Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsledningen utgörs av landshövding och länsråd.   

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.    

Camilla Fagerberg Littorin ler och tittar in i kameran

Dalarnas landshövding
Helena Höij

Helena Höij är uppvuxen i Småland och har en bakgrund som riksdagsledamot (KD) mellan 1998-2006. Efter valet 2002 utsågs hon till riksdagens tredje vice talman och mellan 2003 och 2006 satt Helena Höij som suppleant i Konstitutionsutskottet. Från 2007 och fram till 2013 innehade hon olika befattningar som chefstjänsteman inom Kristdemokraterna.

Mellan 2013 och 2014 arbetade Helena även inom samordningen på statsrådsberedningen. Helena Höij har en mångårig erfarenhet och engagemang från civilsamhället, bland annat som chef över internationella projektavdelningen på Läkarmissionen och sedan som verksamhetsstrateg på Erikshjälpen. Hon har även haft uppdrag i flera statliga styrelser, bland annat hos Riksskatteverket och som ordförande på Naturhistoriska museet.

Helenas förordnande som landshövding i Dalarnas län varar i sex år med start den 1 november 2022.

Länsråd

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.       

Camilla Fagerberg Littorin ler och tittar in i kameran

Länsråd Camilla Fagerberg Littorin

Camilla Fagerberg Littorin är länsråd i Dalarnas län sedan 22 augusti 2016.

 

 

Kontakt