Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Appojaure

Kartbild

Runtomkring Appojaure, på samiska Áhpojávrre, finns flera fångstgropssystem och spår av eldhärdar som vittnar om samernas nyttjande av området. Spår av ett samiskt kulturlandskap.

Strandområdena längs Stora Lulevatten har under långa tider varit fjällrenens vandringsväg mellan sommarbeteslandet i fjällen och vinterbeteslandets skogar närmare kusten. Markerna har nyttjats för jakt, fiske och renskötsel i mer än tusen år. Idag ligger området inom Sörkaitum sameby.

Fångstgropsystemen är från yngre stenåldern och har en gång använts för att jaga både vildren och älg. De har troligen varit använda under tre olika perioder, från ca 4000 f. Kr.

Samiska härdar byggs än idag äng av stenar utlagda i en cirkel. I den utgör elden centrum i en tältkåta. Varje familj reser sin kåta kring sin egen härd. Härden har man byggt själv och den används aldrig av andra.

Eldhärdarna i Appojaure

Arkelogerna hittar ofta rester av flera härdar tillsammans, två till fem är vanligt. Det vittnar om att flera familjer hållit ihop. I Appojaure ligger 9 härdar placerade på rad, med ca 8 - 15 meters mellan­rum. Kanske hade en större grupp famljer, en så kallad ”sijjda” sitt viste här. Kanske var kåtaplatsen avsedd för tillfälliga övernattningar vid jakt eller fiske, eller när när gruppen flyttade sina renar mellan olika betesmarker.

Arkeologer har fastställt åldern på några av härdarna i närområdet, de är från tiden mellan 1200 - och 1400 - talen. I Appojaure är eldhärdarna ännu inte undersökta. Utifrån sitt utseende är de troligtvis ännu äldre, de kan vara så gamla som från perioden
500 - talet till 1000 - talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Fornvårdsmiljö
Appojaure nr 16

Kommun
Gällivare

Ålder
500-talet -1400-talet

Skyddsform
Fornminne sedan

Markägare
Naturvårdsverket

Pilformad skylt på stolpe

Hitta hit

Appojaure ligger längs väg 827, intill väg 45, västerut mot Stora Sjöfallet . Efter ca 34,5 km finns hänvisningsskylt "Härdar" in till en skogsväg. Efter ca 250 finns en ny skylt och en P-ficka. I området finns en informationsskylt.

Kontakt