Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Dalarnas läns författningssamling

20 FS 2024:1 Pdf, 644.8 kB.

Länsstyrelsen har med stöd av miljöbalken beslutat att utöka Buruåsens naturreservat i Älvdalens kommun. Beslutad den 29 januari 2024 med diarienummer 10877-2023.

20 FS 2024:2 Pdf, 606.8 kB.

Länsstyrelsen har med stöd av miljöbalken beslutat att bilda Tennsjöns naturreservat i Älvdalens kommun. Beslutad den 29 januari 2024 med diarienummer 11021-2023.

20 FS 2024:3 Pdf, 594.9 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Trygåskölens naturreservat i Älvdalens kommun, beslutade den 21 augusti 2023 med diarienummer 5851-2023.

20 FS 2024:4 Pdf, 661.5 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bispbergs Klack i Säter kommun, beslutade den 26 februari 2024 med diarienummer 16639-2023.

20 FS 2024:6 Pdf, 409.4 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd av miljöbalken beslutat om utökning av Ramsellskogens naturreservat i Falu kommun. Föreskrifter beslutade den 16 april 2024 med diarienummer 13421-2022.

20 FS 2024:7 Pdf, 252.1 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd av miljöbalken beslutat att utvidga
Hykjebergets naturreservat i Mora och Älvdalens kommuner. Föreskrifter beslutade den 22 april 2024 med diarienummer 16154-2021.

20 FS 2024:8 Pdf, 246.5 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns sjötrafikföreskrifter om tillfällig rätt att utnyttja vattenområde för tävling med snöskoter på vatten i samband med Älvdalen Watercross 2024 i Älvdalens kommun.
Föreskrifter beslutade den 29 maj 2024 med diarienummer 3814-2024.

20 FS 2023:1 Pdf, 150.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Dysberg vattentäkt, beslutade 11 november 1994 med dnr. 2470-1087-94.

20 FS 2023:2 Pdf, 155.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Västermyckeläng vattentäkt, beslutade 5 april 1977 med dnr 11.184-460-76.

20 FS 2023:3 Pdf, 156.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Evertsberg vattentäkt, beslutade 14 juli 1977 med dnr 11.184-1983-76.

20 FS 2023:4 Pdf, 156.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Lövnäs vattentäkt, beslutade 25 augusti 1977 med dnr 11.184-1981-76.

20 FS 2023:5 Pdf, 757.9 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2023:6 Pdf, 508.3 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Borrsjöåskogens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2023:7 Pdf, 150.3 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om utökat avstånd till vägområde för tillståndsplikt enligt 47 § väglag (1971:948), beslutad 29 maj 2023 med dnr 258-14650-2022.

20 FS 2023:8 Pdf, 1.4 MB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om ankringsförbud i sjön Barken vid VA- anläggningarna på fastigheterna Torrbo 4:6 Hästnäsudden och Torrbo 13:6 Holänget i Smedjebackens kommun, beslutad 29 maj 2023 med dnr 258-3827-2022.

20 FS 2023:9 Pdf, 575.6 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om begränsning av vattenområde samt förbud mot trafik med motordrivna fartyg i sjön Runn vid Runns seglarsällskap i samband med seglarskola 2023 i Falu kommun; beslutade den 16 juni 2023 med diarienummer 258-6502-2023.

20 FS 2023:10 Pdf, 379 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Trontupps naturreservat i Borlänge kommun. Beslutade den 12 juni 2023. Diarienummer: 511-5047-2012.

20 FS 2023:11 Pdf, 381.8 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Drevdagens naturreservat i Älvdalens kommun. Beslutade den 8 maj 2023. Diarienummer: 511-14601-2018.

20 FS 2023:12 Pdf, 1.4 MB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillfällig rätt att utnyttja vattenområde för tävling med snöskoter på vatten med mera samt förbud mot sjötrafik i 2023 Rättviken, Siljan, Rättviks kommun, den 2 augusti 2023. Beslutades den 5 juli 2023. Diarienummer: 2533-2023.

20 FS 2023:13 Pdf, 474.9 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Dalälven i samband med båttävlingar i Krylbo i Avesta kommun. Beslutades den 8 september 2023. Diarienummer 10702-2023.

20 FS 2023:14 Pdf, 152.8 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrifter för naturreservatet Lugnet, Falu kommun. Beslutades den 21 augusti 2023. Diarienummer 511-3360-2017.

20 FS 2023:15 Pdf, 1.1 MB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Östra Gisslarbodlötens naturreservat i Rättviks kommun. Beslutades den 19 december. Diarienummer 12253-201

20 FS 2023:16 Pdf, 107.3 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) beslut om att anta föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. Beslutade den 20 december 2021. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns diarienummer: 537-47542-2020
Länsstyrelsen i Dalarnas läns diarienummer: 106-22373-2021

20 FS 2023:17 Pdf, 104.8 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts) beslut om föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. Beslutade den 2 december 2021. Länsstyrelsen i Västmanlands län diarienummer: 537-6831-2021. Länsstyrelsen i Dalarnas län diarienummer: 106-22413-2021.

20 FS 2023:18 Pdf, 104.7 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Beslutade den 30 maj 2022.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län diarienummer11342-2021. Länsstyrelsen i Dalarnas län diarienummer 9025-2022.

20FS 2022:1 Pdf, 27.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tvärstupet i Borlänge kommun

20 FS 2022:2 Pdf, 1.1 MB.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20FS 2022:3 Pdf, 982.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning vid Slussen, Roxnäs udde, Främby udde och Runns norra öar m.m. i Falu kommun

20FS 2022:4 Pdf, 497.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning vid Slussen, Runn i Falu kommun

20FS 2022:5 Pdf, 454.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Stabergsviken, Runn i Falu kommun

20FS 2022:6 Pdf, 392.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifteom förbud mot fartyg med motordrift vid badplatsen Roxnäs udde i Runn i Falu kommun

20FS 2022:7 Pdf, 411.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud mot fartyg med motordrift vid badplats Sandlandet i Runn, Sandviken, Hosjö i Falu kommun

20FS 2022:8 Pdf, 318.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud mot fartyg med motordrift vid badplatsen i Källviken, Runn i Falu kommun

20FS 2022:9 Pdf, 372.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud mot fartyg med motordrift vid badplats Vikastrand, Vikasjön i Falu kommun

20FS 2022:10 Pdf, 528.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Kvarnviken, Ösjön i Borlänge kommun

20FS 2022:11 Pdf, 800.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning vid Killingholmen, Lindö och Storö, Ösjön i Borlänge kommun

20FS 2022:12 Pdf, 343.9 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Ösjön och Runn i Borlänge kommun

20FS 2022:13 Pdf, 465 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud mot fartyg med motordrift samt fartbegränsning i Uvbergsviken, Ösjön i Borlänge kommun

20FS 2022:14 Pdf, 797 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Prästtjärnen i Borlänge kommun

20FS 2022:15 Pdf, 417.3 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Lillälven och del av Dalälven, i Borlänge kommun

20FS 2022:16 Pdf, 420.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i farled Runn Södra i Borlänge kommun

20FS 2022:17 Pdf, 553.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Dalälven och Tunaån i Borlänge kommun

20FS 2022:18 Pdf, 819.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Hemsjön i Borlänge kommun

20FS 2022:19 Pdf, 95.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fartyg i sjön Runn vid Runns seglarsällskap i samband med seglarskola veckorna 25-28 2022 i Falu kommun

20 FS 2022:20 Pdf, 27 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20FS 2022:21 Pdf, 107 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avgränsning av vattenområde och dispens från fartbegränsning i sjön Barken i Smedjebacken i samband med båttävlingar 27-28 augusti 2022 i Smedjebackens kommun

20FS 2022:22 Pdf, 81.4 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan i Mora kommun

20FS 2022:23 Pdf, 214.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Harpicköns naturreservat i Leksand och Gagnefs kommuner

20FS 2022:24 Pdf, 599.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Fjället.

20FS 2022:25 Pdf, 45.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Vansbro kommun

20FS 2022:26 Pdf, 26.9 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Vansbro kommun.

20 FS 2022:27 Pdf, 135.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Barkdal vattentäkt i Leksands kommun, beslutade 20 augusti 1990 med dnr. 24704-11091-89.

20FS 2022:28 Pdf, 331.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Södra Blecksberget i Mora kommun.


20 FS 2021:1 Pdf, 1.5 MB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Städjan-Nipfjället

20 FS 2021:2 Pdf, 120 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

20 FS 2021:3 Pdf, 25.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet i Borlänge kommun

20 FS 2021:4 Pdf, 933.1 kB.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2021:5 Pdf, 636 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Lövåssätern

20 FS 2021:6 Pdf, 26 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun

20 FS 2021:7 Pdf, 631.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Lillfjätan

20 FS 2021:8 Pdf, 111.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

20 FS 2021:9 Pdf, 89.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fartyg i sjön Runn vid Runns seglarsällskap i samband med seglarskola veckorna 25-28 2021, Falu kommun

20 FS 2021:10
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Intrånget vattenskyddsområde i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2021:11 Pdf, 557.3 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Slötjärnsbustan

20 FS 2021:12 Pdf, 885.1 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturminnet Lillön, Ludvika kommun

20 FS 2021:13 Pdf, 180.9 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om interimistiskt förbud för Riset vattentäkt i Mora kommun

20 FS 2021:14 Pdf, 97.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan i Mora kommun

20 FS 2021:15 Pdf, 551 kB. Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avgränsning av vattenområde och dispens från fartbegränsning i sjön Barken i Smedjebacken i samband med båttävlingar 14-15 augusti 2021, Smedjebackens kommun

20 FS 2021:16
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om interimistiskt förbud för vattentäkten Boggas i Orsa kommun. För att ta del av föreskriften, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län.

20 FS 2021:17 Pdf, 25.8 kB. Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Sälen gamla vattentäkt, beslutade 15 maj 1975 med dnr 11.184-1845-73, Malung-Sälens kommun

20FS 2021:18 Pdf, 414.3 kB. Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Norr Skålö i Vansbro kommun

20FS 2021:19 Pdf, 220.2 kB. Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Bredvalla i Malung-Sälens kommun

20 FS 2020:1 Pdf, 148.8 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om beträdnadsförbud i Våckelbergets naturreservat Falu kommun

20 FS 2020:2 Pdf, 109.3 kB.
Ändring av föreskrift för Österåbergets naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:3 Pdf, 102.2 kB.
Ändring av föreskrift för Barkbergsknopparnas naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:4 Pdf, 87 kB.
Ändring av föreskrift för Norra Gällsjöns naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2020:5
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Nyhammar vattenskyddsområde, Ludvika kommun. För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2020:6 Pdf, 45 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet i Borlänge kommun

20 FS 2020:7 Pdf, 29.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun

20 FS 2020:8 Pdf, 120.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrift om förlängt interimistiskt förbud för vattentäkten Riset i Mora kommun

20 FS 2020:09 Pdf, 96.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Styggforsens naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2020:10 Pdf, 538.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Nysundberget

20 FS 2020:11 Pdf, 600.6 kB.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2020:12 Pdf, 203.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om fartbegränsning i Prästtjärnen, Torsång, Borlänge kommun

20 FS 2020:13 Pdf, 1.8 MB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Våckelberget

20 FS 2020:14 Pdf, 548 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stormorvallen

20 FS 2020:15 Pdf, 479.3 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tomossen

20 FS 2020:16 Pdf, 554.2 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tranumyren

20 FS 2020:17 Pdf, 75.7 kB.
Länsstyrelsens föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridning av covid-19 i Dalarna

20 FS 2020:18 Pdf, 20 kB.
Länsstyrelsens föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridning av covid-19 i Dalarna

20 FS 2020:19 Pdf, 79 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19


20 FS 2019:1 Pdf, 646.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Dyverdalen i Mora kommun

20 FS 2019:2 Pdf, 673.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Flomyran

20 FS 2019:3 Pdf, 997.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Tönderberget

20 FS 2019:4 Pdf, 64.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändring och tillägg av föreskrifter för Holmsjöarnas naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2019:5 Pdf, 744.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området i Älvdalens kommun

20 FS 2019:6 Pdf, 983 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Erik-Hanstjärn

20 FS 2019:7 Pdf, 594.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för utökning av Bengtarkilens naturreservat

20 FS 2019:8 Pdf, 965.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Spjärshällen

20 FS 2019:9 Pdf, 438.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifteröver allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2019:10 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Skallberget

20 FS 2019:11 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rovenlamms naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2019:12 Pdf, 19.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter rörande förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län; 20 FS 2001:28

20 FS 2019:13 Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, 19FS 2019:02 och 19FS 2019:3

20 FS 2019:14 Pdf, 426.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lindängets naturreservat i Orsa kommun

20 FS 2019:15 Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för utökning av Holmsjöarnas naturreservat

20 FS 2019:16 Pdf, 310.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Vålberget

20 FS 2019:17 Pdf, 870.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Högsveden

20 FS 2019:18 Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i sjön Runn, Falu kommun

20 FS 2019:19 Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun

20 FS 2019:20 Pdf, 184.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändring och tillägg av föreskrifter för Lillådalens naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 2019:21 Pdf, 319.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Sörmyren-Hynsån

20 FS 2019:22 Pdf, 448.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Grå-Larsknipen

20 FS 2019:23 Pdf, 465.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Brändberget

20 FS 2019:24 Pdf, 717.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Rotsjön

20 FS 2019:25 Pdf, 538.5 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Nifelhem

20 FS 2019:26 Pdf, 786.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Skärmyrlok

20 FS 2019:27 Pdf, 697.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Trygåskölen

20 FS 2019:28 Pdf, 684.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Översjöåsen

20 FS 2019:29 Pdf, 474 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Kockoraberget

20 FS 2019:30 Pdf, 411.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Risberget
 
20 FS 2019:31 Pdf, 576.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tures äng i Borlänge kommun

20 FS 2018:1 Pdf, 23.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Drevfjällen i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:2 Pdf, 815.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rostbergs naturreservat.

20 FS 2018:3 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Åsberget-Åsklitten i Mora kommun

20 FS 2018:4 Pdf, 881.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stikåsälsbäcken i Mora kommun.

20 FS 2018:5 Pdf, 356.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ögan i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:6 Pdf, 868.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län. Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276)

20 FS 2018:7 Pdf, 478.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Våckelberget i Falu kommun.

20 FS 2018:8 Pdf, 570.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bisppbergs Klack i Säters kommun.

20 FS 2018:9 Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av Regeringens beslut utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2018:10 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blyberget i Älvdalens kommun

20 FS 2018:11 Pdf, 103.4 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2018:12
Upphävande av del av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Idre gamla vattentäkt, Älvdalens kommun, dnr 11.184-116-71. Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ta del av föreskrift.

20 FS 2018:13 Pdf, 553.7 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om geografisk utökning av naturreservatet Sätra hasselskog i Leksands kommun

20 FS 2018:14 Pdf, 361.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Långhedsbergs naturreservat i Mora kommun

20 FS 2018:15 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Sälsklintens naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:16 Pdf, 2 MB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga föreskrifter om skärpt förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län. Gäller från 25 juli 2018 till 30 september 2018.

20 FS 2018:17 Pdf, 1.8 MB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:18 Pdf, 25.6 kB.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av tillfälliga föreskrifter om skräpt förbud mot eldning utomhus i Dalarnas län 20 FS 2018:16

20 FS 2018:19
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lennhedens vattenskyddsområde, Borlänge och Gagnefs kommuner.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2018:20
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Himmelsberget i Falu kommun.

20 FS 2018:21 Pdf, 762.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Holkbergets naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:22 Pdf, 518.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blåbergsåsflyten i Rättviks kommun.

20 FS 2018:23
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om interimistiskt vattenskyddsområde för vattentäkten Boggas i Orsa kommun. För att ta del av föreskrift, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län.

20 FS 2018:24 Pdf, 693.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Agnmyren i Mora kommun

20 FS 2018:25 Pdf, 727 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 2018:26 Pdf, 664.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ärtknubben i Leksands kommun

20 FS 2018:27 Pdf, 648.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Romberget i Leksands kommun

20 FS 2018:28 Pdf, 924.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Predikstolen i Ludvika kommun

20 FS 2018:29 Pdf, 592.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Holkberget i Vansbro kommun

20 FS 2018:30 Pdf, 828.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Knytberget i Leksands kommun

20 FS 2018:31 Pdf, 923.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Hartjärn i Gagnefs kommun

20 FS 2018:32 Pdf, 588.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Säxberg i Mora kommun

20 FS 2018:33 Pdf, 652.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta kommun

20 FS 2018:34 Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Beriskölbergets naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2017:1 Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Frostbrunnsdalens naturreservat, Borlänge kommun.​

20 FS 2017:2 Pdf, 288.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Långön i Falu kommun.

20 FS 2017:3 Pdf, 744.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Ramsellskogens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:4 Pdf, 710.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:5 Pdf, 94.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilltuppens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:6 Pdf, 91.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Tallbergsklittens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:7 Pdf, 94.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lensbergets naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:8 Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lödersjöns Naturreservat i Mora, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

20 FS 2017:9 Pdf, 638.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Hornbobrändans naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:10 Pdf, 571.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gönans naturreservat i Leksand och Vansbro kommun.

20 FS 2017:11 Pdf, 373.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om allmänna skoterleder samt undantag från förbud att köra med motordrivet fordon inom regleringsområde Långfjället/Rogen, Älvdalens kommun.

20 FS 2017:12 Pdf, 228.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilla Älgbergets naturreservat i Hedemora kommun.

20 FS 2017:13 Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalanas läns föreskrifter om Närsbergets naturreservat i Gagnef kommun.

20 FS 2017:14 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2017:15 Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2017:16 Pdf, 20.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Lennhedsåsens naturreservat, Borlänge kommun.

20 FS 2017:17 Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:18 Pdf, 256.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Knittarnas naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:19 Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrifter i Blocktjärnsåsens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:20 Pdf, 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Enåns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:21
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Mjälgen vattenskyddsområde, Leksands kommun. Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ta del av föreskrift.

20 FS 2017:22
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om interimistiskt förbud inom planerat vattenskyddsområde för Riset grundvattentäkt, Mora kommun. Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ta del av föreskrift.

20 FS 2017:23 Pdf, 215.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Slogmyrlokens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:25 Pdf, 36.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om upphävande av djurskyddsområde Sävviken i Avesta kommun

20 FS 2017:26 Pdf, 25.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde samt dispens från sjötrafikföreskrifter i Österdalälven i Leksands kommun.

20 FS 2017:27 Pdf, 25.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2017:28 Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrift om kungörelse av jakttider för älgjakten 2017/2018.

20 FS 2017:29 Pdf, 620.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Byggningaåns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:30  Pdf, 21.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för vattentäkten i Västra Sälen, Malung-Sälens kommun, dnr II G19-28-65.

20 FS 2017:31 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrifter i Marsjöbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2017:32 Pdf, 721.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas Läns föreskrifter för naturreservatet Berg-Annas Berg i Falu kommun.

20 FS 2017:33 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Jutjärns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:34 Pdf, 380.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Långmyran i Ludvika kommun.

20 FS 2017:35
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Ivallbäckens vattenskyddsområde, Malung-Sälens kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2017:36 Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tandflytta i Gagnef kommun.

20 FS 2017:37
Pdf, 899.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Sörbäckens naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:38 Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av Regeringens beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:39 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Gärdsgruvans naturreservat.

20 FS 2017:40 Pdf, 466.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Kyrkbergets Naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:41 Pdf, 382.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Nerigårdens naturreservat.

20 FS 2017:42 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskriter för naturreservatet Bötåberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:43 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifer för naturreservatet Öjsberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:44 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet i Filiberg i Mora kommun.

20 FS 2017:45 Pdf, 424.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Gänsberget i Ludvika kommun.

20 FS 2016:1
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Alviks vattenskyddsområde i Leksands kommun.

20 FS 2016:2
Pdf, 384 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Karlsmyrens naturreservat i Mora kommun. 

20 FS 2016:3
Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Fåsmyr och Mörkloksmyren i Mora kommun.

20 FS 2016:4 Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2016:5 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2016:6 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om ankringsförbud i Österdalälven, Mora kommun.

20 FS 2016:7 Pdf, 15.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2016:8 Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde i sjön Runn i Falu kommun.

20 FS 2016:9 Pdf, 19.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2016:10 Pdf, 866.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:11 Pdf, 137.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kanabergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:12 Pdf, 266.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kullerbergens naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:13 Pdf, 226.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lejbergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:14 Pdf, 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Svartåns naturreservat i Avesta kommun.

20 FS 2016:15 Pdf, 437.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gåsbergets naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2016:16 Pdf, 732.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter Sälsflottens naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2016:17 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Stängslets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2016:18 Pdf, 143.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:19 Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Reptjärnsbergets naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:20 Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Åkersmyras naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:21 Pdf, 132.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Länsmansbergets naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2016:22 Pdf, 19.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:23 Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:1
Pdf, 22.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Avesta kommun.

20 FS 2015:2 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Borlänge kommun.

20 FS 2015:3 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Falu kommun.

20 FS 2015:4 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Gagnefs kommun.

20 FS 2015:5 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Hedemora kommun.

20 FS 2015:6
Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2015:7 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Ludvika kommun.

20 FS 2015:8 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2015:9
Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Mora kommun.

20 FS 2015:10 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Orsa kommun.

20 FS 2015:11 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Rättviks kommun.

20 FS 2015:12 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:13 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Säters kommun.

20 FS 2015:14 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Vansbro kommun.

20 FS 2015:15 Pdf, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Älvdalens kommun.

20 FS 2015:16 Pdf, 124.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:17 Pdf, 125.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Veksjömyr i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:18 Pdf, 157.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djustjärnsmyrarna i Mora kommun.

20 FS 2015:19 Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2015:20 Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:21
Pdf, 1017.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2015:22 Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Anderåsberget i Orsa kommun.

20 FS 2015:23 Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:24 Pdf, 92.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Östra Almberget i Malung-Sälenskommun.

20 FS 2015:25 Pdf, 120.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta kommun.

20 FS 2015:26 Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2015:27 Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2015:28 Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:29 Pdf, 565.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Törnsbäckens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2015:30 Pdf, 129.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2015:31
Pdf, 315.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2015:32 Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:33 Pdf, 699.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om utvidgning och revidering av Hykjebergets naturreservat i Älvdalens och Mora kommuner.

20 FS 2015:34 Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2015:35 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:36 Pdf, 732.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lakobergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:37 Pdf, 749.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lållansbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:38
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Björsjö vattentäkt, Smedjebackens kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2015:39
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Malingsbo vattentäkt, Smedjebackens kommun. 
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.         

20 FS 2014:1
Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Utsjöslogarna i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2014:2
Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2014:3
Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rädån i Mora kommun.

20 FS 2014:4
Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Orsa kommun.

20 FS 2014:5
Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:6
Pdf, 158.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Buruåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:7
Pdf, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eländesgraven i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:8
Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gränjåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:9
Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vålåberget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:10
Pdf, 82.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Grönsåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:11
Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tvärhugget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:12
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sovaldberg, Älvdalens kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2014:13
Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning 20 FS 2014:13 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2014:14
Pdf, 19 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om ändring av föreskrift i naturreservatet Siljansnäs i Leksands kommun.

20 FS 2014:15
Pdf, 18.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun.

20 FS 2014:16
Pdf, 468.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bysjöholmarna i Avesta kommun.

20 FS 2014:17
Pdf, 212.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av naturreservatet Gammelsätern i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:18
Pdf, 313.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hyttnäs i Falu kommun.

20 FS 2014:19
Pdf, 397.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kurbergsmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:20
Pdf, 261.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långsjöskogen i Borlänge kommun.

20 FS 2014:21
Pdf, 510.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun.

20 FS 2014:22
Pdf, 421.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Närsberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:23
Pdf, 625.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Om upphävande av del av naturreservatet Stadsberget i Hedemora kommun.

20 FS 2014:24
Pdf, 606.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stämshöjen i Falu kommun.

20 FS 2014:25
Pdf, 404.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Säl i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:26
Pdf, 475.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av naturreservatet Söderberget i Mora kommun.

20 FS 2014:27
Pdf, 425.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tryssjöberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:28
Pdf, 364.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Örjasänget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:29
Pdf, 569.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av naturreservatet Österåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:30
Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gramsängs udde i Falu kommun.

20 FS 2014:31
Pdf, 1023.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Koppången i Orsa kommun.

20 FS 2014:32
Pdf, 364.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Källmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:33
Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tjåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:34
Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2014:35
Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Norra Transtrandsfjällen i Malungs kommun.

20 FS 2014:36
Pdf, 153.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lindön i Borlänge kommun.

20 FS 2014:37
Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:38
Pdf, 194.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hornan, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:39
Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäckslåtten, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:40
Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smolbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:41
Pdf, 325.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Smedjebackens kommun.

20 FS 2014:42
Pdf, 19.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2014/2015.

20 FS 2014:43
Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Trollvasslan i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:44
Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:45
Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Täxberg, Mora kommun.

20 FS 2014:46
Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bredåsen, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:47
Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om upphävande av del av beslut att fastställa arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:48
Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Mora kommun.

20 FS 2014:49
Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Falu kommun.

20 FS 2014:50
Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Avesta kommun.

20 FS 2014:51
Pdf, 463.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2014:52
Pdf, 932.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Falu kommun.

20 FS 2014:53
Pdf, 552.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:54
Pdf, 414.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Hedemora kommun.

20 FS 2014:55
Pdf, 665.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Leksands kommun.

20 FS 2014:56
Pdf, 667.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Ludvika kommun.

20 FS 2014:57
Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Mora kommun.

20 FS 2014:58
Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Orsa kommun.

20 FS 2014:59
Pdf, 226.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Rättviks kommun.

20 FS 2014:60
Pdf, 104.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Älvdalens kommun.

20 FS 2013:1

20 FS 2013:2 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2013:3 Pdf, 18.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2013:4 Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2013:5 Pdf, 327.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun.

20FS 2013:7
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garsås i Mora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2013:8
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Tallbacken i Gagnefs och Leksands kommuner.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2013:9
Upphävande av vattenskyddsområdet vid Vallerås i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2013:10 Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sundbäcken i Älvdalens kommun.

20 FS 2012:1 Pdf, 293.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Björnåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2012:2 Pdf, 561.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kasttjärnsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2012:3 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning 20 FS 2012:3 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2012:5
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Vika Strand i Falu kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:6
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Lövåsen i Säters kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna

20 FS 2012:7
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nyberget i Säters kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:8
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Petersburg i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:9
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Smedby i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:10
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Stjärnsund i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:11
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Aspeboda i Falu kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:12
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Grådö i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:13
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nordansjö i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:14
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Viggesnäs i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:15 Pdf, 597.3 kB.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smäcken i Borlänge kommun.

20 FS 2012:16
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2012:17
Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2012:18
Pdf, 165.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dråjbäck i Älvdalens kommun

20 FS 2012:19
Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun

20 FS 2012:20
Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skärberget i Rättviks kommun

20 FS 2012:21
Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långtjärn i Orsa kommun

20 FS 2012:22
Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Båtarna i Älvdalens kommun


20 FS 2011:1 Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av Gyllbergens naturreservat i Borlänge och Ludvika kommuner

20 FS 2011:2 Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Storsvedens naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:3 Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Hattjärns naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:4 Pdf, 60.7 kB.
Kungörelse om bildande av Länsklackens naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:5 Pdf, 93.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Smörtjärnarnas naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:6 Pdf, 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Dalen-Hökolsbergets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:7 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län 2011

20 FS 2011:8 Pdf, 18.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:9 Pdf, 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:10 Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2011/2012

20 FS 2011:11 Pdf, 20.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2011:12 Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun (1995:108)

20 FS 2011:13 Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken i Avesta kommun

20 FS 2011:14 Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Granön i Ludvika kommun

20 FS 2011:15 Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Jätturn i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:16 Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lugnet-Barkdals naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2011:17 Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittenmossen i Ludvika kommun

20 FS 2011:18 Pdf, 329.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2011:19
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vargåsen i Vansbro kommun

20 FS 2011:20
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:21 Pdf, 148.4 kB.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Blåberget vid Persbo, i Hedemora kommun

20 FS 2011:22
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sågbäcken, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:23 Pdf, 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tarveroxberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:24 Pdf, 145.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Älgsjöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:25 Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skissen, i Avesta kommun

20 FS 2011:26 Pdf, 153.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Snöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:27 Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Staktjärn, i Hedemora kommun

20 FS 2011:28 Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:29 Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:30 Pdf, 71.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Pålsbenning, i Hedemora kommun

20 FS 2011:31 Pdf, 89.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Räbrunnsåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:32 Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rödhällhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:33 Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sillerkölen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:34 Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kringelfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:35 Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:36 Pdf, 153.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långnäsudden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:37 Pdf, 72.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lövfallsberget, i Ludvika kommun

20 FS 2011:38 Pdf, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Morkullberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:39 Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fräkentjärnarna, i Rättviks kommun

20 FS 2011:40 Pdf, 141.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gösjöåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:41 Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Huvudklitten, i Rättviks kommun

20 FS 2011:42 Pdf, 149.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hålåheden, i Rättviks kommun

20 FS 2011:43 Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Korvhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:44 Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bromsberget, i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:45 Pdf, 113.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dalkarsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:46 Pdf, 161.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djursjöberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:47 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eksjöberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:48 Pdf, 173.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floj, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:49 Pdf, 156.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gårdsjöarna, i Avesta kommun

20 FS 2011:50 Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokbäcken, i Avesta kommun

20 FS 2011:51 Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fejmån, i Malung-Sälens kommun

20 FS 2011:52 Pdf, 118.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittälven, i Ludvika kommun

20 FS 2011:53 Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:54 Pdf, 359.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2010:7 Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens i Dalarnas län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt

20 FS 2010:11 Pdf, 2.4 MB.
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2010:32 Pdf, 21.4 kB.
Meddelande om Länsstyrelsens i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 19FS 2009:36

20 FS 2010:44 Pdf, 124.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borlänge kommun

20 FS 2010:45 Pdf, 22.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2010/2011

20 FS 2010:55 Pdf, 284.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om dyk- och ankringsförbud i Lyviken, Väsman i Ludvika kommun

20 FS 2010:56 Pdf, 20 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Älvdalens kommun

20 FS 2010:71 Pdf, 19.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Falu kommun

20 FS 2010:73 Pdf, 20.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

20 FS 2010:76 Pdf, 20 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun

20 FS 2010:77 Pdf, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens Dalarnas län föreskrifter om glest befolkade områden i länet

20 FS 2010:79 Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Bjursås Prästskog i Falu kommun

20 FS 2010:80 Pdf, 160.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Gärdåns naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2010:81 Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av Klambergets naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2009:1 Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2009:29 Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Norbergs och Avesta kommuner

20 FS 2009:30 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2009:35 Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun

20 FS 2009:36 Pdf, 23.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Falu kommun

20 FS 2009:40 Pdf, 21.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Älvdalens kommun

20 FS 2009:61 Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2009:84 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Sala och Avesta kommuner

20 FS 2009:92 Pdf, 24.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjöarna Stora och Lilla Vällan med kringliggande vatten

20 FS 2009:93 Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Mockalbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:94 Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Blåbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:99 Pdf, 24.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Storsjön inklusive Mellansjön samt Snöån i Vansbro kommun

20 FS 2009:100 Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Hulen samt Hulan och flera sjöar inom Hulans vattensystem inom Vansbro kommun

20 FS 2009:101 Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter för bildande av Fenningbergets naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2009:102 Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nordbläster i Mora kommun

20 FS 2009:103 Pdf, 203.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gåstjärnskölen i Mora kommun

20 FS 2009:104 Pdf, 236.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om bildande av naturreservatet Ålderfljot i Mora kommun

20 FS 2009:154 Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta och Hedemora kommuner

20 FS 2009:182 Pdf, 24.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Meddelande om Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533

20 FS 2009:183 Pdf, 23.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20 FS 2008:1 Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Hösäterns naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2008:2 Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Korantbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:3 Pdf, 117.3 kB.
Föreskrifter om bildande av Vägskälets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:7 Pdf, 22.3 kB.
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2008:31 Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Gessi naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:32 Pdf, 130.5 kB.
Föreskrifter om bildande av Skärmyrens naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:33 Pdf, 167 kB.
Föreskrifter om bildande av Hartjärnsbergets naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:34 Pdf, 21.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Säters kommun

20 FS 2008:38 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun och Falu kommun

20 FS 2008:48 Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Säters kommun

20 FS 2008:50 Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:67 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2008:68 Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Malungs kommun

20 FS 2008:83
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Risa i Mora kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2008:84
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Fiskarheden i Malungs kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2008:85
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Enviksbyn i Falu kommun.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.

20 FS 2008:86
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner.
För att ta del av föreskriften till vattenskyddsområdet, ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna

20 FS 2008:90 Pdf, 22.1 kB.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gagnefs kommun

20 FS 2008:98 Pdf, 118.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Risröds naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2008:99 Pdf, 24.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kräftpestföreskrifter för sjön Rextjärnen samt Rexbäcken i Falu kommun

20 FS 2008:100 Pdf, 254.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Runns norra öar i Falu kommun

20 FS 2008:101 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för inom Hedemora och Säters kommuner

20 FS 2008:120 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:126 Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2008:133 Pdf, 623.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Norra Mora Vildmark i Mora kommun

20 FS 2008:140 Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2008:141 Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Trollmosseskogen i Rättviks kommun

20 FS 2008:142 Pdf, 137.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Olkosröjningen i Ludvika kommun

20 FS 2008:143 Pdf, 156.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Vändleberget i Ludvika kommun

20 FS 2008:144
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Helgåsskogen i Leksands kommun

20 FS 2008:145 Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Djuptjärnbos naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:146 Pdf, 498.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Skörolsmyran i Leksands kommun

20 FS 2008:147 Pdf, 585.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2008:148 Pdf, 519.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nackarberg i Ludvika kommun

20 FS 2008:149 Pdf, 562.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hån i Ludvika kommun

20 FS 2008:150 Pdf, 43.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Säterdalen i Säters kommun

20 FS 2007:108 Pdf, 24.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kräftpestföreskrifter för sjön Logärden, Falu kommun

20 FS 2007:149 Pdf, 181.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Resjövallens naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2006:25 Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:27
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2006:43 Pdf, 101.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:105 Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2006:139 Pdf, 94.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2005:21 Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2005:142 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om användning av vattenskoter

20 FS 2005:177 Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Granåsens naturreservat i Falu och Leksands kommuner

20 FS 2004:23 Pdf, 226.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2004:100 Pdf, 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bildande av Kägelbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2004:137
Bildande av naturreservat i Smedjebackens kommun

20 FS 2003:17
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2003:46
Pdf, 189.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om förbud mot motorbåtstrafik för del av Uvbergsviken i Ösjön, Borlänge kommun

20 FS 2003:75
Pdf, 10.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om kräftpestföreskrifter Luståns avrinningsområde i Säters och Hedemora kommuner

20 FS 2003:102 Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om tillträdesförbud, Ludvika kommun

20 FS 2003:116
Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om ändrad avgränsning av område med förordnande som naturvårdsområde respektive upphävande av naturreservat inom och i anslutning till Fulufjällets nationalpark, Älvdalens kommun

20 FS 2002:21
Sammanställning av vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2002:22 Pdf, 8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Bredmossens naturreservat

20 FS 2002:24 Pdf, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Nåskilens naturreservat

20 FS 2002:25 Pdf, 30 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om utökning av Bredmossens naturreservat

20 FS 2002:31 Pdf, 173.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av Tjärnbergets naturreservat

20 FS 2002:94 Pdf, 7.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om upphävande av föreskrifter till förekommande av förorening av grundvatten

20 FS 2002:95 Pdf, 7.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om upphävande av skydds-område för grundvattentäkt vid Hosjö

20 FS 2002:96
Föreskrifter inom skydds-område för grundvattentäkt Boda

20 FS 2001:28 Pdf, 88.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter rörande förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län

20 FS 2000:14
Pdf, 10.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Ogströmmen, Malungs kommun

20 FS 2000:41
Pdf, 10.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Meddelande om vägarbetsplan i Smedjebackens kommun

20 FS 1998:57 Pdf, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturvårdsområdet Lilla Älvgången i Hedemora kommun

20 FS 1998:59 Pdf, 10.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om tillträdesförbud

20 FS 1998:83 Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:84 Pdf, 10.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:85 Pdf, 10.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:86 Pdf, 10.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1998:105 Pdf, 14.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Slogfallets domänreservat i Smedjebackens kommun.

20 FS 1997:21 Pdf, 14.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Fux-Andersknallarna i Mora kommun

20 FS 1997:25 Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om beträdnadsförbud på Tallholmen, sjön Ljugaren, Rättviks kommun

20 FS 1997:35
Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsområde för Grävs vattentäkt vid Ålheden i Gagnefs kommun

20 FS 1997:36 Pdf, 20.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsområde för Insjöns grundvattentäkt vid Tunsta, Leksands kommun

20 FS 1997:46 Pdf, 14.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Väsjön i Falu kommun

20 FS 1997:48 Pdf, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om utökning samt ändring i naturreservatsföreskrifter för Skarsåsfjällens naturreservat i Malungs och Älvdalens kommuner (20 FS 1991:32)

20 FS 1997:49 Pdf, 13.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om utökning samt ändring i naturreservatsföreskrifter för naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun (20 FS 1992:6)

20 FS 1997:50 Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om utökning av Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun (20 FS 1993:22)

20 FS 1996:1 Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1996:2 Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsobjekt

20 FS 1996:38 Pdf, 10.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om sjötrafik i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:80 Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Karmoråsens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:81 Pdf, 16.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nysäterns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:84 Pdf, 15.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Södra Trollegravs domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:85 Pdf, 16.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rödbergets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:86 Pdf, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rotensugnets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:87 Pdf, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Piltlokarnas domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:88 Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Kullbodåsens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:89 Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Skärbäckens domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:90 Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Långsjöbliks domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:91 Pdf, 15.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Rensjöns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:92 Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Björnåns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:93 Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gryvelåns domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:94 Pdf, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gummas domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:95 Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Svartgessis domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:96 Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Draggabergets domänreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:97 Pdf, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Gravbergsdalens domänreservat i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:98 Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Lustigkulle-Rågåstjärns domänreservat i Smedjebackens kommun

20 FS 1996:100 Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Realsbos domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:101 Pdf, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hässlens domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:102
Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Valla mosses domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:103 Pdf, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Kvännsens domänreservat i Hedemora kommun

20 FS 1996:104 Pdf, 14.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Svartåns domänreservat i Avesta kommun

20 FS 1996:105 Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Snöttuberget i Vansbro kommun

20 FS 1996:106 Pdf, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om ändring i föreskrifter (20 FS 1993:23) samt utökning av Långfjällets naturreservat i Älvdalens kommun

20 FS 1996:107 Pdf, 20.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om ändring i föreskrifter, upphävande av delområde samt utökning av Städjan-Nipfjällets naturreservat i Älvdalens kommun (20 FS 1993:24)

20 FS 1996:109 Pdf, 14.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om utökning av samt föreskrifter för Östbjörka naturreservat i Rättviks kommun (20 FS 1977:149)

20 FS 1996:115 Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkten vid Stora industriområdet i Rättvik, Rättviks kommun

20 FS 1996:116 Pdf, 16.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Drevdagens kronopark 2:35 vid byn Sorkmyren i Idre socken, Älvdalens kommun

20 FS 1996:117 Pdf, 21 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter om skyddsområde för vattentäkterna i Kvarnåker, Vansbro kommun

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss