Hängengården

Hängengården är en av de första gårdar som anlades i byn Glommersträsk. Idag visar den bevarade gårdens timrade hus och bodar hur ett välmående jordbrukarhem i södra Norrbotten kunde se ut under det tidiga 1800-talet.

Hängengårdens historia är nära förknippad koloniseringen av södra Norrbottens skogstrakter. 1757 kom den förste nybyggaren till den plats som skulle bli byn Glommersträsk. Hängengården uppfördes 1810 som den fjärde av gårdarna i byn.

De ursprungliga gårdsbyggnaderna är idag byggnadsminne – mangårds-byggnaden, bagarstugan, loftboden och kornboden. Byggnadssättet visar på en lokal byggnadstradition. Påkostade detaljer som de utspringande knutarna, lockpanelen, fönstrens överstycken och omsorgsfullt utformade entréer signalerar att gårdsfolket haft det gott ställt.

Skola och hembygdsgård

Byggnadernas användning över tid speglar förändringarna i samhällets utveckling. Ett år efter den så kallade folkskolestadgan 1842 startade Svenska missionssällskapet en skola i Hängengårdens huvudbyggnad. Skolsalen från denna tid finns bevarad på andra våningen, i den tillbyggnad av huset som gjordes 1839. Glommersträsk var den första byn i Norrbotten som gav alla barn en möjlighet att gå i skolan.

Hembygdsrörelsen fick under 1930- och 40-talen stort genom­slag på den norrbottniska lands­bygden. Hängengården blev hembygdsgård redan 1937 och är en av få i Norrbotten där byggnaderna står på sin ursprungliga plats.

Besöksmålet Hängengården

Hängengården är idag del del av Glommersträsk hembygdsmuseum. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1826. På området finns även en loge och andra uthus från trakten. Hembygdsmuseet i Glommersträsk är öppet för besökare under sommartid. För bokning av grupper och mer information, kontakta Glommersträsk hembygdsförening, se kontaktinformation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Uppfört: 1804. Flyttad till platsen 1810.

Skyddsform: Byggnadsminne

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Glommersträsk hembygdsförening

Byggnader:

  • Mangårdsbyggnaden
  • Bagarstugan
  • Loftboden
  • Kornboden
  • Avträdet
  • Vedboden
  • Käckboden
  • Benstampen
  • Skvaltkvarnen
  • Långlogen

Hitta hit

Glommersträsk ligger ca 11 mil väster om Piteå. Hängengåren ligger på Storgatan 73 mitt i byn.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss