Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsledningen utgörs av landshövding och länsråd.   

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.    

Maria Larsson

Dalarnas tillförordnade Landshövding
Camilla Fagerberg Littorin

Camilla Fagerberg Littorin är tillförordnad landshövding i Dalarnas län sedan den 1 augusti 2021.

Landshövdingens kalender  


    

Länsråd

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.       

Maria Larsson

Tillförordnat Länsråd Björn Forsberg

Björn Forsberg är tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen i Dalarnas län sedan den 1 augusti 2021.Kontakt