Företagande på landsbygden

Är du företagare på landsbygden? Här hittar du information om rådgivning, kurser och annat som kan stärka dig och ditt företag.

Grönsaker direkt till kund

Under 2021 och 2022 genomförde Länsstyrelsen tre kurser om att sälja egna grönsaker direkt till kund. Vi gick igenom olika steg i processen med fokus på att produkterna ska nå kunden. Kurserna omfattade fyra digitala träffar och ett studiebesök. Vi har för närvarande inga liknande kurser planerade, men är du nyfiken på frågorna är du välkommen att höra av dig.

Landsbygdsturism

På landsbygden finns mycket för dig som vill starta nytt eller utveckla ditt företagande. Det kan till exempel handla om boende, hantverk, mat, fiske, hästturism, natur- och kulturturism eller andra upplevelser. Många turister och besökare vill gärna bo på, äta lokal mat, lära sig om och uppleva landsbygden samt få en personligare relation till platsen och människorna. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Vi arbetar för att hjälpa och stötta företag som vill starta och utveckla besöksnäring på landsbygden. Vi vill också få fler företagare att samarbeta och på så sätt göra företagandet mer konkurrenskraftigt och lönsamt. Genom kompetensutveckling och nätverksbygge vill vi hjälpa besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och hållbart.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder aktiviteter och rådgivning inom olika ämnesområden. Det kan vara kurser, studieresor, studiebesök och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Vår rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, för utveckling av småskalig besöksnäring. Rådgivningen kan handla om bland annat:

  • Vilka natur- och kulturvärden finns på gården eller i bygden och hur kan dessa användas i besöksnäringen
  • Hur man kan använda sig av storytelling och var det går att hitta källor till berättande
  • Grundläggande information om lagar och regler till exempel allemansrätten, kultur- och naturvärden och utomhusmatlagning
  • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
  • Hållbar besöksnäring

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Livsmedelssäkerhet

Hanterar du livsmedel i din verksamhet? Då är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller vid livsmedelshantering. Reglerna är till för att skydda konsumenten.

Det är du som måste se till att ditt livsmedelsföretag uppfyller målen i lagstiftningen: att maten är säker, rätt märkt och att du har rätt kontroller på din egen verksamhet. På Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta exempel på struktur för den egna kontrollen.

Livsmedelsföretag - lokaler, hygien och företagens egen kontroll (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser inom livsmedelssäkerhet till småskaliga livsmedelsproducenter. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp,
subventionerat genom Landsbygdsprogrammet. Vi hjälper dig med råd och
vägledning i alla frågor som rör livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien.

Informationsmaterial till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket och Livsmedelsföretagen har tagit fram information riktad till livsmedelsföretagare:

Regler om livsmedelsinformation och märkning (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Broschyr om märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsföretagens handbok om märkning (livsmedelsforetagen.se) Länk till annan webbplats.

Broschyrer för små livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har tagit fram broschyrer, som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Du kan ladda ned broschyrerna via länkarna nedan:

Försäljning av små mängder - pdf-fil (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Importera färdigförpackade livsmedel - pdf-fil (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportera livsmedel - pdf-fil (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Johanna Eriksson
010-224 52 23

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Nya jobb

Vill du vara en del av landsbygdsutvecklingen? Vi på länsstyrelsen arbetar för att öka entreprenörskapet i länet. Vi kan stötta dig som är företagare med att förverkliga dina idéer så att du kan starta och utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag med goda möjligheter att växa. I Västra Götalands län lägger vi extra fokus på insatser som gynnar företag inom upplevelser och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika områden och du kan få enskild rådgivning subventionerat genom landsbygdsprogrammet.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, inom affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag.

Kontakt

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Andelsjordbruk

Under 2020 till 2022 har Länsstyrelsen erbjudit rådgivning och kurser om andelsjordbruk i samverkan med föreningen Andelsjordbruk Sverige inom projektet Andelsjordbruk – Information och rådgivning. Här finns aktuella länkar och material som vi har samlat under åren.

Tidigare event på Andelsjordbruk Sveriges webbplats (andelsjordbruk.se) Länk till annan webbplats.

Följ den fortsatta utvecklingen av andelsjordbruk och hitta ett andelsjordbruk nära dig:

Andelsjordbruks Sveriges webbplats (andelsjordbruk.se) Länk till annan webbplats.

Andelsjordbruk Sverige på Facebook (facebook.com) Länk till annan webbplats.

Andelsjordbruk baseras på ett direkt partnerskap mellan konsument och producent. Medlemmarna köper andelar av skörden i förväg för en hel säsong. Det säkrar bondens avsättning och ger möjlighet till en långsiktig planering samtidigt som mellanhänder försvinner. Grönsakerna levereras vanligtvis i korgar eller lådor till avtalade utlämningsplatser nära konsumenterna. Även andra produkter som honung, ägg och kött kan säljas som andelar. Förskottsbetalningen för säsongen ger en riskdelning som är unik för det här konceptet. Medlemmarna får de grönsaker som är leveransklara i varje kasse, blir det ett bra år för morötter blir det mycket av det men antagligen mindre av någon grönsak som växer sämre.

Är du nybliven andelsjordbrukare eller vill veta mer om andelsjordbruk? Då får du gärna ta del av vårt informationsmaterial eller höra av dig.

Starta andelsjordbruk

Diskussionsfrågor då du ska starta (pdf-fil) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Andelar och mängd – några exempel (pdf-fil) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Marknadsföring - enkla tips! (pdf-fil) Pdf, 730.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomi och avtal

Ekonomi och prissättning för andelsjordbrukare (pdf-fil) Pdf, 997.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag och stöd för andelsjordbrukare (pdf-fil) Pdf, 795.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriva avtal i andelsjordbruk (pdf-fil) Pdf, 999.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal mellan andelsjordbruk och offentliga kök (pdf-fil) Pdf, 949.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Erfarenheter från andelsjordbruk

Studieresa till andelsjordbruk i Småland och Skåne (pdf-fil) Pdf, 893.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intervjuer med konsumenter (pdf-fil) Pdf, 722.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Intervjuer med producenter (pdf-fil) Pdf, 619.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakter och nätverk

Andelsjordbrukare kan gå med i den nationella föreningen Andelsjordbruk Sverige. Det finns också en Facebooksida med inriktning på andelsjordbruk i Västra Götaland.

Andelsjordbruk Sveriges webbplats (andelsjordbruk.se) Länk till annan webbplats.

Andelsjordbruk Västra Götaland på Facebook (facebook.com) Länk till annan webbplats.

Informationsmaterialet togs fram i ett gemensamt projekt mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Studiefrämjandet Göteborg av Sara Danielsson och Lina Morin. Projektet pågick 2015-2017 med syftet att stötta företag och kunder som ville starta andelsjordbruk inom regionen.

Läs mer om andelsjordbruk

Handbok för andelsjordbruk (andelsjordbruk.se) Länk till annan webbplats.

Informationsblad om andelsjordbruk (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Affischer för utskrift (pdf-fil) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

A Share in the Harvest - An action manual for community supported agriculture. Soil Association (pdf-fil) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Den lokala maten - Karin Svensson (pdf-fil) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Från konsument till medproducent - Jenny Sjöblom (pdf-fil) Pdf, 14.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel (pdf-fil) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

En ny grön våg - en studie om andelsjordbruk i Sverige (pdf-fil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Community Supported Agriculture (CSA) och hållbar utveckling (pdf-fil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Community Supported Agriculture - in a Swedish context (pdf-fil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boktips!

Sharing the Harvest - A Guide to Community Supported Agriculture. Elizabeth Henderson and Robyn Van En.

Community Supported Agriculture (CSA) - A Farmers Manual. How to start up and run a CSA. Matthew Hayes and Milánkovics Kinga.

Kontakt

Lina Morin
010-224 53 03

Traditionell matkultur: Torkning

Torkning är ett mycket gammalt sätt at konservera livsmedel. Både vegetabiliska som grönsaker, frukt och bär och animaliska som kött och fisk. Förutom hållbarheten vinner man dessutom på att koncentrera smaken och reducera vikten. Inte minst har torkning visat sig vara ett nära nog perfekt tillverkningssätt för hälsosamt godis, men också för tillverkning av ”friluftsmat”, lätt att bära med sig på naturvandringar och cykelsemester.

Studieresa till Österrike: Tema hantverksmässig gårdsförädling

Under en studieresa 7–11 mars 2019 besökte vi nio duktiga landsbygdsföretagare inom flera olika branscher (fiskodling med förädling, mejeri, bageri, skollantbruk, gårdskvarn, förädling av örter, torkning av frukt, biodling, ölbryggeri, cidertillverkning och vinägerframställning, charkuteri och gårdsslakteri).

Vi besökte även Ab Hof mässan i Wieselburg, en mässa inriktad dels på maskiner och redskap för hantverksmässig förädling, dels på lokalproducerade, gårdsförädlade livsmedel.

Reserapport med referat av studiebesök och höjdpunkter från mässan (publikation) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev: Landsbygdsbladet och Brev till en blomsterbonde

Landsbygdsbladet

I vårt nyhetsbrev Landsbygdsbladet hittar du information om kurser, rådgivning och andra aktiviteter inom landsbygdsprogrammet.

Redaktör: E-post till Lena Björkqvist

Brev till en blomsterbonde

Brev till en blomsterbonde är ett nyhetsbrev som ger tips och inspiration till dig som odlar lokala snittblommor för försäljning, och till dig som funderar på att starta upp företag inom branschen.

Redaktör: E-post till Lena Björkqvist

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 och Strategisk plan 2023-2027 som finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss