Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Internationellt arbete

Medlemskapet i Europeiska Unionen, EU påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Aktuella samarbeten

Dalarna och Hedmark i Norge har sedan 1 maj 2012 bildat en gemensam gränskommitté som ska arbeta för ökat samarbete mellan länen.

Gränskommittén Hedmark Dalarna drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark och kommunförbundet Sör-Österdal i Hedmark.

Gränskommitténs syfte är att minska gränshinder – både fysiska och mentala mellan de bägge länen och utöka/stärka samarbetet. Samarbetet ska leda till att stärka gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och att göra det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen.

Arbetet utförs inom fyra tematiska insatsområden:

  • färre gränshinder,
  • ökat gränsnära samarbete,
  • attraktiv region och
  • hållbar samhällsutveckling.

I Gränskommitténs styrgrupp finns landshövding och länsråd från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Fylkesmann och assisterande fylkesmann från Fylkesmannen i Hedmark, fylkesrådsleder och ytterligare representant från Fylkesrådet i Hedmark Fylkeskommune, ordförande i Regionrådet Sör-Österdal samt ordförande och vice ordförande Region Dalarna.

Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr. Kommittéerna arbetar bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna.

Alla gränskommittéer, 12 stycken i Norden, har initierats av Nordiska ministerrådet.

Nordiska samarbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Gränskommitténs facebooksida Länk till annan webbplats.

Interreg Sverige-Norges webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt