Företagande på landsbygden

Är du företagare på landsbygden? Här hittar du information om rådgivning, kurser och annat som kan stärka dig och ditt företag.

Driver du dagligvarubutik, drivmedelsstation eller annan servicepunkt på landsbygden och vill utveckla verksamheten? Då kan du få rådgivning genom landsbygdsprogrammet. Rådgivningen ska ge dig stöd på vägen mot en hållbar utveckling.

Du kan välja mellan två teman:

  • Grundläggande företagsutveckling - resultatbudget på lång sikt, kundanalys och marknadsföring med mera.
  • Värdskap - förstå din kund och dennes behov.

Mindre än halva priset

Rådgivningen är subventionerad till 70 procent, så du betalar bara 30 procent av kostnaden. Målet är att du ska få nya kunskaper och att rådgivningen blir till nytta för din verksamhet.

Länsstyrelsen har upphandlat flera konsultföretag som kan erbjuda rådgivning. Dessa hittar du i listan här nedanför.

Affärsutveckling inom kommersiell service
Intuagera AB, Helene Jansson, helene@intuagera.se, 070-22 58 632

Värdskap
Intuagera AB, Helene Jansson, helene@intuagera.se, 070 22 58 632

Finns det andra behov?

Rådgivning kommer finnas till år 2020. Ser du som driver service på landsbygden behov av rådgivning inom andra områden? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakt

Ida Claesson
010-224 52 59

På landsbygden finns mycket för dig som vill starta nytt eller utveckla ditt
företagande. Det kan till exempel handla om boende, hantverk, mat, fiske, hästturism, natur- och kulturturism eller andra upplevelser. Många turister och besökare vill gärna bo på, äta lokal mat, lära sig om och uppleva landsbygden samt få en personligare relation till platsen och människorna. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Vi arbetar för att hjälpa och stötta företag som vill starta och utveckla besöksnäring på landsbygden. Vi vill också få fler företagare att samarbeta och på så sätt göra företagandet mer konkurrenskraftigt och lönsamt. Genom kompetensutveckling och nätverksbygge vill vi hjälpa besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och hållbart.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder aktiviteter och rådgivning inom olika ämnesområden. Det kan vara kurser, studieresor, studiebesök och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Vår rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, för utveckling av småskalig besöksnäring. Rådgivningen kan handla om bland annat:

  • Vilka natur- och kulturvärden finns på gården eller i bygden och hur kan dessa användas i besöksnäringen
  • Hur man kan använda sig av storytelling och var det går att hitta källor till berättande
  • Grundläggande information om lagar och regler till exempel allemansrätten, kultur- och naturvärden och utomhusmatlagning
  • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
  • Hållbar besöksnäring

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Hanterar du livsmedel i din verksamhet? Då är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller vid livsmedelshantering. Reglerna är till för att skydda konsumenten.

Det är du som måste se till att ditt livsmedelsföretag uppfyller målen i lagstiftningen: att maten är säker, rätt märkt och att du har rätt kontroller på din egen verksamhet. På Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta exempel på struktur för den egna kontrollen.

Livsmedelsföretag, Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser inom livsmedelssäkerhet till småskaliga livsmedelsproducenter. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp,
subventionerat genom Landsbygdsprogrammet. Vi hjälper dig med råd och
vägledning i alla frågor som rör livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien.

Informationsmaterial till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket och Livsmedelsföretagen har tagit fram information riktad till livsmedelsföretagare:

Regler om livsmedelsinformation och märkninglänk till annan webbplats

Broschyr om märkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsföretagens handbok om märkninglänk till annan webbplats

Broschyrer för små livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har tagit fram broschyrer, som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Du kan ladda ned broschyrerna via länkarna nedan:

Försäljning av små mängderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna kafélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Importera färdigförpackade livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportera livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johanna Eriksson
010-224 52 23

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Vill du vara en del av landsbygdsutvecklingen? Vi på länsstyrelsen arbetar för att öka entreprenörskapet i länet. Vi kan stötta dig som är företagare med att förverkliga dina idéer så att du kan starta och utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag med goda möjligheter att växa. I Västra Götalands län lägger vi extra fokus på insatser som gynnar företag inom upplevelser och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika områden och du kan få enskild rådgivning subventionerat genom landsbygdsprogrammet.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, inom affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag.

Kontakt

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Andelsjordbruk baseras på ett direktavtal mellan konsument och producent där kunderna blir medlemmar i lokala odlingar och gårdar. Det är ett smart och alternativt sätt att bedriva jordbruk med ekonomisk lönsamhet. Medlemmarna köper andelar av skörden i förväg och säkrar därmed bondens avsättning samtidigt som dyra mellanhänder försvinner. Grönsakerna levereras vanligtvis i korgar eller lådor till avtalade utlämningsplatser nära konsumenterna, varje vecka. Även andra produkter som honung, ägg och kött kan ingå.

Är du nybliven andelsjordbrukare eller vill veta mer om andelsjordbruk? Då får du gärna ta del av vårt informationsmaterial här nedan.

Starta andelsjordbruk

Diskussionsfrågor då du ska startaPDF

Andelar och mängd – några exempelPDF

Marknadsföring - enkla tips!PDF

Ekonomi och avtal

Ekonomi och prissättningPDF

Bidrag och stöd för andelsjordbrukarePDF

Skriva avtal i andelsjordbrukPDF

Avtal mellan andelsjordbruk och offentliga kökPDF

Erfarenheter från andelsjordbruk

Studieresa till andelsjordbruk i Småland och SkånePDF

Intervjuer med konsumenterPDF

Intervjuer med producenterPDF

Kontakter och nätverk

Andelsjordbrukare kan gå med i den nationella föreningen Andelsjordbruk Sverige. Det finns också en Facebooksida med inriktning på andelsjordbruk i Västra Götaland.

Andelsjordbruk Sverigelänk till annan webbplats

Andelsjordbruk Västra Götalandlänk till annan webbplats

Informationsmaterialet togs fram i ett gemensamt projekt mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Studiefrämjandet Göteborg av Sara Danielsson och Lina Morin. Projektet pågick 2015-2017 med syftet att stötta företag och kunder som ville starta andelsjordbruk inom regionen.

Läs mer om andelsjordbruk

Informationsblad om andelsjordbrukPDF

Affischer för utskriftPDF

A Share in the Harvest - An action manual for community supported agriculture. Soil AssociationPDF

Den lokala maten. Karin SvenssonPDF

Från konsument till medproducent. Jenny SjöblomPDF

Slutrapport Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedelPDF

En ny grön våg - en studie om andelsjordbruk i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Community Supported Agriculture (CSA) och hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Community Supported Agriculture - in a Swedish contextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boktips!

Sharing the Harvest - A Guide to Community Supported Agriculture. Elizabeth Henderson and Robyn Van En.

Community Supported Agriculture (CSA) - A Farmers Manual. How to start up and run a CSA. Matthew Hayes and Milánkovics Kinga.

Kontakt

Lina Morin
010-224 53 03

Vi vill se en ökning av lokalproducerad mat i länets offentliga kök. Därför stöttar vi länets kommuner och mindre producenter i arbetet med livsmedelsupphandlingar. Vi erbjuder kostnadsfri hjälp och rådgivning till både producenter och kommuner.

Lagen om offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar är en ständigt pågående process från planering, genomförande och utvärdering. En livsmedelsupphandling innebär oftast ett avtal som gäller i 2+2 år. Arbetet styrs av Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och regelverket är gemensamt inom EU.

Läs mer om processen på upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Viktigt att ställa rätt krav

Syftet med upphandlingsreglerna är att myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt och att leverantörerna ska få en möjlighet att tävla på lika villkor. Detta innebär till exempel att det inte är tillåtet att ställa krav på ett visst ursprung, men det är tillåtet att ställa krav på en kvalité.

Exempel på hur du kan ställa krav finns också på upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats (gå in på den gröna fliken som heter "Kriterie-wizard")

Andel svenskt och ekologiskt

Det finns inte någon bestämd definition av vad som är lokalproducerat, därmed är det svårt att mäta andelen lokalproducerat som serveras i länets offentliga kök. Däremot går det att mäta andelen svenskt och ekologiskt. Några gånger om året skickar vi ut en efterfrågan om andelen svenskt och ekologiskt till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Svarsfrekvensen kan variera men inrapporteringen visar på väldigt höga och imponerande siffror.

Statistik över andel svenskt köttPDF

Kostnadsfri skollunch

Sverige och Finland är de enda länderna i världen som erbjuder alla elever i grundskolan kostnadsfri skollunch oberoende av föräldrarnas inkomst. Sedan 2011 är det inskrivet i skollagen att maten som serveras i grundskolan ska vara både avgiftsfri och näringsriktig.

Läs mer om offentliga måltider på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Besök även Skolmatsakademins webbplats, ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandlänk till annan webbplats

Mer information

Lokalproducerat i Västlänk till annan webbplats

MÅLTID Sverigelänk till annan webbplats

Livsmedel, mat och hälsa, Hushållningssällskapet Västlänk till annan webbplats

Offentlig upphandling, LRFlänk till annan webbplats

Livsmedel och gröna näringar, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Jordbruk och livsmedel, RISElänk till annan webbplats

Livsmedelsstrategin, Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hej skolmat, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Bonden i skolanlänk till annan webbplats

Agrovästlänk till annan webbplats

Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat, SLU:s rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MATtanken, Landsbygdsnätverketlänk till annan webbplats

Bondgårdsbesök för skolbarn, Arlalänk till annan webbplats

Slutrapport för processledning inom offentlig upphandlingPDF

Matlänet - ett nyhetsbrev om det senaste inom mat och måltid i vårt län

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss för mer information:
Pernilla Fischerström
Telefon 072-570 47 09
E-post pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se

Fem kurser om bihälsa kommer att utföras i tre län under februari och mars 2020. Under dessa träffar kommer även Länsstyrelsens bitillsynsansvariga att informera om bitillsyn.

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Projektet är ett samarbetsprojekt inom djurhälsa i Landsbygdsprogrammet.

Organisationerna som samarbetar är Studieförbundet vuxenskolan, Sveriges Biodlares riksförbund, Länsstyrelserna i Hallands-, Stockholms och Västra Götalands län.

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt