Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden för dig som är verksam på landsbygden. Aktiviteterna ska ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Rådgivning, kurser, information och demonstration är projekt inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras av Svenska staten och EU. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift. Du kan inte söka stöd för att betala din egen kompetensutveckling eller rådgivning.

Vi har kurser och rådgivning inom följande områden:

Greppa Näringen

Ekologisk produktion

Ett rikt odlingslandskap

Diversifiering för nya jobb

Kommersiell service

För att snabbt få del av information om våra aktiviteter kan du prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum.

Anmälan nyhetsbrev

Utlysning av projektstöd

Just nu har vi inga aktuella utlysningar. Kontakta oss och gör en intresseanmälan om du vill hålla dig uppdaterad om aktuella utlysningar och projekt.

Stöd från regional- och socialfondsprogrammen

webbplatsen verksamt.selänk till annan webbplats finns samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. Där erbjuds aktiviteter som rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Det är Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet som förvaltar fonderna som finansierar projekt. Projekten prioriteras och beslutas av det regionala strukturfondsparterskapet i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även ingått ett fondövergripande samarbete med regional- och socialfonden för att kunna erbjuda rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00