Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gamla hamnkranen

Gammal lyftkran i vinterlandskap.

Hamnkranen i Luleå Södra hamn.

Hamnkranen i Luleå är ett byggnadsminne som vittnar om Luleås epok som sjöstad och om industrialiseringen efter andra världskriget. Kranen gjorde sitt sista dagsverke 1985. 

Med sin resliga och sin tydliga konstruktion vittnar den gamla hamnkranen i Luleå om en tid då handel och industri förutsatte sjöfart. Kranen är en så kallad vipparmsportalkran, tillverkad vid Motala Verkstad 1950. Krantypen utvecklades redan på 1920-talet och var länge den vanligaste i svenska hamnar. Idag finns bara enstaka exemplar kvar i landet.

Från arbetsredskap till sjöfartsminne

Båda sidor av stadsön i Luleå präglades länge av sjöfart och båtbyggeri. Kajer och hamnar var livliga arbetsplatser där många fick slita hårt och tungt. Fartyg kom och gick och på kajerna pågick lastning och lossning av gods. Södra hamn blev Luleås huvudhamn 1901, då installerades också dess första lyftkran.

Två modernare lyftkranar uppfördes 1950 på Södra hamn-omådets "djupkaj". Den ena kranen står idag ensam kvar och är skyddad som byggnadsminne. Idag speglar den gamla lyftkranen en hel epok i Luleås industriella utveckling, Sjöfarten var förutsättningen när statliga Norrbottens Järnverk AB från 1940 utvecklade sin verksamhet i Luleå. Djuphamnen byggdes under krigsåren för att göra det möjligt att frakta hit och förse järnverket med koks och kalk. Under efterkrigstiden var Luleå en av de städer som växte snabbast i landet. 

De två lyftkranarna i Luleå hamn förlorade sin uppgift när godshanteringen ändrade karaktär till containerfrakt på 1980-talet. Fartygen blev större och hamnen flyttades ut från centrum. Containerhantering blev det normala för att lasta och lossa gods, med nya lyftanordningar. 1985 var det sista året som Djupkajen och dess kranar användes. 

Miljöbild hamn med fartyg och lyftkran.

Djupkajen med tvillingkranarna i Luleå Södra Hamn omkring 1960. Foto: Nils Ahlstrand / Luleå kommuns bildarkiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Byggnadsminne

Kommun
Luleå

Uppförd
1950

Skyddsform
Byggnadsminne

Skyddad sedan
2010

Ägare
Luleå kommun

Hitta hit

Gamla hamnkranen i Luleå ligger i Södra Hamn i Luleå.

Svartvitt foto av en gammal lyftkran

Hamnkranen är en de av två "tvillingkranar" som uppfördes i Södra hamn 1950.

Kontakt