Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lappstaden

Lappstaden är en samisk kyrkstad och den enda av våra äldre och bevarade kyrkstäder som har samiskt ursprung och visar på en samisk byggnadstradition.

I kyrkstäderna samlades långväga sockenbor för kyrkobesök, för att hålla ting och marknad och samtidigt njuta av umgänge. Lappstaden i Arvidsjaur är en av få samiska kyrkstäder som är bevarade. Här byggde skogssamerna i Arvidsjaursområdet redan på 1700-talet sina timmerkåtor och härbren i ett särskilt kvarter vid Arvidsjaurs kyrka. Byggnadernas inbördes placering följde släktbanden och tillhörigheten till olika områden.

Karl IX lät bygga en kyrka i Arvidsjaur som stod klar 1607. När en ny kyrka byggs i Arvidsjaur 1826 flyttas Lappstaden till sin nuvarande plats. Genom historien har dess traditioner förändrats, antalet byggnader har varierat och flera har bytt ägare. Den gamla bostadsstrukturen är delvis borta men Lappstadens stora kulturhistoriska betydelse finns kvar, och kunskapen om hur Lappstadens samiska kulturarv bör bevaras och vårdas.

Marknadstvång och kyrkogångsplikt

För att lättare kunna driva in skatt och kontrollera handeln reglerade införde kronan på 1600-talet en förordning om regelbundna marknader i norra Sverige, de skulle hållas på den plats där sockenkyrkan låg. Området kring den gamla prästgården strax utanför Arvidsjaur blev en kyrk- och marknadsplats där också samernas Lappstad anlades. 

I kyrkan skulle samerna kristnas och undervisas i kristen lära. Från 1600-talets slut ålades sockenborna kyrkogångsplikt, vilket innebar att man skulle besöka mässan varje söndag, och vara med vid husförhören. Det gällde även de nomadiserande samerna.

Vid de stora kyrkhelgerna samlades Arvidsjaur-områdets samiska familjer i Lappstaden och stannade en vecka eller mer. Storstämningshelgen, sista söndagen i augusti, var den viktigaste kyrkhelgen då samerna även förhördes i kristendom. Man gjorde släkt- och bekantskapsvisiter i kåtorna och ungdomarna roade sig med lekar. Männen jagade fågel och fiskade i sjöar runtomkring, kvinnorna slöjdade och umgicks.

Besök Lappstaden

I Lappstaden kan du uppleva det största historiska området med skogssamiska kåtor i landet. Den fyrkantiga timmerkåtan är typisk för skogssamernas byggnadskultur. Här har nybyggarnas timringskonst och samekulturens formtänkande smält samman.

I den kulturhistoriskt unika miljön finns 85 byggnader - 31 timmerkåtor och 54 härbren, på samiska kallade aittor, omgärdade av en timmerhage. Sommartid finns möjlighet till guidade turer med lokala personligheter.

Fyra byggnader är idag gemensamt ägda genom Arvidsjaurs sameförening. De övriga ägs av privatpersoner som ansvarar för underhållet och för att föra traditionen vidare. Storstämningen är den enda av de gamla kyrkhelgerna som varje år fortfarande firas med den traditionella högtidligheten, den sista söndagen i augusti.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter finns publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Uppfört: 1700-tal - nutid

Skyddsform: Byggnadsminne

Skyddat sedan: 1976

Ägare: Privata

Hitta hit

Lappstaden ligger i centrala Arvidsjaur.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss