Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsledningen utgörs av landshövding och länsråd.   

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.    

Helena Höij ler och kollar in i kameran. Förstora bilden

Dalarnas landshövding
Helena Höij

Helena Höij är uppvuxen i Småland och har en bakgrund som riksdagsledamot (KD) mellan 1998 och 2006. Efter valet 2002 utsågs hon till riksdagens tredje vice talman och mellan 2003 och 2006 satt Helena Höij som suppleant i Konstitutionsutskottet. Från 2007 och fram till 2013 innehade hon olika befattningar som chefstjänsteman inom Kristdemokraterna.

Mellan 2013 och 2014 arbetade Helena även inom samordningen på statsrådsberedningen. Helena Höij har en mångårig erfarenhet och engagemang från civilsamhället, bland annat som chef över internationella projektavdelningen på Läkarmissionen och sedan som verksamhetsstrateg på Erikshjälpen. Hon har även haft uppdrag i flera statliga styrelser, bland annat hos Riksskatteverket och som ordförande på Naturhistoriska museet.

Helenas förordnande som landshövding i Dalarnas län varar i sex år med start den 1 november 2022.

Följ landshövdingen på Facebook

Landshövding Helena Höijs Facebooksida Länk till annan webbplats.

Länsråd

I länet finns för närvarande också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.      

Camilla Fagerberg Littorin ler och tittar in i kameran

Björn Forsberg

Björn Forsberg är länsråd på Länsstyrelsen i Dalarnas län sedan 1 april 2024.

Björn Forsberg har tidigare varit såväl landsbygdsdirektör som chef för Avdelningen för naturvård på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Han har också varit vikarierande länsråd på myndigheten i två omgångar.

 

Förfrågningar möten och evenemang

Förfrågningar om landshövdingens eller länsrådets medverkan i möten och evenemang ställs till länsledningens sekreterare.

Kontakt

Länsledningens sekreterare

Telefon 010-2250287

Anna Carlsson

Länsledningskoordinator

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss