Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degerfors bruk

Hus vid vattendrag med grönska

Vattnet i Jävreån leddes i en stenlagd ränna till manufakturens smedja och såg.

Fornlämningar efter ett brukssamhälle vid Jävreån hittar du på båda sidor om Jävreån, i ängsmarken med björkar mellan bäcken och kvarnen. Här finns husgrunder, spridda grundstenar och fundament från tidigare byggnader - smedjan, sågen och kvarnen. 

Under 1700-talets slut fick handlaren och rådmannen Johan Degerman tillstånd att anlägga en blästerugn för myrmalm och en smedja med hammare i Jävre by. Vattnet i Jävreån lämpade sig för att mekaniskt driva en såg och en smedja. Tillstånd till sågverk fanns redan. Så småningom lät Degerman bygga om manufakturverket för att istället smida stångjärn av tackjärn från Bergslagen. Smedjan producerade framför allt verktyg som spett, spadar, yxor och spik, så kallat svartsmide. Bruket tillverkade också en typ av plogar som kallades "Degerforsvältar".

Runt bruket växte ett litet samhälle upp, med herrgård och omgivande ekonomibyggnader, arbetarbostäder, förråd och en handelsbod. Arbetarna fick sin lön som ”uppskriven i motbok” en slags handelskredit i handelsboden.

Verksamheten fick så småningom ekonomiska problem. Bruket gick i konkurs 1887, brukets smedja revs och sågen övertogs av byamännen. En del av byggnaderna flyttades till det Degermanska familjens nybyggda ångsågverk på Sandholmen.

Besök Degerfors bruk

I mitten av bäcken finns en stenlagd fåra för vattenledning och spridda förekomster av järnslagg. Av den gamla bruksmiljön återstår idag herrgården med sina ekonomibyggnader, den gamla brukskanalen, resterna från smedjan, samt en rödmålad byggnad från 1860. Den var från början ett sågverk men byggdes om till vinkelsåg och kvarn. Numera finns Jävre hembygdförenings lokaler i huset.

I området finns informationsskyltar som berättar om brukets verksamhet och historia.

Röd husfasad med gräs, björkar och vattendrag

Fornlämningsomådet mellan kvarnen och bäcken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Text

Hitta hit

Fornvårdsmiljö
Degerfors nr 2

Kommun
Piteå

Ålder
1797 - 1893

Skyddsform
Fornlämningsområde

Markägare
Piteå kommun och Jävre byamäns samfällighets-förening

Kontakt