Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Dalarnas läns författningssamling


20 FS 2021:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Städjan-Nipfjället

20 FS 2021:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

20 FS 2021:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet i Borlänge kommun

20 FS 2021:4PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2021:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Lövåssätern20 FS 2020:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om beträdnadsförbud i Våckelbergets naturreservat Falu kommun

20 FS 2020:2PDF
Ändring av föreskrift för Österåbergets naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:3PDF
Ändring av föreskrift för Barkbergsknopparnas naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:4PDF
Ändring av föreskrift för Norra Gällsjöns naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Nyhammar vattenskyddsområde, Ludvika kommun

20 FS 2020:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet i Borlänge kommun

20 FS 2020:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun

20 FS 2020:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrift om förlängt interimistiskt förbud för vattentäkten Riset i Mora kommun

20 FS 2020:09PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Styggforsens naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2020:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Nysundberget

20 FS 2020:11PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2020:12PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Prästtjärnen, Torsång, Borlänge kommun

20 FS 2020:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Våckelberget

20 FS 2020:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stormorvallen

20 FS 2020:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tomossen

20 FS 2020:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tranumyren

20 FS 2020:17PDF
Länsstyrelsens föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridning av covid-19 i Dalarna

20 FS 2020:18PDF
Länsstyrelsens föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridning av covid-19 i Dalarna

20 FS 2020:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-1920 FS 2019:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Dyverdalen i Mora kommun

20 FS 2019:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Flomyran

20 FS 2019:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tönderberget

20 FS 2019:4PDF
Ändring och tillägg av föreskrifter för Holmsjöarnas naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2019:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området i Älvdalens kommun

20 FS 2019:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Erik-Hanstjärn

20 FS 2019:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för utökning av Bengtarkilens naturreservat

20 FS 2019:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Spjärshällen

20 FS 2019:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifteröver allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2019:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Skallberget

20 FS 2019:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rovenlamms naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2019:12PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter rörande förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län; 20 FS 2001:28

20 FS 2019:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, 19FS 2019:02 och 19FS 2019:3

20 FS 2019:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lindängets naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2019:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för utökning av Holmsjöarnas naturreservat

20 FS 2019:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Vålberget

20 FS 2019:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Högsveden

20 FS 2019:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i sjön Runn, Falu kommun

20 FS 2019:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun

20 FS 2019:20PDF
Ändring och tillägg av föreskrifter för Lillådalens naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 2019:21PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Sörmyren-Hynsån

20 FS 2019:22PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Grå-Larsknipen

20 FS 2019:23PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Brändberget

20 FS 2019:24PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Rotsjön

20 FS 2019:25PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Nifelhem

20 FS 2019:26PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Skärmyrlok

20 FS 2019:27PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Trygåskölen

20 FS 2019:28PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Översjöåsen

20 FS 2019:29PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Kockoraberget

20 FS 2019:30PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Risberget
 
20 FS 2019:31PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tures äng i Borlänge kommun


20 FS 2018:1PDF
Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Drevfjällen i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rostbergs naturreservat.

20 FS 2018:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Åsberget-Åsklitten i Mora kommun

20 FS 2018:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stikåsälsbäcken i Mora kommun.

20 FS 2018:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ögan i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:6PDF
Allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län. Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276)

20 FS 2018:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Våckelberget i Falu kommun.

20 FS 2018:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bisbergs Klack i Säters kommun.

20 FS 2018:9PDF
Kungörelse av Regeringens beslut utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2018:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blyberget i Älvdalens kommun

20 FS 2018:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2018:12
PDF
Upphävande av del av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Idre gamla vattentäkt, Älvdalens kommun, dnr 11.184-116-71.

20 FS 2018:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om geografisk utökning av naturreservatet Sätra hasselskog i Leksands kommun

20 FS 2018:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Långhedsbergs naturreservat i Mora kommun

20 FS 2018:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Sälsklintens naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga föreskrifter om skärpt förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län. Gäller från 25 juli 2018 till 30 september 2018.

20 FS 2018:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av tillfälliga föreskrifter om skräpt förbud mot eldning utomhus i Dalarnas län 20 FS 2018:16

20 FS 2018:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lennhedens vattenskyddsområde, Borlänge och Gagnefs kommuner

20 FS 2018:20PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Himmelsberget i Falu kommun

20 FS 2018:21PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Holkbergets naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:22PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blåbergsåsflyten i Rättviks kommun.

20 FS 2018:23PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om interimistiskt vattenskyddsområde för vattentäkten Boggas i Orsa kommun.

20 FS 2018:24PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Agnmyren i Mora kommun

20 FS 2018:25PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 2018:26PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ärtknubben i Leksands kommun

20 FS 2018:27PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Romberget i Leksands kommun

20 FS 2018:28PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Predikstolen i Ludvika kommun

20 FS 2018:29PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Holkberget i Vansbro kommun

20 FS 2018:30PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Knytberget i Leksands kommun

20 FS 2018:31PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Hartjärn i Gagnefs kommun

20 FS 2018:32PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Säxberg i Mora kommun

20 FS 2018:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta kommun

20 FS 2018:34PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Beriskölbergets naturreservat i Malung-Sälens kommun


20 FS 2017:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Frostbrunnsdalens naturreservat, Borlänge kommun.​

20 FS 2017:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Långön i Falu kommun.

20 FS 2017:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Ramsellskogens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilltuppens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Tallbergsklittens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lensbergets naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lödersjöns Naturreservat i Mora, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

20 FS 2017:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Hornbobrändans naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:10 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gönans naturreservat i Leksand och Vansbro kommun.

20 FS 2017:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om allmänna skoterleder samt undantag från förbud att köra med motordrivet fordon inom regleringsområde Långfjället/Rogen, Älvdalens kommun.

20 FS 2017:12 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilla Älgbergets naturreservat i Hedemora kommun.

20 FS 2017:13PDF
Länsstyrelsen i Dalanas läns föreskrifter om Närsbergets naturreservat i Gagnef kommun.

20 FS 2017:14PDF
Sammanställning av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2017:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2017:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Lennhedsåsens naturreservat, Borlänge kommun.

20 FS 2017:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Knittarnas naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrifter i Blocktjärnsåsens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:20 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Enåns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:21 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Mjälgen vattenskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2017:22 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om interimistiskt förbud inom planerat vattenskyddsområde för Riset grundvattentäkt, Mora kommun.  

20 FS 2017:23 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Slogmyrlokens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:25 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om upphävande av djurskyddsområde Sävviken i Avesta kommun

20 FS 2017:26 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde samt dispens från sjötrafikföreskrifter i Österdalälven i Leksands kommun.

20 FS 2017:27 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2017:28PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrift om kungörelse av jakttider för älgjakten 2017/2018.

20 FS 2017:29PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Byggningaåns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:30 PDF
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för vattentäkten i Västra Sälen, Malung-Sälens kommun, dnr II G19-28-65.

20 FS 2017:31PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrifter i Marsjöbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2017:32PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas Läns föreskrifter för naturreservatet Berg-Annas Berg i Falu kommun.

20 FS 2017:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Jutjärns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:34PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Långmyran i Ludvika kommun.

20 FS 2017:35PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Ivallbäckens vattenskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:36 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tandflytta i Gagnef kommun.

20 FS 2017:37
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Sörbäckens naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:38PDF
Kungörelse av Regeringens beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:39PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Gärdsgruvans naturreservat.

20 FS 2017:40PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Kyrkbergets Naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:41PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Nerigårdens naturreservat.

20 FS 2017:42PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskriter för naturreservatet Bötåberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:43PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifer för naturreservatet Öjsberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:44PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet i Filiberg i Mora kommun.

20 FS 2017:45PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Gänsberget i Ludvika kommun.

20 FS 2016:1PDF
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Alviks vattenskyddsområde i Leksands kommun.

20 FS 2016:2
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Karlsmyrens naturreservat i Mora kommun. 

20 FS 2016:3
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Fåsmyr och Mörkloksmyren i Mora kommun.

20 FS 2016:4PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2016:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2016:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om ankringsförbud i Österdalälven, Mora kommun.

20 FS 2016:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2016:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde i sjön Runn i Falu kommun.

20 FS 2016:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2016:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kanabergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:12PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kullerbergens naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lejbergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Svartåns naturreservat i Avesta kommun.

20 FS 2016:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gåsbergets naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2016:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter Sälsflottens naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2016:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Stängslets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2016:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Reptjärnsbergets naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:20PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Åkersmyras naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:21PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Länsmansbergets naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2016:22PDF
Upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:23PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:1
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Avesta kommun.

20 FS 2015:2PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Borlänge kommun.

20 FS 2015:3PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Falu kommun.

20 FS 2015:4PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Gagnefs kommun.

20 FS 2015:5PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Hedemora kommun.

20 FS 2015:6
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2015:7PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Ludvika kommun.

20 FS 2015:8PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2015:9
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Mora kommun.

20 FS 2015:10PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Orsa kommun.

20 FS 2015:11PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Rättviks kommun.

20 FS 2015:12PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:13PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Säters kommun.

20 FS 2015:14PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Vansbro kommun.

20 FS 2015:15PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Älvdalens kommun.

20 FS 2015:16PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:17PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Veksjömyr i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:18PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djustjärnsmyrarna i Mora kommun.

20 FS 2015:19PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2015:20PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:21
PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2015:22PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Anderåsberget i Orsa kommun.

20 FS 2015:23PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:24PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Östra Almberget i Malung-Sälenskommun.

20 FS 2015:25PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta kommun.

20 FS 2015:26PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2015:27PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2015:28PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:29PDF
Kungörelse om bildande av Törnsbäckens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2015:30PDF
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2015:31
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2015:32PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om utvidgning och revidering av Hykjebergets naturreservat i Älvdalens och Mora kommuner.

20 FS 2015:34PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2015:35PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:36PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lakobergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:37PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lållansbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:38PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Björsjö vattentäkt, Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:39PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Malingsbo vattentäkt, Smedjebackens kommun.          

20 FS 2014:1
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Utsjöslogarna i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2014:2
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2014:3
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rädån i Mora kommun.

20 FS 2014:4
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Orsa kommun.

20 FS 2014:5
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:6
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Buruåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:7
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eländesgraven i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:8
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gränjåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:9
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vålåberget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:10
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Grönsåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:11
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tvärhugget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:12
PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sovaldberg, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:13
PDF
Sammanställning 20 FS 2014:13 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2014:14
PDF
Kungörelse om ändring av föreskrift i naturreservatet Siljansnäs i Leksands kommun.

20 FS 2014:15
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun.

20 FS 2014:16
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bysjöholmarna i Avesta kommun.

20 FS 2014:17
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Gammelsätern i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:18
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hyttnäs i Falu kommun.

20 FS 2014:19
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kurbergsmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:20
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långsjöskogen i Borlänge kommun.

20 FS 2014:21
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun.

20 FS 2014:22
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Närsberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:23
PDF
Kungörelse Om upphävande av del av naturreservatet Stadsberget i Hedemora kommun.

20 FS 2014:24
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stämshöjen i Falu kommun.

20 FS 2014:25
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Säl i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:26
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Söderberget i Mora kommun.

20 FS 2014:27
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tryssjöberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:28
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Örjasänget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:29
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Österåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:30
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gramsängs udde i Falu kommun.

20 FS 2014:31
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Koppången i Orsa kommun.

20 FS 2014:32
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Källmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:33
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tjåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:34
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2014:35
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Norra Transtrandsfjällen i Malungs kommun.

20 FS 2014:36
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lindön i Borlänge kommun.

20 FS 2014:37
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:38
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hornan, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:39
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäckslåtten, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:40
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smolbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:41
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Smedjebackens kommun.

20 FS 2014:42
PDF
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2014/2015.

20 FS 2014:43
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Trollvasslan i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:44
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:45
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Täxberg, Mora kommun.

20 FS 2014:46
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bredåsen, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:47
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om upphävande av del av beslut att fastställa arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:48
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Mora kommun.

20 FS 2014:49
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Falu kommun.

20 FS 2014:50
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Avesta kommun.

20 FS 2014:51
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2014:52
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Falu kommun.

20 FS 2014:53
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:54
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Hedemora kommun.

20 FS 2014:55
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Leksands kommun.

20 FS 2014:56
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Ludvika kommun.

20 FS 2014:57
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Mora kommun.

20 FS 2014:58
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Orsa kommun.

20 FS 2014:59
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Rättviks kommun.

20 FS 2014:60
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Älvdalens kommun.

20 FS 2013:1

20 FS 2013:2PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2013:3PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2013:4PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2013:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun.

20FS 2013:7PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garsås i Mora kommun.

20 FS 2013:8PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Tallbacken i Gagnefs och Leksands kommuner.

20 FS 2013:9PDF
Upphävande av vattenskyddsområdet vid Vallerås i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2013:10PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sundbäcken i Älvdalens kommun.

20 FS 2012:1PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Björnåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2012:2PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kasttjärnsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2012:3PDF
Sammanställning 20 FS 2012:3 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2012:5PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Vika Strand i Falu kommun

20 FS 2012:6PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Lövåsen i Säters kommun

20 FS 2012:7PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nyberget i Säters kommun

20 FS 2012:8PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Petersburg i Hedemora kommun

20 FS 2012:9PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Smedby i Hedemora kommun

20 FS 2012:10PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Stjärnsund i Hedemora kommun

20 FS 2012:11PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Aspeboda i Falu kommun

20 FS 2012:12PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Grådö i Hedemora kommun

20 FS 2012:13PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nordansjö i Hedemora kommun

20 FS 2012:14PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Viggesnäs i Hedemora kommun

20 FS 2012:15PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smäcken i Borlänge kommun

20 FS 2012:16
PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun
PDF

20 FS 2012:17
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2012:18
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dråjbäck i Älvdalens kommun

20 FS 2012:19
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun

20 FS 2012:20
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skärberget i Rättviks kommun

20 FS 2012:21
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långtjärn i Orsa kommun

20 FS 2012:22
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Båtarna i Älvdalens kommun

 

20 FS 2011:1PDF
Kungörelse om utökning av Gyllbergens naturreservat i Borlänge och Ludvika kommuner

20 FS 2011:2PDF
Kungörelse om bildande av Storsvedens naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:3PDF
Kungörelse om bildande av Hattjärns naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:4PDF
Kungörelse om bildande av Länsklackens naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:5PDF
Kungörelse om bildande av Smörtjärnarnas naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:6PDF
Kungörelse om bildande av Dalen-Hökolsbergets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:7PDF
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län 2011

20 FS 2011:8PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:9PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:10PDF
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2011/2012

20 FS 2011:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2011:12PDF
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun (1995:108)

20 FS 2011:13PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken i Avesta kommun

20 FS 2011:14PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Granön i Ludvika kommun

20 FS 2011:15PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Jätturn i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:16PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lugnet-Barkdals naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2011:17PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittenmossen i Ludvika kommun

20 FS 2011:18PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2011:19
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vargåsen i Vansbro kommun

20 FS 2011:20
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:21PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Blåberget vid Persbo, i Hedemora kommun

20 FS 2011:22
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sågbäcken, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:23PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tarveroxberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:24PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Älgsjöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:25PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skissen, i Avesta kommun

20 FS 2011:26PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Snöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:27PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Staktjärn, i Hedemora kommun

20 FS 2011:28PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:29PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:30PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Pålsbenning, i Hedemora kommun

20 FS 2011:31PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Räbrunnsåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:32PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rödhällhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:33PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sillerkölen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:34PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kringelfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:35PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:36PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långnäsudden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:37PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lövfallsberget, i Ludvika kommun

20 FS 2011:38PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Morkullberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:39PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fräkentjärnarna, i Rättviks kommun

20 FS 2011:40PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gösjöåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:41PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Huvudklitten, i Rättviks kommun

20 FS 2011:42PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hålåheden, i Rättviks kommun

20 FS 2011:43PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Korvhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:44PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bromsberget, i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:45PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dalkarsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:46PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djursjöberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:47PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eksjöberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:48PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floj, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:49PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gårdsjöarna, i Avesta kommun

20 FS 2011:50PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokbäcken, i Avesta kommun

20 FS 2011:51PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fejmån, i Malung-Sälens kommun

20 FS 2011:52PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittälven, i Ludvika kommun

20 FS 2011:53PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:54PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2010:7PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt

20 FS 2010:11PDF
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2010:32PDF
Meddelande om Länsstyrelsens i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 19FS 2009:36

20 FS 2010:44PDF
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borlänge kommun

20 FS 2010:45PDF
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2010/2011

20 FS 2010:55PDF
Sjötrafikföreskrifter om dyk- och ankringsförbud i Lyviken, Väsman i Ludvika kommun

20 FS 2010:56PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Älvdalens kommun

20 FS 2010:71PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Falu kommun

20 FS 2010:73PDF
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

20 FS 2010:76PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun

20 FS 2010:77PDF
Länsstyrelsens Dalarnas län föreskrifter om glest befolkade områden i länet

20 FS 2010:79PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Bjursås Prästskog i Falu kommun

20 FS 2010:80PDF
Kungörelse om bildande av Gärdåns naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2010:81PDF
Kungörelse om bildande av Klambergets naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2009:1PDF
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2009:29PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Norbergs och Avesta kommuner

20 FS 2009:30PDF
Sammanställning vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2009:35PDF
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun

20 FS 2009:36PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Falu kommun

20 FS 2009:40PDF
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Älvdalens kommun

20 FS 2009:61PDF
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2009:84PDF
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Sala och Avesta kommuner

20 FS 2009:92PDF
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjöarna Stora och Lilla Vällan med kringliggande vatten

20 FS 2009:93PDF
Föreskrifter om bildande av Mockalbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:94PDF
Föreskrifter om bildande av Blåbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:99PDF
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Storsjön inklusive Mellansjön samt Snöån i Vansbro kommun

20 FS 2009:100PDF
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Hulen samt Hulan och flera sjöar inom Hulans vattensystem inom Vansbro kommun

20 FS 2009:101PDF
Föreskrifter för bildande av Fenningbergets naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2009:102PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nordbläster i Mora kommun

20 FS 2009:103PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gåstjärnskölen i Mora kommun

20 FS 2009:104PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Ålderfljot i Mora kommun

20 FS 2009:154PDF
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta och Hedemora kommuner

20 FS 2009:182PDF
Meddelande om Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533

20 FS 2009:183PDF
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20 FS 2008:1PDF
Föreskrifter om bildande av Hösäterns naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2008:2PDF
Föreskrifter om bildande av Korantbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:3PDF
Föreskrifter om bildande av Vägskälets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:7PDF
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2008:31PDF
Föreskrifter om bildande av Gessi naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:32PDF
Föreskrifter om bildande av Skärmyrens naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:33PDF
Föreskrifter om bildande av Hartjärnsbergets naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:34PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Säters kommun

20 FS 2008:38PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun och Falu kommun

20 FS 2008:48PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Säters kommun

20 FS 2008:50PDF

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:67PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2008:68PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Malungs kommun

20 FS 2008:83PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Risa i Mora kommun

20 FS 2008:84PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Fiskarheden i Malungs kommun

20 FS 2008:85PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Enviksbyn i Falu kommun

20 FS 2008:86PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner

20 FS 2008:90PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gagnefs kommun

20 FS 2008:98PDF
Föreskrifter om bildande av Risröds naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2008:99PDF
Kräftpestföreskrifter för sjön Rextjärnen samt Rexbäcken i Falu kommun

20 FS 2008:100PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Runns norra öar i Falu kommun

20 FS 2008:101PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för inom Hedemora och Säters kommuner

20 FS 2008:120PDF
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:126PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2008:133PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Norra Mora Vildmark i Mora kommun

20 FS 2008:140PDF
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2008:141PDF
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Trollmosseskogen i Rättviks kommun

20 FS 2008:142PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Olkosröjningen i Ludvika kommun

20 FS 2008:143PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Vändleberget i Ludvika kommun

20 FS 2008:144
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Helgåsskogen i Leksands kommun

20 FS 2008:145PDF
Föreskrifter om bildande av Djuptjärnbos naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:146PDF
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Skörolsmyran i Leksands kommun

20 FS 2008:147PDF
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2008:148PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nackarberg i Ludvika kommun

20 FS 2008:149PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hån i Ludvika kommun

20 FS 2008:150PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Säterdalen i Säters kommun

20 FS 2007:108PDF
Kräftpestföreskrifter för sjön Logärden, Falu kommun

20 FS 2007:149PDF
Föreskrifter om bildande av Resjövallens naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2006:25PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:27
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2006:43PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:105PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2006:139PDF
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2005:21PDF
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2005:142PDF
Föreskrifter om användning av vattenskoter

20 FS 2005:177PDF
Föreskrifter om bildande av Granåsens naturreservat i Falu och Leksands kommuner

20 FS 2004:23PDF
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2004:100PDF
Bildande av Kägelbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2004:137
Bildande av naturreservat i Smedjebackens kommun


20 FS 2003:17
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2003:46
PDF
Sjötrafikföreskrifter om förbud mot motorbåtstrafik för del av Uvbergsviken i Ösjön, Borlänge kommun

20 FS 2003:75
PDF
Kungörelse om kräftpestföreskrifter Luståns avrinningsområde i Säters och Hedemora kommuner

20 FS 2003:102PDF
Föreskrifter om tillträdesförbud, Ludvika kommun

20 FS 2003:116
PDF
Beslut om ändrad avgränsning av område med förordnande som naturvårdsområde respektive upphävande av naturreservat inom och i anslutning till Fulufjällets nationalpark, Älvdalens kommun

20 FS 2002:21
Sammanställning av vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2002:22PDF
Föreskrifter om bildande av Bredmossens naturreservat

20 FS 2002:24PDF
Föreskrifter om bildande av Nåskilens naturreservat

20 FS 2002:25PDF
Föreskrifter om utökning av Bredmossens naturreservat

20 FS 2002:31PDF
Föreskrifter om bildande av Tjärnbergets naturreservat

20 FS 2002:94PDF
Föreskrifter om upphävande av föreskrifter till förekommande av förorening av grundvatten

20 FS 2002:95PDF
Föreskrifter om upphävande av skydds-område för grundvattentäkt vid Hosjö

20 FS 2002:96PDF
Föreskrifter inom skydds-område för grundvattentäkt Boda

20 FS 2001:28PDF
Föreskrifter rörande förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län


20 FS 2000:14
PDF
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Ogströmmen, Malungs kommun

20 FS 2000:41
PDF
Meddelande om vägarbetsplan i Smedjebackens kommun

20 FS 1999:3PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1999:8PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1999:9PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1999:10PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1999:32PDF
Föreskrift om sjötrafik i Mora kommun


20 FS 1998:57PDF
Föreskrifter om bildande av naturvårdsområdet Lilla Älvgången i Hedemora kommun

20 FS 1998:59PDF
Föreskrifter om tillträdesförbud

20 FS 1998:83PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:84PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:85PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:86PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:105PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Slogfallets domänreservat i Smedjebackens kommun


20 FS 1997:21PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Fux-Andersknallarna i Mora kommun

20 FS 1997:25PDF
Föreskrifter om beträdnadsförbud på Tallholmen, sjön Ljugaren, Rättviks kommun

20 FS 1997:35
PDF
Föreskrifter om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i Gagnefs kommun

20 FS 1997:36PDF
Föreskrifter om skyddsområde för Insjöns grundvattentäkt vid Tunsta, Leksands kommun

20 FS 1997:46PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Väsjön i Falu kommun

20 FS 1997:48PDF
Föreskrifter om utökning samt ändring i naturreservatsföreskrifter för Skarsåsfjällens naturreservat i Malungs och Älvdalens kommuner (20 FS 1991:32)

20 FS 1997:49PDF
Föreskrifter om utökning samt ändring i naturreservatsföreskrifter för naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun (20 FS 1992:6)

20 FS 1997:50PDF
Föreskrifter om utökning av Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun (20 FS 1993:22)

20 FS 1996:1PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1996:2PDF
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1996:38PDF
Föreskrifter om sjötrafik i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:80PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Karmoråsens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:81PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nysäterns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:84PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Södra Trollegravs domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:85PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rödbergets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:86PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rotensugnets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:87PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Piltlokarnas domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:88PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Kullbodåsens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:89PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Skärbäckens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:90PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Långsjöbliks domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:91PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rensjöns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:92PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Björnåns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:93PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gryvelåns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:94PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gummas domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:95PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Svartgessis domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:96PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Draggabergets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:97PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gravbergsdalens domänreservat i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:98PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Lustigkulle-Rågåstjärns domänreservat i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:100PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Realsbos domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:101PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hässlens domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:102
PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Valla mosses domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:103PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Kvännsens domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:104PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Svartåns domänreservat i Avesta kommun

20 FS 1996:105PDF
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Snöttuberget i Vansbro kommun

20 FS 1996:106PDF
Kungörelse om ändring i föreskrifter (20 FS 1993:23) samt utökning av Långfjällets naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:107PDF
Kungörelse om ändring i föreskrifter, upphävande av delområde samt utökning av Städjan-Nipfjällets naturreservat i Älvdalens kommun (20 FS 1993:24)

20 FS 1996:109PDF
Kungörelse om utökning av samt föreskrifter för Östbjörka naturreservat i Rättviks kommun (20 FS 1977:149)

20 FS 1996:115PDF
Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkten vid Stora industriområdet i Rättvik, Rättviks kommun

20 FS 1996:116PDF
Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Drevdagens kronopark 2:35 vid byn Sorkmyren i Idre socken, Älvdalens kommun

20 FS 1996:117PDF
Föreskrifter om skyddsområde för vattentäkterna i Kvarnåker, Vansbro kommun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)