Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här informerar vi om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Rådgivning om betesmark och ängsmark

Vill du restaurera en äng eller hage? Var finns värdena? Var ska man börja? Vad ska vara kvar och vad ska tas bort?

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar eller som vill lära dig hur skötseln kan bli bättre. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss!

* Frågor med en asterisk är obligatoriska att fylla i.


Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.

E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan
Kommun där den aktuella marken ligger * (obligatorisk)
Kommun där den aktuella marken liggerLägg gärna in en länk till Google Maps eller beskriv riktning och avstånd från gården/närmaste samhälle
Jag vill få råd om * (obligatorisk)
Jag vill få råd om


Typ av betesmark * (obligatorisk)
Typ av betesmarkKommande rådgivning

Fler kurser och rådgivningserbjudanden kommer framöver. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet Landsbygd i centrum för aktuella erbjudanden om aktiviteter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Landsbygd i centrum

Rådgivnings- och kursaktiviteter planeras bland annat inom följande områden:

  • Restaurering av igenväxta ängar och hagar så att värden bevaras.
  • Skötsel av betesmarksstödets olika markklasser.
  • Skötsel av småbiotoper, brynzoner, ekonomibyggnader, alléer och andra värdefulla träd.
  • Hästen som betesdjur i naturbetesmarker.
  • Betesplanering som gör det möjligt att kombinera bra landskapsvård, bra avkastning och bra djurvälfärd.
  • Ängar och ängsskötsel.

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00