Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden för dig som är verksam på landsbygden. Aktiviteterna ska ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Rådgivning, kurser, information och demonstration är projekt inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras av Svenska staten och EU. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift. Du kan inte söka stöd för att betala din egen kompetensutveckling eller rådgivning.

Områden vi har kurser och rådgivning inom

Greppa Näringen

Ekologisk produktion

Ett rikt odlingslandskap

Diversifiering för nya jobb

Kommersiell service

Länsstyrelserna i Mälar-Hjälmar regionen har under 2018 och 2019 drivit ett länsöverskridande projekt som omfattade fem fårkurser uppdelade på åtta kurstillfällen och en avslutande studieresa i respektive Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro län.

Träffarna var dagtid mellan klockan 9 och 15 och hade olika teman som lamning, fåråret, bete, vallfoderproduktion, utfodring, praktisk fårhälsa, byggnader samt allmän fårhälsa.

Syftet med dessa kurser var att stimulera till ökad kunskap hos fårägare och därmed främja god djurvälfärd hos en betydelsefull grupp av betesdjur.

Antalet deltagare på aktiviteterna var totalt 587 stycken och vi hade i medeltal 13 deltagare per kurs. Av deltagarna tyckte 75% att kursen var mycket bra och 99% tyckte den var bra eller mycket bra.

Prenumerera på nyhetsbrev

För att snabbt få del av information om våra aktiviteter kan du prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum.

Anmälan nyhetsbrev

Utlysning av projektstöd

Just nu har vi inga aktuella utlysningar. Kontakta oss och gör en intresseanmälan om du vill hålla dig uppdaterad om aktuella utlysningar och projekt.

Stöd från regional- och socialfondsprogrammen

webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats. finns samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. Där erbjuds aktiviteter som rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Det är Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet som förvaltar fonderna som finansierar projekt. Projekten prioriteras och beslutas av det regionala strukturfondsparterskapet i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även ingått ett fondövergripande samarbete med regional- och socialfonden för att kunna erbjuda rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00