Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riksintresse värdefulla ämnen och material i ÖP

Berggrunden i Norra Kärr

Områden med samhällsviktiga fyndigheter

Riksintressen för värdefulla ämnen och material pekas ut av Sveriges geologiska undersökningar. Riksintressena syftar till att reservera fyndigheter som har specifika egenskaper och är viktiga för samhällets behov. Riksintressestatusen utgör därmed ett anspråk för framtida utvinning.

I Jönköpings län finns sex områden av riksintresse för värdefulla ämnen och material belägna i kommunerna Habo, Jönköping, Nässjö och Tranås.

Sveriges geologiska undersökningar arbetar löpande med att detaljavgränsa fyndigheter som bedöms vara av riksintresse. Samtliga riksintressen i Jönköping län är detaljavgränsade med beslut:

  • Baskarp, Habo kommun, 2011-12-05
  • Norra Kärr, Jönköpings och Ödeshögs kommun, 2011-05-20
  • Brogården, Habo kommun, 2007-10-15
  • Adelöv-Nostorp, Tranås kommun, 2007-04-11
  • Hjärtsöla-Almesåkra-Norrgård, Nässjö kommun, 2007-07-03
  • Karsbo-Fåglarp, Nässjö kommun, 1995-12-01

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Översiktsplanen bör utformas med hänsyn till riksintressets värde så att framtida utvinning inte påtaligt försvåras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss