Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Storskaligt jordbruk med hållbarhet i fokus

Wiggeby gård. Foto: Teri Lee Eriksson

Wiggeby gård. Foto: Teri Lee Eriksson.

Hos ett av länets största lantbruksföretag har hållbarhetsarbetet en central roll i verksamheten. Här likställs kretsloppstänk och ständig utveckling med lönsamhet, och man tar vara på alla resurser. Gården är en av 17 pilotgårdar landet runt som deltar i ”Odling i Balans”, där ekonomi och ekologi kombineras för att ge möjlighet till en uthållig produktion.

Fler artiklar - Landsbygd i centrum

På Färingsö, en av Mälaröarna cirka tre mil från Stockholms city, ligger Wiggeby gård. Här driver Håkan och Teri Lee Eriksson, tillsammans med Jonas Andersson och Jonas Östlund, ett av länets största lantbruk. När familjen Eriksson köpte gården på 1920-talet omfattade den cirka 60 hektar. Sedan dess har gården vuxit genom arrenden och tillköp av mark och idag brukas nära 1 100 hektar över stora delar av Färingsö. Huvudinriktningen på Wiggeby är växtodling som brukas konventionellt. Här finns också en dikobesättning och en omfattande återvinnings- och entreprenadverksamhet.

Balanserad odling för miljö och omgivning

Gården ligger i ett vattenskyddsområde, i en omgivning med stora kultur- och miljövärden och angränsande naturmarker. Samtidigt som gården har vuxit har stora områden med permanentboende tillkommit runtomkring. Detta kräver hänsyn mot omgivningen och att noggrant planera olika skötselåtgärder, som spridning av gödsel och användning av kemiska bekämpningsmedel.

– Hållbarhet och kretsloppet i företaget är väldigt viktigt för oss, säger Jonas Andersson, som är delägare i företaget och verksamhetsansvarig för jordbruket.

Sedan 1992 är gården en av 17 pilotgårdar landet runt, som genom initiativet Odling i Balans fungerar som en länk mellan den senaste lantbruksforskningen och praktiskt jordbruk.

– Mycket av tänket kommer därifrån, säger Jonas. Eftersom allting vi gör spåras och följs upp blir det tydligare vilket avtryck som lantbruket lämnar. Ju effektivare vi tar tillvara våra resurser, desto större vinnare blir miljön!

År 2010 vann Wiggeby WWF:s prestigefulla utmärkelse Årets Östersjöbonde, för sina insatser att minska kväve och fosforläckage till vattenmiljön. Till exempel har de i 17 år använt kvävesensor, som mäter hur mycket kväve en gröda behöver och reglerar spridningen av gödning.

– Även användandet av en biobädd som säker påfyllningsplats vid användningen av växtskyddsmedel, samzoner i växtodlingen för att gynna pollinerande insekter, och att vi anlagt en fosfordamm är insatser som kommer från Odling i Balans, berättar Jonas.

Dessutom använder de GPS-teknik i spannmålsodlingen, och all el är grön och från förnybara källor.

Kreativitet och kretslopp skapar nya möjligheter

Redan på 90-talet, när Håkan och Teri Lee Eriksson tog över gården från Håkans föräldrar, fanns kretsloppsarbetet och innovationslustan där. Teri berättar hur de tidigt såg nya möjligheter för att effektivisera verksamheten. På den tiden hade gården grisar och köpte in biprodukter från till exempel Marabou och Arla och använde som grisfoder. Gödseln som grisarna producerade blev en mycket viktig resurs i jordbruket.

Grisproduktionen avvecklades 2004 och byggnaderna används nu som lagerlokaler som småföretagare kan hyra in sig i. Funderingar kring hur gården även fortsättningsvis skulle kunna få tillgång till bra stallgödsel ledde till nya idéer. Många hästägare som köpte sitt grovfoder från Wiggeby saknade tillräckliga förutsättningar för att hantera hästgödseln på ett bra sätt. Lösningen blev att Wiggeby började ställa ut containrar hos kunderna, som de sedan hämtade och tog hand om gödseln.

– Problem är till för att lösas och Håkan går igång som mest när någon säger att det är omöjligt, berättar Teri.

Wiggebys ledning: Jonas Östlund, Håkan Eriksson, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson. Foto: Thomas Älgekrans, Mälaröarnas Nyheter.

Wiggebys ledning: Jonas Östlund, Håkan Eriksson, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson. Foto: Thomas Älgekrans, Mälaröarnas Nyheter.

Återvinning en naturlig del i lantbruket

Efterfrågan blev stor och idag har Wiggeby över 100 containrar utplacerade på hästgårdar runt om i länet, och tar emot runt 20 000 ton hästgödsel varje år. Hälften av hästgödseln används på den egna åkermarken och den andra hälften används till jordtillverkning. Sedan 2012 finns en av Stockholms största komposterings- och jordtillverkningsanläggningar på gården, där de förutom hästgödseln även tar emot trädgårdsavfall, ris, stubb, stockar och jordmassor. Jorden som produceras säljs under eget varumärke till anläggnings- och planteringsjord, och träflisen säljs som biobränsle till fjärrvärmeverk.

– Det är kul och inspirerande att se hur det blir ett kretslopp med grovfoderproduktionen till hästarna, samtidigt som det betyder enormt mycket för jordbruket att vi får in stallgödseln i växtodlingen, säger Jonas. Samma sak för våra egna djur, där vi tar vara på stallgödseln, betesmarkerna hålls öppna och vi får betalt genom det kött som produceras. Det är också gynnsamt för spannmålsodlingen att få in vallen i växtföljden.

Företaget sysselsätter nu 15 personer på heltid. Med så många anställda är det extra viktigt att det finns arbetsuppgifter året runt.

– Kombinationen av återvinningsverksamheten och lantbruket, att det går hand i hand med utbyte av produkter, varor och tjänster och framför allt personal, det är den största drivkraften, säger Jonas. Att få det att fungera på ett hållbart sätt och även vara ekonomiskt lönsamt, är vår ledstjärna. Vi vill självklart tjäna pengar också, så att vi kan göra nya roliga saker!

Det var bråda dagar på Wiggeby fram till jul för att färdigställa en ny stallbyggnad för nötkreaturen. Besiktningen gick bra och korna kunde flytta in lagom till jul. På stallets tak installerades solceller för att få mer grön energi till företaget och för att täcka upp för den energiförbrukning som går åt till spannmålstorkarna under sommarhalvåret.

– Hållbarhetstänket finns i själen hos alla oss fyra som driver gården. Det finns inget annat sätt, avslutar Teri.

Hanna Alfredius

Artikeln skrevs 2021 för Landsbygd i centrum, avdelningen för landsbygds tidning.

Fler artiklar - Landsbygd i centrum

Odling i Balans

Odling i Balans står för helhetstänkande inom lantbruket och är ett oberoende organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Odling i Balans har en bred projektverksamhet och det finns ett unikt och ett nära samarbete med forskare, rådgivare och lantbrukare. Projekten har bland annat syftat till att visa hur man kan höja skördarna utan att påverka miljön negativt,

visat på vad man kan spara genom energikartläggning, att inspirera till att producera bioenergi eller demonstrera hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige.

Pilotgårdarna finns runtom i Sverige, från Skåne till Dalarna, de har hög kvalitet i sin produktion och ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Wiggeby gård har beviljats stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för investering i ett nytt dikostall.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss