Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Landsbygd i centrum

Landsbygd i centrum är en tryckt tidning och ett elektroniskt nyhetsbrev för dig som är aktiv på länets landsbygd eller arbetar med landsbygdsfrågor.

Valda artiklar ur tidningen Landsbygd i centrum

 • Wiggeby gård. Foto: Teri Lee Eriksson

  Storskaligt jordbruk med hållbarhet i fokus

  Hos ett av länets största lantbruksföretag har hållbarhetsarbetet en central roll i verksamheten. Här likställs kretsloppstänk och ständig utveckling med lönsam...
 • Killingflock som springer med fyra killingar i täten.

  Getter - nyskapande affärsidé i slyiga hagar

  Helt utan investeringar i egen mark eller byggnader är Anna Sundberg sedan två år tillbaka getbonde i Huddinge. Med getterna slår Anna tre flugor i en smäll. Ge...
 • Foto: Karin Haglund

  Svensk fårull – en underutnyttjad resurs

  En naturprodukt som är värme­reglerande, förnyelsebar och som står emot lukt och smuts. Trots ullens många goda egen­skaper är svensk fårull idag en underutnytt...
 • Foto: Sara Norman

  Klimatneutralt mål i sikte

  På Sörbro gård i Södertälje kommun är Arthur Borghs och Åsa Nyberg i full färd att rusta för framtiden. Nya idéer för förädlingen av getmjölken växer fram och d...
 • Foto: Sara Norman

  Mer grönsaker ger fler i arbete

  Efterfrågan på färska grönsaker ökar stadigt, men grönsaksodlingen i landet ökar inte i samma takt. I de gröna näringarna finns ett stort behov av arbetskraft s...
 • Foto: Freja Engström

  Effektivare arbete och ökad djurvälfärd på Hilariusgården

  Med hjälp av investeringsstöd från landsbygdsprogrammet har Fredrik Reinsson och Emma Igelström investerat i en ny foderanläggning med silo och spannmålskross. ...
 • Fotograf Hanna Alfredius

  Sommarfår tack vare betesförmedlingen

  Tom Lindahl är markägare och Annelie Wallin är fårägare. Nu har de fått kontakt via Länsstyrelsens betesförmedling. Landsbygd i centrum är med när de ses för at...
 • Foto: MostPhotos

  Krisberedskap i Alfridas fotspår

  Ett par dagar efter nyåret 2019 drog stormen Alfrida fram. Skadorna på skog och elnät var omfattande och det tog drygt tre veckor innan samtliga Vattenfalls kun...
 • Sötlupin Foto: Anna Henning Moberg

  Sötlupin – den nya sojan?

  Allt fler svenskar vill äta mer bönor och linser. De vackra och hälsosamma baljväxterna tar mer plats på tallriken och många nya vegetariska produkter har dykt ...
 • Foto: MostPhotos

  Betesmarkerna efter stormen

  Efter stormen Alfrida ligger det vindfällda träd i många betesmarker. Dessa träd kan vara farliga för betesdjuren och gör det svårt för dem att komma åt att bet...
 • Lökar. Foto: Heidi Sjöberg

  Ekologiska grönsaker efterfrågas

  Ekologisk grönsaksodling är en bransch med stor utvecklingspotential. Marknaden växer stadigt och odlingsförutsättningarna i Mälardalen är goda. Ändå är tillstr...
 • Igenväxning med björk. Foto: Emma Lennmo

  Ingen igenväxning i hagen

  När betet växer som bäst i våra hagar sätter även vedartad vegetation fart och drar iväg. Om det blir för mycket eller på fel ställe kallar vi det igenväxning. ...
 • Blomkål, grönkål och brysselkål

  Ta avstamp i Stockholms läns kulinariska arv

  Mat är något som ligger oss människor nära. Vi föredrar ofta den mat vi vuxit upp med men är också nyfikna på nya smaker. I vår kartläggning av länets kulinaris...
 • Discoveryäpplen. Foto: Kirsten Jensen

  Kan Mälardalen haka på äppelboomen?

  Allt fler konsumenter letar efter svensk, och helst också ekologisk frukt i fruktdiskarna, men där finns mest importerad frukt. Svenskodlad frukt som säljs är f...
 • Basjkirhästar. Foto: Rose-Mari Åkerström

  Bra hästhagar läcker mindre

  Stockholms län är både hästtätt och klassat som miljökänsligt område. När blir hästar på bete ett miljöproblem bidrar till övergödningen av sjöar och hav? Hur s...
 • Foto: Mette Kjöbek Petersen

  Klimatanpassning med skogsträdgårdsodling

  Odlingsförutsättningarna i Mälardalen förändras till följd av klimatförändringarna och många av länets lantbruk och trädgårdsföretag står inför stora utmaningar...
 • Betande Dexter. Foto: Åsa Pettersson

  Betesplanera mera!

  Betesplanering är en svår konst som bygger på att rätt djur ska beta rätt mark vid rätt tidpunkt för att få önskad tillväxt på djuren och önskad skötsel på bete...
 • Får på bete. Foto: Sofia Äng

  Bete är bra, men lagom är bäst

  Naturbetesmarker behöver betas för att inte växa igen och förnaansamlingen som blir vid otillräckligt bete kan påverka den hävdgynnade floran negativt. Samtidig...
 • Betande kor på Höggarn Sandemars strandängar. Foto: Rose-Mari Åkerström

  Planera för bättre bete

  Efter varje betessäsong är det viktigt att fundera på vad som blev bra och vad som behöver bli bättre nästa år. För mycket eller för lite bete i förhållande til...
 • Hästen i hagen

  ”Inte kan väl hästar beta hagar med fin flora, värdefulla träd eller fornlämningar? De trampar ju sönder och gnager bark, det har man ju sett!”. Jo, nog kan det...

Prenumerera på uppdateringar av nyheter på den här sidan via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar till din e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss