Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om vad du kan göra för att bland annat minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård. Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen kan bli mer lönsam.

Inom Greppa Näringen erbjuds kurser, fältvandringar och enskild rådgivning som är anpassad till den egna gården. Rådgivning ges inom ett antal teman (rådgivningsmoduler) som kväve- och fosforstrategier, växtskyddshantering, foderstater, markpackning, klimat med mera.

Lär dig mer på webbplatsen Greppa Näringen:

Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Vem kan vara med?

Greppa Näringen i Stockholms län vänder sig i första hand till lantbruk med mer än 25 djurenheter och/eller 50 ha åkermark. Vid våtmarksrådgivning eller rådgivning till företag med specialodlingar (frilandsgrönsaker, växthusodlingar med mera) kan även mindre företag delta. Detta gäller även mindre jordbruksföretag i vattenskyddsområden eller andra särskilt prioriterade avrinningsområden.

Hur blir du medlem?

För att bli medlem i Greppa Näringen fyller du i blanketten nedan och skickar in den till Länsstyrelsen. Du kan också kontakta någon av rådgivarorganisationerna eller Länsstyrelsen.

Anmälningsblankett: Greppa Näringen Pdf, 209.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss