Skogsstrategi för Stockholms län

En äldre man och ett litet barn plockar lingon i skogen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional skogsstrategi tillsammans med representanter för regionala aktörer med intressen i skogen.

Länets skogsstrategi, "Med skogen som mötesplats", är anpassad efter Stockholmsregionens förutsättningar och ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen där alla skogens värden tas tillvara. Målet är att Stockholms län har

  • en livskraftig skogsnäring
  • ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus
  • skogar som är tillgängliga för alla.

Strategin innehåller fyra insatsområden:

  • skogen i samhällsplaneringen
  • hållbart skogsbruk
  • Stockholm som marknad
  • värdeskapande besök i skogen.

Syftet med strategin är att underlätta för samverkan och bidra till ökad kunskap.

Skogsstrategin: Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Vad görs inom länets regionala skogsstrategi?

Länsstyrelsen har tillsammans med relevanta aktörer tagit fram en handlingsplan som gäller fram till 2025. I den presenteras åtgärder inom respektive insatsområde. Åtgärderna ska tillsammans bidra till en önskad utveckling av skogen. Gemensamt för åtgärderna är att hitta synergier inom befintliga arbeten och uppdrag. De ska också bidra till erfarenhetsutbyte mellan skogsstrategins organisationer och länets kommuner i skogliga frågor.

Handlingsplanen tar upp möjligheter och förändringsbehov där samverkan och erfarenhetsutbyte är centrala delar. Handlingsplanen ska inspirera fler aktörer att bidra i arbetet.

Med skogen som mötesplats – handlingsplan 2022–2025 Länk till annan webbplats.

Handlingsplanen presenterar åtgärder och aktiviteter som Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Skogsstyrelsens distrikt Stockholm-Gotland, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och Mellanskog planerar att genomföra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet Stockholms läns Skogsstrategi får du veta när det händer något viktigt i arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län, till exempel när aktiviteter anordnas inom ramen för projektet.

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när du vill.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Arkiv för nyhetsbrevet Skogsstrategi

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss