Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Argåive skogsarbetarkoja

Timrad koja i skog med utsikt mot fjäll.

Nils Johan Larssons skogsarbetarkoja vid berget Argåive utanför Moskosel.

Vid skogsarbetarkojan i Argåive kan du uppleva en av våra få bevarade skogsarbetarmiljöer. Timmerkojan, stallet och tjärdalen visar hur man byggde och levde förr i Norrbottens inland.

Historik

Omgiven av milsvida skogar, står en enkelt tillyxad timmerkoja tillsammans med stall och tjärdalsbotten. Ett sekel tillbaka bodde Nils Johan Larsson tidvis i kojan, med sin häst som enda sällskap och brände tjära ur vresiga stubbar.

Sällsynt miljö

Den lilla Vistån strax bakom kojan var viktig, då tjäran flottades i tunnor genom bäckar och åar ned mot kusten. Denna skogarbetar-miljö från tidigt 1900-tal berättar om livsvillkor och arbete i en tid då skogens resurser var en viktig överlevnadsfaktor för inlandets befolkning och en del av upphovet till landets moderna välfärd. Miljön representerar något som en gång var väldigt vanligt men numera är mycket sällsynt.

Restaureringar

Byggnaderna är idag restaurerade liksom spånhyveln som rekonstruerats utifrån lämningar på platsen och från utseendet på liknande hyvlar i trakten.

För mer information och vägledning, kontakta Rallarmuseet i Moskosel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Dalplatsens samtliga byggnader – bostadskoja, stall, spånhyvel och tjärdal - får inte rivas eller flyttas.
  • Bostadskojan och stallet får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får inte göras i byggnadernas stomme.
  • I bostadskojan får inte göras ingrepp i eller ändring av fast inredning.
  • Tjärdalen får inte ändras.
  • Samtliga byggnader skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella material och metoder och på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det markerade området får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. Området skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets karaktär inte förvanskas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslut: byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Norrbotten, 2001-06-01,
diarienummer 221-10057-97

Beteckning: Lomträskvattnet 1:1, Arvidsjaurs kommun

Byggnader: alla byggnader på Nils Johan Larssons dalplats; bostadskoja, stall, spånhyvel och tjärdal.

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Förvaltas av Föreningen Moskosels Rallarmuseum

Hitta hit


Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss