Företagande på landsbygden

Är du företagare på landsbygden? Här hittar du information om rådgivning, kurser och annat som kan stärka dig och ditt företag.

Grönsaker direkt till kund

Under 2021 och 2022 erbjuder vi en kurs om att sälja egna grönsaker direkt till kund. Vi tittar på olika steg i processen, men har fokus på att produkterna ska nå kunden. Vad vi fördjupar oss i på kursen beror på era önskemål. Så oavsett om du är erfaren odlare som vill utveckla din verksamhet vidare eller alldeles i startgroparna med dina odlingar så finns här något för dig. Vi delar upp utbildningen i olika grupper och utgår från dina utmaningar och förutsättningar.

Det första året kommer kursen hållas digitalt. Under året finns också en förhoppning om ett fysiskt studiebesök. Vi ”ses” ändå över skärmen och hoppas på många givande samtal. Kursen motsvarar 4 heldagar med olika teman fördelat över året plus en dag för studiebesök. Upplägget för varje delträff är att berätta om läget i företaget för varandra, en föreläsare ger inspiration och berättar om praktisk erfarenhet kring temat för dagen och träffen avslutas med diskussion om hur ämnet kan tillämpas på era företag. Mellan träffarna ger vi varandra tips och idéer för att komma igång och testa något av det vi pratat om.

Vill du veta mer eller anmäla dig så titta vidare i informationen här nedan.

Tid

Kursen kommer att vara uppdelad på olika aktiviteter under året. Aktiviteterna kan vara olika beroende på om det är en nystartsgrupp eller en grupp för mer erfarna odlare. Som läget ser ut idag med pandemin så kommer de flesta aktiviteter vara digitala. Vi kommer ha kursstarter under både 2021 och 2022.

Vår

Introduktionsträff och två träffar om produktionsplanering, marknadsföring och försäljning.

Sommar

Studiebesök i länet.

Höst

Två träffar om att få avsättning för allt och att komma vidare i sin verksamhet.

Plats

Digitala träffar via Skype – tills vi känner att det är säkert att träffas.

Denna kurs är till för dig som…

… vill sälja mer grönsaker till kund. Oavsett om du är nybörjare eller odlat en längre tid. Du kanske känner att du vill utveckla din odling med fler produkter, odla större del av året, bättre anpassa dig efter vad kunden vill ha? Du kanske funderar på saker som – Kan jag förlänga min säsong? Finns det nya grödor jag ka nischa mig med? Vilka kunder har jag i närområdet? Vad ska jag ta betalt för ett knippe glasrabarber?

Välkommen med din anmälan

Kursen kostar 500 kr exkl. moms. Anmälan kan göras löpande via mejl till ida.claesson@lansstyrelsen.se. Vi hör av oss när en kurs är på gång att starta.

Exempel Program kurs 1 2021

Kursen kommer att hållas digitalt förutom sommarens studiebesök, som vi hoppas kunna genomföra på plats. Varje avsnitt i kursen kommer att starta med inspiration i ämnet. Det kommer vara olika föreläsningar och tillfällen för er att prata om era förutsättningar och erfarenheter på ämnet. Mellan dessa träffar kommer vi hålla kontakten med utskick av tips och idéer och göra en övning kopplat till din verksamhet.

Vår

Planera odlingen – attraktivt utbud, förlänga säsong
20 Jan Inspirationsföreläsning – 2 timmar
v.4 Övning
v.6 Tips och idéer

Uppstart och samarbetsformer – upplägg, avsättning, ersättningar, nätverk
17 Feb Inspirationsföreläsning – 2 timmar
v.9 Övning
v.11 Tips och idéer

Försäljningskanaler, marknadsföring och affärsmodeller
24 mar Inspirationsföreläsning – 2 timmar
v.14 Övning
v.16 Tips och idéer

Sommar

Studiebesök i länet, praktiska tips, teknik och redskap

Höst

Oktober Avsättning för allt – lagring och förädling

Vinter

November Reflektion – tillbakablick på året, ta nästa steg

Service på landsbygden

Driver du dagligvarubutik, drivmedelsstation eller annan servicepunkt på landsbygden och vill utveckla verksamheten? Då kan du få rådgivning genom landsbygdsprogrammet. Rådgivningen ska ge dig stöd på vägen mot en hållbar utveckling.

Rådgivning

Du kan välja mellan två teman:

 • Grundläggande företagsutveckling - resultatbudget på lång sikt, kundanalys och marknadsföring med mera.
 • Värdskap - förstå din kund och dennes behov.

Mindre än halva priset

Rådgivningen är subventionerad till 70 procent, så du betalar bara 30 procent av kostnaden. Målet är att du ska få nya kunskaper och att rådgivningen blir till nytta för din verksamhet.

Länsstyrelsen har upphandlat flera konsultföretag som kan erbjuda rådgivning. Dessa hittar du i listan här nedanför.

Affärsutveckling inom kommersiell service
Intuagera AB, Helene Jansson, helene@intuagera.se, 070-22 58 632

Värdskap
Intuagera AB, Helene Jansson, helene@intuagera.se, 070 22 58 632

Finns det andra behov?

Rådgivning kommer finnas till år 2020. Ser du som driver service på landsbygden behov av rådgivning inom andra områden? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakt

Ida Claesson
010-224 52 59

Landsbygdsturism

På landsbygden finns mycket för dig som vill starta nytt eller utveckla ditt
företagande. Det kan till exempel handla om boende, hantverk, mat, fiske, hästturism, natur- och kulturturism eller andra upplevelser. Många turister och besökare vill gärna bo på, äta lokal mat, lära sig om och uppleva landsbygden samt få en personligare relation till platsen och människorna. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Vi arbetar för att hjälpa och stötta företag som vill starta och utveckla besöksnäring på landsbygden. Vi vill också få fler företagare att samarbeta och på så sätt göra företagandet mer konkurrenskraftigt och lönsamt. Genom kompetensutveckling och nätverksbygge vill vi hjälpa besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och hållbart.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder aktiviteter och rådgivning inom olika ämnesområden. Det kan vara kurser, studieresor, studiebesök och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Vår rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, för utveckling av småskalig besöksnäring. Rådgivningen kan handla om bland annat:

 • Vilka natur- och kulturvärden finns på gården eller i bygden och hur kan dessa användas i besöksnäringen
 • Hur man kan använda sig av storytelling och var det går att hitta källor till berättande
 • Grundläggande information om lagar och regler till exempel allemansrätten, kultur- och naturvärden och utomhusmatlagning
 • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
 • Hållbar besöksnäring

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Livsmedelssäkerhet

Hanterar du livsmedel i din verksamhet? Då är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller vid livsmedelshantering. Reglerna är till för att skydda konsumenten.

Det är du som måste se till att ditt livsmedelsföretag uppfyller målen i lagstiftningen: att maten är säker, rätt märkt och att du har rätt kontroller på din egen verksamhet. På Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta exempel på struktur för den egna kontrollen.

Livsmedelsföretag, Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser inom livsmedelssäkerhet till småskaliga livsmedelsproducenter. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp,
subventionerat genom Landsbygdsprogrammet. Vi hjälper dig med råd och
vägledning i alla frågor som rör livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien.

Informationsmaterial till livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket och Livsmedelsföretagen har tagit fram information riktad till livsmedelsföretagare:

Regler om livsmedelsinformation och märkninglänk till annan webbplats

Broschyr om märkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsföretagens handbok om märkninglänk till annan webbplats

Broschyrer för små livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har tagit fram broschyrer, som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Du kan ladda ned broschyrerna via länkarna nedan:

Försäljning av små mängderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna kafélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Importera färdigförpackade livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportera livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johanna Eriksson
010-224 52 23

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Nya jobb

Vill du vara en del av landsbygdsutvecklingen? Vi på länsstyrelsen arbetar för att öka entreprenörskapet i länet. Vi kan stötta dig som är företagare med att förverkliga dina idéer så att du kan starta och utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag med goda möjligheter att växa. I Västra Götalands län lägger vi extra fokus på insatser som gynnar företag inom upplevelser och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika områden och du kan få enskild rådgivning subventionerat genom landsbygdsprogrammet.

Våra kurser

Länsstyrelsen erbjuder kurser och föreläsningar med fokus på företagsutveckling för att skapa sysselsättning på landsbygden. Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på tidningen Jordbiten eller titta i vår kalender.

Jordbiten

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning, både enskilt och i grupp, inom affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag.

Kontakt

Lena Björkqvist
010-224 56 27

Andelsjordbruk

Från och med hösten 2020 driver vi ett projekt för att jobba med andelsjordbruk i hela Sverige. I samarbete med föreningen Andelsjordbruk Sverige erbjuder vi:

 • Rådgivning och mentorskap till blivande och etablerad företag.
 • Kompetensutveckling, allt från hur du startar ett andelsjordbruk till marknadsföring och upplägg.
 • Erfarenhetsutbyte i olika nätverk som stärker andelsföretagare.
 • Informationsspridning som föreläsningar och uppdaterat informationsmaterial.

Läs mer och gör en intresseanmälan på projektets webbplats länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter och presentationer av oss som jobbar i projektetlänk till annan webbplats

Andelsjordbruk baseras på ett direkt partnerskap mellan konsument och producent. Medlemmarna köper andelar av skörden i förväg för en hel säsong. Det säkrar bondens avsättning och ger möjlighet till en långsiktig planering samtidigt som mellanhänder försvinner. Grönsakerna levereras vanligtvis i korgar eller lådor till avtalade utlämningsplatser nära konsumenterna. Även andra produkter som honung, ägg och kött kan säljas som andelar. Förskottsbetalningen för säsongen ger en riskdelning som är unik för det här konceptet. Medlemmarna får de grönsaker som är leveransklara i varje kasse, blir det ett bra år för morötter blir det mycket av det men antagligen mindre av någon grönsak som växer sämre.

Är du nybliven andelsjordbrukare eller vill veta mer om andelsjordbruk? Då får du gärna ta del av vårt informationsmaterial här nedan.

Starta andelsjordbruk

Diskussionsfrågor då du ska startaPDF

Andelar och mängd – några exempelPDF

Marknadsföring - enkla tips!PDF

Ekonomi och avtal

Ekonomi och prissättningPDF

Bidrag och stöd för andelsjordbrukarePDF

Skriva avtal i andelsjordbrukPDF

Avtal mellan andelsjordbruk och offentliga kökPDF

Erfarenheter från andelsjordbruk

Studieresa till andelsjordbruk i Småland och SkånePDF

Intervjuer med konsumenterPDF

Intervjuer med producenterPDF

Kontakter och nätverk

Andelsjordbrukare kan gå med i den nationella föreningen Andelsjordbruk Sverige. Det finns också en Facebooksida med inriktning på andelsjordbruk i Västra Götaland.

Andelsjordbruk Sverigelänk till annan webbplats

Andelsjordbruk Västra Götalandlänk till annan webbplats

Informationsmaterialet togs fram i ett gemensamt projekt mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Studiefrämjandet Göteborg av Sara Danielsson och Lina Morin. Projektet pågick 2015-2017 med syftet att stötta företag och kunder som ville starta andelsjordbruk inom regionen.

Läs mer om andelsjordbruk

Handbok för andelsjordbruklänk till annan webbplats

Informationsblad om andelsjordbrukPDF

Affischer för utskriftPDF

A Share in the Harvest - An action manual for community supported agriculture. Soil AssociationPDF

Den lokala maten. Karin SvenssonPDF

Från konsument till medproducent. Jenny SjöblomPDF

Slutrapport Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedelPDF

En ny grön våg - en studie om andelsjordbruk i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Community Supported Agriculture (CSA) och hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Community Supported Agriculture - in a Swedish contextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boktips!

Sharing the Harvest - A Guide to Community Supported Agriculture. Elizabeth Henderson and Robyn Van En.

Community Supported Agriculture (CSA) - A Farmers Manual. How to start up and run a CSA. Matthew Hayes and Milánkovics Kinga.

Kontakt

Lina Morin
010-224 53 03

Friska bin

Fem kurser om bihälsa kommer att utföras i tre län under februari och mars 2020. Under dessa träffar kommer även Länsstyrelsens bitillsynsansvariga att informera om bitillsyn.

Kursutbud och aktiviteter i vår kalender

Projektet är ett samarbetsprojekt inom djurhälsa i Landsbygdsprogrammet. Organisationerna som samarbetar är Studieförbundet vuxenskolan, Sveriges Biodlares riksförbund, Länsstyrelserna i Hallands-, Stockholms och Västra Götalands län.

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt