Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Arkeologstigen

Stenröse med tallar

Nedanför stenröset på Högberget finns en stenlabyrint som daterats till 1200-talet.

Arkeologstigen i Jävre är en markerad vandringsled i ett område med historiska lämningar, bland annat från bronsåldern. Vissa av lämningarna är mellan 1 200 år och 3 000 år gamla. Området bjuder också på fina utsikter och varierad natur.

Historik

Jävre anses vara Norrbottens äldsta bebodda plats. Här har arkeologer på Norrbottens musem funnit ett stort antal lämningar av de människor som levt här, som gravar och offerstenar. De är idag skyddade som fornminnen.

I området hittades det så kallade Jävresmycket, ett cirka 1 500 år gammalt spänne av brons. Det kommer troligen från Volga-området i dagens Ryssland. Under bronsåldern var bergen inom området höga, kala uddar ut i havet. De som levde här då hade långväga kontakter både öster- och söderut.

Vandringsleden Arkeologstigen

Vandringsleden Arkeologstigen är ett besöksmål som passar både för den historiskt intresserade och den friluftsintresserade. Arkeologstigen är också en del av den 22 mil långa vandringsleden, Solanderleden.

Sträckan är 7,5 kilometer lång samt två rundor på vardera 2 kilometer. Norrbottens museum märkte på 1970-talet ut den kulturstig som förbinder fornminnena med områdets utsikts- och rastplatser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Eldning får inte ske inom fornlämningsområdet förutom på anvisad plats.

Markingrepp som kan skada, rubba eller förändra fornlämningar får inte ske utan att tillstånd har sökts hos Länsstyrelsen.

Kemiska preparat får inte användas utan särskilt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Fornvårdsmiljön omfattas av bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Vintervänlighet: ingen av fornvårdsmiljöerna är lämpliga att besökas då det ligger snö på marken. Underhåll sker endast under barmarkssäsong.

Entréer: Det finns två entréer till området

Toalett: Vid den norra entrén har turistinformationen egna toaletter.

Arkeologstigen omfattar fastigheterna:

 • Jävre 33:1
 • Jävre 32:1
 • Jävre 40:1
 • Jävre 12:4
 • Jävre 12:16
 • Jävre 46:1
 • Jävre 40:1
 • Jävre 1:40
 • Jävre 12:1
 • Jävre 38:1
 • Jävre 6:29
 • Jävre 3:13

Kommun: Piteå

Socken: Hortlax

Den areal som vårdas enligt skötselplan: cirka 1 hektar

Skyddsform: fornlämningsområde

Hitta hit

Jävre ligger cirka 2 mil söder om Piteå. Följ väg E4 söder om Jävre. Ta av vid skylt: ”Arkeologstigen”. Ta in vid vändslingan och genom grinden som ska hållas stängd. En parkeringsplats finns nedanför Sandholmsberget. Stigen är här markerad med skyltar

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss