Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Appojaure

arkeologiska härdar i skogen

Här syns några av härdarna i området och härd nummer nio med en markör i förgrunden.

Runtomkring Appojaure, på samiska Áhpojávrre, finns flera fångstgropssystem och spår av eldhärdar som vittnar om samernas nyttjande av området, spår av ett samiskt kulturlandskap.

Historik

Strandområdena längs Stora Lulevatten har under långa tider varit fjällrenens vandringsväg mellan sommarbeteslandet i fjällen och vinterbeteslandets skogar närmare kusten. Markerna har nyttjats för jakt, fiske och renskötsel tusentals år.

Fångstgropar

Fångstgroparna är från yngre stenåldern och har en gång använts för att jaga både vildren och älg. De har troligen varit använda under tre olika perioder, från cirka 4 000 f.Kr.

Eldhärdar

Arkeologerna hittar ofta rester av flera härdar tillsammans, två till fem är vanligt. Det vittnar om att flera familjer hållit ihop. I Appojaure ligger 9 härdar placerade på rad, med cirka 8-15 meters mellan­rum. Kanske hade en större grupp familjer, en så kallad ”sijjda” sitt viste här. Kanske var kåtaplatsen avsedd för tillfälliga övernattningar vid jakt eller fiske, eller när när gruppen flyttade sina renar mellan olika betesmarker. Arkeologer har fastställt åldern på några av härdarna i närområdet, de är från tiden mellan 1200- och 1400-talen. I Appojaure är eldhärdarna ännu inte undersökta. Utifrån sitt utseende är de troligtvis ännu äldre, de kan vara så gamla som från perioden 500-talet till 1000-talet.

Samiska härdar byggs än idag av stenar utlagda i en cirkel. I den utgör elden centrum i en tältkåta. Varje familj reser sin kåta kring sin egen härd. Härden har man byggt själv och den används aldrig av andra.

Kartbild

Idag ligger området inom Sörkaitum sameby.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Eldning eller bränning av skogsavfall får inte ske på fornlämning eller inom fornlämningsområdet.

Markingrepp som kan skada, rubba eller förändra fornlämningar får inte ske utan att tillstånd till detta sökts av Länsstyrelsen.

Kemiska preparat får inte användas utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen.

Informationsskyltar upprättas av Länsstyrelsen.

Fornvårdsmiljön omfattas av bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Vintervänlighet: ingen av fornvårdsmiljöerna är lämpliga att besökas då det ligger snö på marken. Underhåll sker endast under barmarkssäsong.

Skötselplan: fornvårdsmiljö Appojaure nummer 16

Fastighet: Gällivare krölm 2:1

Kommun: Gällivare

Ålder: 500-talet—1400-talet

Skyddsform: Fornminne

Markägare: Naturvårdsverket

Hitta hit

Appojaure ligger längs väg 827, intill väg 45, västerut mot Stora Sjöfallet. Efter cirka 34,5 km finns en hänvisningsskylt "Härdar", som leder in till en skogsväg. Efter cirka 250 finns en ny skylt och en p-ficka. I området finns en informationsskylt. Vid härd två och nio finns objektmarkörer.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss