Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.           

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern.

En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).           

Maria Larsson

Dalarnas Landshövding Ylva Thörn

Ylva Thörn är landshövding i Dalarnas län sedan den 1 september 2015.

Hon är den 47:e av regeringen utsedda landshövdingen i Dalarnas län sedan 1634.

Mellan 1996-2010 var Ylva förbundsordförande för fackförbundet Kommunal. Andra uppdrag hon har haft är bland annat ledamot i LO:s styrelse, andra AP-fondens styrelse och ATG:s styrelse.

Landshövdingens kalender      

Länsledningen

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder.

Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.           

Maria Larsson

Länsråd Camilla Fagerberg

Camilla Fagerberg tillträdde som länsråd på Länsstyrelsen i Dalarnas län den 22 augusti 2016.

Camilla är utbildad polis och har även en juristexamen.

Hon har tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom polismyndigheten där hon haft flertalet olika arbetsuppgifter.    

 


Kontakt