Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Grundutbildningar i mälarregionen + inriktningskurser

Datum: 4-5 februari och 11-12 februari
Plats: Scandic Hotel Väst, Örebro
Län: Örebro
Anmäl senast: 17 januari

Datum: 6-7 februari och 11-12 februari
Plats: Grönt centrum, Roma
Län: Gotland
Anmäl senast: 24 januari

Datum: 19-20 februari och 4-5 mars
Plats: Ösby Naturbruksgymnasium, Sala
Län: Västmanland
Anmäl senast: 27 januari

Datum: 24-25 mars och 1-2 april
Plats: Öknaskolan, Tystberga
Län: Södermanland
Anmäl senast: 9 mars

Anmäl dig för grundutbildning jordbruk utomhus på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Anmäl dig för grundutbildning jordbruk utomhus på Gotland på Länsstyrelsens webbplats

Trädgård/golf/grönytor (utomhus)

Datum: 29-30 januari och 3-4 februari
Inriktningsdag växthus: 31 januari
Plats: Scandic Västerås (30 januari Ösby Naturbruksgymnasium, Sala)
Län: Västmanland
Anmäl senast: 9 januari

Datum: 13-14 januari och 20-21 januari
Inriktningsdag växthus: 15 januari
Plats: Vara Folkhögskola, Vara
Län: Västra Götaland
Anmäl senast: 17 december

Datum: 23-25 mars och 27 mars
Inriktningsdag växthus: 26 mars
Plats: Nils Holgerssonsgymnasiet, Skurup
Län: Skåne
Anmäl senast: 1 mars

Växthus

Datum: 29-31 januari och 4 februari
Inriktningsdag utomhus: 3 februari
Plats: Scandic Västerås (30 januari Ösby Naturbruksgymnasium, Sala)
Län: Västmanland
Anmäl senast: 9 januari

Datum: 23-24 mars och 26-27 mars
Inriktningsdag utomhus: 25 mars
Plats: Nils Holgerssonsgymnasiet, Skurup
Län: Skåne
Anmäl senast: 1 mars

Anmäl dig för grundutbildning trädgård, golf, grönytor och växthus på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Datum: 20-21 januari
Plats: Torshalls Bygdegård, Svalöv
Län: Skåne

Anmäl dig för grundutbildning betning på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Stockholm: Paulina Liljander 010-223 14 29, Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Anita Hamplin Ringström 0768-07 66 04
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94

Vidareutbildningar i mälarregionen + inriktningskurser

Datum: 21 januari
Plats: Scandic Hotel Väst, Örebro
Län: Örebro
Anmäl senast: 10 januari

Datum: 23 januari
Plats:
Hagaberg konferens, Södertälje
Län: Stockholm
Anmäl senast:
9 januari

Datum: 4 februari
Plats: Folkets hus, Norrtälje
Län: Stockholm
Anmäl senast: 21 januari

Datum: 12 februari
Plats: Kompassen, Enköping
Län: Uppsala
Anmäl senast: 15 januari

Datum: 13 februari
Plats: Grönt Centrum, Roma
Län: Gotland
Anmäl senast: 31 januari

Datum: 25 februari
Plats: Danmarks bygdegård, Uppsala
Län: Uppsala
Anmäl senast: 28 januari

Datum: 26 februari
Plats: Scandic Västerås 
Län: Västmanland
Anmäl senast: 5 februari

Datum: 26 februari
Plats: Scandic Hotel Väst, Örebro
Län: Örebro
Anmäl senast: 19 februari

Datum: 27 februari
Plats: Blommenhof hotell, Nyköping
Län: Södermanland
Anmäl senast: 12 februari

Datum: 10 mars
Plats: Folkets Hus, Köping
Län: Västmanland
Anmäl senast: 5 februari

Datum: 19 mars
Plats: Danmarks bygdegård, Uppsala
Län: Uppsala
Anmäl senast: 20 februari

Datum: 26 mars
Plats: Vilsta sporthotell, Eskilstuna
Län: Södermanland
Anmäl senast: 12 februari

Anmäl dig för vidareutbildning jordbruk utomhus på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Anmäl dig för vidareutbildning jordbruk utomhus på Gotland på Länsstyrelsens webbplats

Inriktning: Trädgård/Golf/Grönytor 
Datum: 10 februari
Plats: Länsstyrelsen Stockholm
Län: Stockholm
Anmäl senast: 30 januari

Inriktning: Växthus
Datum: 20 februari
Plats: Scandic Kungens kurva, Stockholm
Arrangerande län: Västmanland
Anmäl senast: 31 januari

Inriktning: Trädgård/Golf/Grönytor
Datum:
19 mars
Plats:
Vara folkhögskola, Vara
Län:
Västra Götaland

Inriktning: Växthus
Datum: 12 februari
Plats: Hvilan utbildning, Åkarp
Län: Skåne
Anmäl senast: 22 januari

Inriktning: Golf/Grönytor
Datum: 13 februari
Plats: Hvilan utbildning, Åkarp
Län: Skåne
Anmäl senast: 24 januari

Inriktning: Frukt/Bär
Datum: 25 februari
Plats: Hvilan utbildning, Åkarp
Län: Skåne
Anmäl senast: 2 februari

Anmäl dig för vidareutbildning trädgård, golf, grönytor och växthus på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Betning Distans
Prov på respektive läns vidareutbildning
Anmäl dig till betning distans på Länsstyrelsen Örebros webbplats

Datum: 13 februari
Plats: Torshalls Bygdegård, Svalöv
Län: Skåne
Anmäl dig för vidareutbildnin betning på Jordbruksverkets kursportallänk till annan webbplats

Stockholm: Paulina Liljander 010-223 14 29, Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Anita Hamplin Ringström 0768-07 66 04
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94

Sprutjournal

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Playlänk till annan webbplats

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om potatiskräfta

Potatiskräfta är en jordbunden sjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum och kan orsaka omfattande ekonomiska förluster för potatisodlingen. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Angrepp av potatiskräfta gör att kvaliteten på knölarna försämras, och antalet bildade knölar minskar. Svampens vilsporer kan överleva åtminstone 20 år i jorden även om ingen potatis odlas.

Kontakt