Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vaisaluokta kyrkkåta

Ett samiskt kulturarv i kristen tradition. Av Norrbottens fem kyrkkåtor är den gamla kyrkkåtan i Vaisaluokta en av de första. Denna kyrkkåta uppfördes som kyrka på 1940-talet.

Den byggdes som en traditionell nordsamisk kåta av gammeltyp, med en åttkantig självbärande stolpkonstruktion - en form med ursprung i nordsamernas bostadskåtor. I byggprojektet medverkade renägaren, diktaren och slöjdaren Paulus Utsi, en välkänd och högaktad person i det samiska samhället. Det ger kåtan även ett stort personhistoriskt värde utöver det kulturhistoriska.

Vaisaluokta sameviste nyttjas av Sirkas (Sirges) sameby. Idag finns här också en nyare kyrkkåta intill den gamla. Tillsammans med den bildar den gamla kyrkkåtan, klockstapeln och kyrkbodarna en tydligt avskild plats i vistet.

Sedan långt tillbaka håller församlingsprästerna i Jokkmokk gudstjänst sommartid i fjällområdets större samiska visten. Innan det fanns kyrkkåtor skedde detta under bar himmel eller i en bostadskåta som kunde rymma många. 

I hela Sverige finns idag sju kyrkkåtor. Två av dem ligger i Väs­terbotten och är moderna gestaltningar av den traditionella kåtan. Bland annat är de byggda helt i trä.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter finns publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Uppfört: 1940

Skyddsform: Byggnadsminne

Skyddat sedan: 2004

Ägare: Vaisaluokta sameförening

Hitta hit

Kyrkkåtan ligger i väglöst land vid sjön Akkajaure i Vaisaluokta sameviste, vid Nordkalottleden.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss