ÖP-nätverk Jönköpings län

ÖP-nätverket i Jönköpings län är ett forum för kommunernas översiktsplanehandläggare. Nätverket samordnas av samhällsplanerare på Länsstyrelsen.

Ritad flicka som vattnar blommor mot en vägg

Om ÖP-nätverket

Länsstyrelsen i Jönköpings län erbjuder ett forum där du kan möta kollegor i andra kommuner och ta del av deras erfaranheter samt dela med dig av dina egna. Det annordnas två nätverksträffar om året. Vid behov bjuds även andra myndigheter in såsom Region Jönköpings län, Trafikverket och Boverket.

På denna sida samlar vi presentationerna från träffarna. Vill ni komma åt en presentation som inte ligger publicerad, kontakta oss via kontaktinformationen längre ner på sidan.

Genomförande 2024-03-18

Genomförandet handlar om vad som händer när översiktsplanen är antagen och hur/ om den blir vägledande i beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

ÖP-nätverket, genomförande, pdf Pdf, 1 MB.

Habo kommuns arbete med genomförande, pdf

Jönköpings kommuns arbete med genomförande, pdf

Uppföljning av översiktsplanen 2023-11-14

I en uppföljning kan översiktsplanens värde som styrinstrument för efterföljande beslut om bland annat detaljplaner eller bygglov utvärderas. Hur detta ska ske är upp till kommunerna själva. På ÖP-nätverkets första fysiska träff berättade Värnamo kommun deras arbete med att följa upp översiktsplanen. Resterande tid gick åt till att samtala i smågrupper om hur kommunernas arbete ser ut idag och hur processen framåt kan se ut.

ÖP-nätverket, uppföljning, pdf Pdf, 3.4 MB.

Värnamo kommuns arbete med uppföljning av Mitt Värnamo 2035

Barnperspektivet 2023-03-17

Sävsjö kommuns vision är bland annat att vara en barnvänlig kommun varav de presenterade hur de har jobbat med frågan i arbete inför deras nya översiktsplan sedan fick alla kommuner presentera hur de jobbar med just barnperspektivet och barnens persektiv.

ÖP-nätverket, barnperspektivet, pdf Pdf, 7 MB.

Sävsjö kommuns arbete med barnperspektivet i ÖP, pdf Pdf, 2.1 MB.

Planeringsstrategi 2022-10-14

Boverket bjöds in för att berätta om deras vägledning om planeringsstrategi. Länets kommuner, tillsammans med kommunerna i Kronobergs län fick tillfälle att ställa sina frågor om planeringsstrategierna till Boverket.

Boverkets presentation

Mellankommunala frågor 2022-02-25

Länsstyrelsen presenterade Boverkets vägledning om mellankommunala frågor i översiktsplanen och Habo kommun berättade om hur de har jobbat med samordningen kring framförallt pendlingen mellan Habo och Jönköpings kommun i översiktsplanen.

ÖP-nätverket, länsstyrelsens presentation, pdf Pdf, 6 MB.

Habo kommuns arbete med mellankommunala frågor

Vindkraft 2021-10-29

Ett samarbete med Energikontoret Norra Småland och projektet Kraftsamling vindkraft i Jönköpings län där Hultsfreds kommun bjöds in för att berätta om deras arbete med vindkraft i översiktsplanering.

ÖP-nätverket, en rättsäker vindkraftsprövning, pdf Pdf, 8 MB.

Nationell vindkraftsstategi

Hultsfred kommuns arbete med vindkraft i översiktsplanering

Uppstartsmöte 2021-05-11

Jönköpings läns första ÖP-nätverksmöte där Länsstyrelsen i Jönköpings län presenterade syftet med nätverket och tre kommuner berättade om sitt arbete med översiktsplanering samt hållbarhetsbedömningar/ MKB.

Välkomna till ÖP-nätverket, pdf Pdf, 4.7 MB.

Vaggeryds kommuns om sitt arbete med hållbarhetsbedömning

Gislaveds kommun om sitt uppläg i ÖP-arbetet och funderingar gällande MKB

Jönköping kommun om sitt arbete

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss