Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Arkeologstigen

Stenröse med tallar

Nedanför stenröset på Högberget finns en stenlabyrint som daterats till 1200-talet.

Arkeologstigen i Jävre är en markerad vandringsled i ett område med historiska lämningar, bland annat från bronsåldern. Vissa av lämningarna är mellan 1200 år och 3000 år gamla. Området bjuder också på varierad natur.

Idag anses Jävre vara Norrbottens äldsta bebodda plats. Här har arkeologer på Norrbottens musem funnit ett stort antal lämningar av de människor som levt här - som gravar och offerstenar. De är idag skyddade som fornminnen. Museet märkte på 1970-talet ut den kulturstig som förbinder fornminnena med områdets utsikts- och rastplatser.

I området hittades det så kallade Jävresmycket, ett ca 1 500 år gammalt spänne av brons. Det kommer troligen från Volga-området i dagens Ryssland. Under bronsåldern var bergen inom området höga, kala uddar ut i havet. De som levde här då hade långväga kontakter både öster- och söderut.

Besök Arkeologstigen

Vandringsleden är ett spännande besöksmål, både för den historiskt intresserade och den friluftsintresserade. Stigen bjuder på naturupplevelser och på intressanta historiska lämningar - som gravfält, rösen och en labyrint. En vägledande folder med en karta över området och stigen, med information om de olika lämningarna finner du här på webbsidan.

Vid gravarna på Lillberget, Sandholmsberget och Högberget finns informationsskyltar som berättar om gravarna och deras historia. Uppe på Högberget finns två grillplatser: en på berget nedanför röset och en vid parkeringsplatsen. Informationsskyltar berättar om de olika fornlämningarna.

Klippa med tallar och utsikt mot vatten

Från Högberget har vandraren fantastisk utsikt i klart väder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Text

Hitta hit

Fornvårdsmiljö

Fastighet
 Jävre 33:1, Jävre 32:1, Jävre 40:1, Jävre 12:4Jävre 12:16, Jävre 46:1, Jävre 40:1, Jävre 1:40, Jävre 12:1, Jävre 38:1, Jävre 6:29, Jävre 3:13

Kommun
Piteå

Skyddsform
Fornlämningsområde

Kom ihåg
Inom fornlämningsområdet får du enbart elda på anvisad plats

Pilformad skylt på stolpe

På Sandholmsberget finns ett ovanligt gravröse som annars bara förekommer längs Smålandskusten och på Öland.

Hitta hit

Jävre ligger ca 2 mil söder om Piteå. Följ väg E4 söder om Jävre. Ta av vid skylt: ”Arkeologstigen”. Ta in vid vändslingan och genom grinden som ska hållas stängd.

En P-plats finns nedanför Sandholmsberget. Stigen är här markerad med skyltar.

Kontakt