Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gamla hamnkranen

Gammal lyftkran i vinterlandskap.

Hamnkranen i Luleå Södra hamn.

Hamnkranen i Luleå är ett byggnadsminne som vittnar om Luleås epok som sjöstad och om industrialiseringen efter andra världskriget. Kranen användes senast 1985. 

Från arbetsredskap till sjöfartsminne

Båda sidor av stadsön i Luleå präglades länge av sjöfart och båtbyggeri. Fartyg kom och gick och på kajerna pågick lastning och lossning av gods. Södra hamn blev Luleås huvudhamn 1901, då installerades också dess första lyftkran.

Den gamla hamnkranen i Luleå vittnar om en tid då handel och industri förutsatte sjöfart. Kranen är en så kallad vipparmsportalkran, typen utvecklades redan på 1920-talet och var länge den vanligaste i svenska hamnar. Idag finns bara enstaka exemplar kvar i landet.

Två modernare lyftkranar uppfördes 1950 på Södra hamnområdets djupkaj. Den ena kranen står idag ensam kvar och är skyddad som byggnadsminne. Idag speglar den gamla lyftkranen en hel epok i Luleås industriella utveckling, Sjöfarten var förutsättningen när statliga Norrbottens Järnverk AB från 1940 utvecklade sin verksamhet i Luleå. Djuphamnen byggdes under krigsåren för att göra det möjligt att frakta hit och förse järnverket med koks och kalk. Under efterkrigstiden var Luleå en av de städer som växte snabbast i landet. 

De två lyftkranarna i Luleå hamn förlorade sin uppgift när godshanteringen ändrade karaktär till containerfrakt på 1980-talet. Fartygen blev större och hamnen flyttades ut från centrum. Containerhantering blev det normala för att lasta och lossa gods, med nya lyftanordningar.

Miljöbild hamn med fartyg och lyftkran.

Djupkajen med tvillingkranarna i Luleå Södra Hamn omkring 1960. Foto: Nils Ahlstrand / Luleå kommuns bildarkiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Luleå

Uppförd: 1950

Skyddsform: Byggnadsminne

Skyddad sedan: 2010

Ägare: Luleå kommun

Hitta hit

Gamla hamnkranen ligger på Södra hamnplan i Luleå centrum.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss