Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Argåive skogsarbetarkoja

Timrad koja i skog med utsikt mot fjäll.

Nils Johan Larssons skogsarbetarkoja vid berget Argåive utanför Moskosel.

Skogsarbetarkojan i Argåive är en enkelt tillyxad timmerkoja omgiven av milsvida skogar. Den byggdes kring sekelskiftet 1900. Tillsammans med sitt stall och sin tjärdalsbotten vittnar timmerkojan om en tid då då skogen var ett nödvändigt livsvillkor för inlandets befolkning.

Med hästen som enda sällskap var timmerkojan skogsarbetaren Nils Johan Larssons bostad när brände tjära här ur stubbar som var rika på kåda. Strax bakom kojan inns en liten å, Vistån. Den var viktig eftersom den färdiga tjäran måste flottas ned i tunnor på vattenvägarna ned till kusten.

Dalplatsen i skogen

Tjära var främst under 1600 och 1700-talet en av Sveriges viktigaste exportvaror. Den användes för att impregnera trä mot röta. Betydelsen som handelsvara avtog mot 1800-talets slut, men den urgamla traditionen att koka tjära i tjärdalar förblev länge en tradition i inlandets skogsområden.

Nils Johan Larssons dalplats vid berget Argåive ligger kvar i skogen där den en gång byggdes upp. Miljön ger en inblick i arbets- och levnadsförhållanden som var många svenskars under mycket lång tid. Den gamla skogarbetarmiljön var del av deras vardag, men är nu mycket sällsynt.

Besöksmålet Argåive skogsarbetarkoja

Vid skogsarbetarkojan i Argåive kan du uppleva en av våra få bevarade skogsarbetarmiljöer. Timmerkojan, stallet och tjärdalen visar hur man byggde förr i Norrbottens inland. Byggnaderna är idag restaurerade liksom spånhyveln som rekonstruerats utifrån lämningar på platsen och från utseendet på liknande hyvlar i trakten. För mer information och vägledning, kontakta Rallarmuseet i Moskosel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Byggnadsminne

Kommun
Arvidsjaur

Uppfört
Tidigt 1900-tal

Skyddsform
Byggnadsminne

Skyddat sedan
2001

Ägare
Förvaltas av Föreningen Moskosels Rallarmuseum

Hitta hit

Skogsarbetarkojan ligger på berget Argåives nordvästra sida, ca 1 mil från samhället Moskosel. Byggnaderna och tjärdalen har restaurerats och är i dag byggnadsminne.

Kontakt