Kyrkudden

Grön terräng med kyrktorn i fonden

Kyrkudden i Hedenäset vid Torneälven var en samlingsplats för marknad redan på medeltiden. Idag finns här lämningar från människors aktiviteter under flera hundra år. På udden ligger också Hedenäsets kyrka.

Kyrkudden varit marknadsplats i flera hundra år - åtminstone från 1300-talet fram till 1621 då Torneå fick stadsprivilegier. Den första kyrkan byggdes här 1617 för socknens församlingsbor på båda sidor om älven. Utifrån analyser av djurben som hittats vid arkeologiska utgrävningar tror man att marknaderna här hållits under hösten. Benresterna har varit från nötkreatur, får och getter liksom från vilda djur och fisk.

På udden finns fem husgrunder. En av dem har varit en bostad och de fyra övriga är lämningar efter verkstäder. Tydliga spår av metallhantverk har hittats inom området och det finns tecken på att järn har producerats i närheten. En större rektangulär nedgrävning som har tolkats som en försvarsanläggning. Här finns även två tjärgravar för enkel tillverkning av tjära. På området finns också ett mer sentida gränsmonument.

Ett par fyrkantiga nedgrävningar har bland annat tolkats som förkristna gravar. Arkeologerna har dock inte hittat något benmaterial från människor.

Besök Kyrkudden

Fornlämningsområdet på Kyrkudden ligger på en liten höjd intill Torneälven. Här finns rester efter husgrunder och olika typer av mänskliga aktiviteter på området. Här finns flera informationsskyltar som berättar om platsens historia och de olika lämningarna.

Från parkeringsplatsen vid kyrkan är det skyltat till de stigar som leder till gamla marknadsplatsen, till ett vindskydd och en eldplats. Nere vid vattnet finns även en rastplats. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter finns publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Övertorneå

Ålder: 1300-talet - 1600-talet

Skyddsform: Fornlämningsområde

Markägare: Koivukylä bysamfällighet

Beteckning: Fornvårdsmiljö Kyrkudden nr 60

Hitta hit

Sväng in från väg 99 till Hedenäsets kyrka där man sedan fortsätter köra på en grusväg förbi kyrkan cirka 400-500 meter. Denna väg leder fram till kyrkans parkeringsplats.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss