastighet: Finnäset

Hitta hit

Manjärv ligger cirka 3 mil nordväst om Älvsbyn och cirka 7 km sydöst om Vidsel. Inne i byn Manjärv finns en vägskylt med hänvisning till fornvårdsområdet. Vid infarten från vägen finns en parkeringsyta med en entréskylt och hänvisningsskylt till stigen mot boplatserna och fångstgroparna. 

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss