Manjärv

Skogsområde med människor

För 7 000 år sedan var boplatsen på Finnäset i Manjärv belägen på en ö. Vid denna tid användes platsen för jakt och fiske. I dag finns gott om lämningar från stenåldern - en vall som markerar en boplats, två stensättningar och tre fångstgropar.

Efter landhöjning blev ön till ett sandigt näs i en lång inre havsvik. Förutom att bo och jaga här begravde människor också sina döda på platsen. De två gravarna är så kallade sten­sättningar. Troligen har man byggt dem i anslutning till boplatsen. En av gravarna är arkeologiskt undersökt och är daterad till cirka 5 000 f.Kr. Den döda hade rödockra över huvudet och kring kroppen och var troligen inlindad i hudar när den lades ner i graven. Graven var täckt med stenar och rödockrasand.

Man har också hittat ett fynd med skärvor från avslagna och bearbetade stenar.

Besök Finnäset i Manjärv

Finnäset ligger vid sjön Manjärv som också har en badplats. Marken i fornlämnings-området har en gång varit strandvallar mot det dåvarande havet. Nu är det skogsmark med tallar. Vid infarten från vägen finns en parkeringsyta med en entréskylt och hänvisningsskylt till stigen mot boplatserna och fångstgroparna. Flera informationsskyltar kan berätta om boplatsen och människornas liv här.

Karta

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Text

Hitta hit

Fornvårdsmiljö Manjärv nr 115

Kommun: Älvsbyn

Ålder: cirka 5000 f.Kr

Skyddsform: Fornlämningsområde

Fastighet: Finnäset

Kontakt