Gamla marknadsplatsen i Jokkmokk

Träbyggnad i skog

Samisk timmerkåta på gamla marknadsplatsen i Jokkmokk. Foto: Bengt Oberger / Wikimedia CC

År 1605 utnämndes samlingsplatsen till officiell marknads- och kyrkoplats för Lule lappmark, och all marknad på annan plats i lappmarken förbjudits. Marknadsplatsen blev till en plats för umgänge och statlig kontroll.

Redan på 1500-talet var de nomadiserande samerna uppdelade i samebyar inom de olika så kallade lappmarkerna. Varje vinter samlades samerna vid sjön Dalvatis, en naturlig mötesplats i nuvarande Jokkmokk. Det gav tillfälle att umgås, förhandla och bedriva handel.

Lule lappmarks marknad skulle hållas här varje år den 25 januari. Kronan tog kontrollen över handeln genom att inrätta särskilda fogdar med uppgift att bedriva handel, samla in skatt av befolkningen och uppföra bodar på marknadsplatsen.

Något år senare, 1606, byggdes en kyrka och en prästgård på platsen. Kyrkan var viktig för kronan som strävade att kristna den samiska befolkningen. Under marknadsdagarna genomfördes husförhör i de samiska familjerna och på marknaden bedrevs byteshandel. Samerna bytte skinn, päls och fisk mot varor de behövde som vadmalstyger, salt och socker.

Använd sedan 1600-talet

Idag finns det en stig med skyltar på den gamla marknadsplatsens område, som är bevuxen med tallar. Här har det gjorts flera arkeologiska undersökningar - den första gjordes 1930 och den senaste 1994. Utgrävningarna visar att platsen varit använd under 1600-talet. Kyrkans plats har inte kunnat anges men en del husgrunder är synliga. I området finns även en gravplats som är samtida med kyrkan.

Nuvarande Jokkmokks marknad hålls varje år den första helgen i februari. Veckan före finns ibland möjlighet att ta del av ett särskilt program som uppmärksammar denna Jokkmokks äldsta marknadsplats. På området ligger också Jokkmokks hembygdsgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inga föreskrifter publicerade.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Ålder:1600-talets början

Skyddsform: fornlämningsområde

Benämning: Gamla kyrk- och marknadsplatsen nummer 19

Markägare: Jokkmokks kommun och Stiftelsen Samernas Folkhögskola

Hitta hit

Den gamla marknadsplatsen ligger i centrala Jokkmokk. Hänvisningsskylt finns i rondellen vid infarten till Jokkmokk på väg 97. Det gamla marknadsområdet kan också nås på ett par minuter till fots från Ájtte museum.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss