Greppa näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, precisionsodling, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Vi ordnar också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till Greppa Näringens olika rådgivningsmoduler.

Vill du bli medlem?

För att kunna ta del av enskild rådgivning så behöver din gård ha minst 50 ha åkermark eller 25 djurenheter. Du anmäler dig genom att skicka in en underskriven anmälningsblankett till Länsstyrelsen.

Blankett för anmälan Pdf, 214.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
att. Åsa Flodin
403 40 Göteborg

Till våra olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar är alla lantbrukare välkomna oavsett storlek på gården.

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande. Våra bidragskalkyler är anpassade till förutsättningarna i Västra Götalands län och omfattar de vanligast förekommande grödorna.

Läs mer om bidragskalkyler

Vill du veta mer?

Greppa Näringen har en inspirerande webbplats med ett brett utbud av information om växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där kan du prenumerera på Greppas nyhetsbrev och själv göra växtnärings- och stallgödselbalanser. Där hittar du också CropSat, ett verktyg som med hjälp av satellitbilder visar hur dina grödor växer under säsongen.

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 och Strategisk plan 2023-2027 som finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss