Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Vi informerar om hur du ska anpassa ditt företag för att få bra produktion och ekonomi samt om regler och stöd för ekologisk produktion. Vi vänder oss både till dig som har ekologisk och konventionell produktion.

Rådgivning – Börja med eko!

Det är stor efterfrågan på många ekologiska produkter, till exempel spannmål. Det behövs fler som börjar med ekologisk odling. Du kan anmäla dig till certifiering när som helst under året och det finns tre certifieringsorgan att välja mellan:

Besiktning, provning och certifiering - KIWA (kiwa.se) Länk till annan webbplats.

Ekologisk certifiering av din produktion - SMAK (smak.se) Länk till annan webbplats.

Certifiering för livsmedel och miljö - HS Certifiering AB (hscertifiering.se) Länk till annan webbplats.

Du kan börja med en liten areal, men innan du startar bör du veta hur du ska göra och hur ekonomin påverkas. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till lönsam ekologisk odling. Även andra rådgivningsorganisationer erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekologiskt lantbruk. 

Kontaktpersoner för rådgivning

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet
Västra

Gustaf Högberg, 0521-24860

Rådgivarna Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell, 0325-618 616

 

Jan Hill, 010-224 52 40


Företag

Kontaktperson

Rådgivarna Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell, 0325-618 616

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40

Elin Mattsson, 010-224 56 78

Camilla Krokeus, 010-224 56 71


Företag

Kontaktperson

Rådgivarna Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell, 0325-618 616

Lantbruksrådgivaren i Väst

Maja-Lena Främling, 070-207 51 67

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Elin Mattsson, 010-224 56 78

Camilla Krokeus, 010-224 56 71

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet Västra

Marie Hanson, 0521-72 55 25

Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40


Inriktning

Företag

Kontaktperson

Lammproduktion

Lammproduktion

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Elin Mattsson, 010-224 56 78

Camilla Krokeus, 010-224 56 71

Biodling

Länsstyrelsen

Karin Jarl, 010-224 56 51

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet
Västra

Gustaf Högberg, 0521-24860


Företag

Kontaktperson

Lantbruksrådgivning i Väst

Maja-Lena Främling, 070-207 51 67

Hushållningssällskapet
Västra

Gustaf Högberg, 0521-24860

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40

Elin Mattsson, 010-224 56 78

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande.

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Våra bidragskalkyler är anpassade till förutsättningarna i Västra Götalands län och omfattar de vanligast förekommande grödorna. 

Bidragskalkyler 2024

Du kan beställa de "Ekologiska bidragskalkylerna" och de "Konventionella bidragskalkylerna" för 2024 genom att mejla landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Bidragskalkyler 2023

Bidragskalkyler 2023 – Ekologisk produktion (publikation) Länk till annan webbplats.

Bidragskalkyler 2023 – Konventionell produktion (publikation) Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bidragskalkyler-eko-2022.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-06-15 10.21
Bidragskalkyler-konv-2022.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-06-15 10.21
Bidragskalkyler-eko-2021.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2021-04-27 08.09
Bidragskalkyler-konv-2021.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2021-04-27 08.10
Bidragskalkyler-eko-2020.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-07-08 09.58
Bidragskalkyler-konv-2020.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2020-07-08 09.58

*Särintäkter: Intäkter som uppstår om du väljer att tillverka en ny produkt, genomföra ett visst projekt eller som upphör om du beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särintäkter är oftast rörliga.

*Särkostnader: Kostnader som uppstår om du väljer att tillverka en ny produkt, genomföra ett visst projekt eller som upphör om du beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särkostnader kallas ibland även för merkostnader. De är oftast rörliga.

*Samkostnader: Kostnader som inte påverkas oavsett om du väljer att tillverka en ny produkt/genomföra ett visst projekt eller ej.

 

Tips om marknadsföring och försäljning

Länsstyrelsen har tagit fram guider med tips om hur du kan sälja och marknadsföra dina ekologiska produkter.

En gudie med tips om hur du kan sälja dina ekoprodukter direkt till restaurang, hur du säljer in ekologiska mervärden och vilka faktorer som är viktiga för krögare vid val av råvaror.

Att sälja direkt till restauranger kan öka din försäljning och lönsamhet. Det kan också stärka ditt varumärke mot konsumenter om ditt företagsnamn/gårdsnamn syns på menyn.

Vänd dig till rätt målgrupp

Du säljer en premiumprodukt med unika mervärden. Därför ska du i första hand vända dig till finkrogar eller lokala hotell i den högre prisklassen, då de inte är så priskänsliga. De faktorer som finkrogar oftast rankar högst vid val av råvaror är:

 1. Jämn och hög kvalitet med god smak
 2. Leveranssäkerhet
 3. Närproducerat

Leveranssäkerhet och säsong

Många restauranger arbetar med säsongsbaserade menyer. För att hamna på menyn behöver du kunna leverera din råvara under hela säsongen. Om du inte har tillräckligt med volym kan du samarbeta med någon annan producent för att säkerställa leveranserna. Du kan också göra ett tydligt avtal kring vad och när du kan leverera om restaurangen är intresserad av anpassade menyer på olika sätt. Förutsättningarna och förväntningarna måste vara tydligt kommunicerade. Det är också mycket viktigt att produkterna håller en jämn och hög kvalitet med god smak.

Säljargument närproducerat

Närproducerat är positivt för både krögaren och gästerna. Många krögare skriver på menyn var produkten kommer ifrån och får en anledning till att prata om och sälja in rätten.

 • Gästerna vill gärna veta varifrån maten kommer.
 • Närproducerat minskar transporter.
 • Närproducerat är en viktig del i att stärka vår beredskap. I områden med många matproducenter är förmågan högre att klara matbrist.

Säljargument eko

Många krögare skriver på menyn om det är ekologiskt producerat, det kan ge en försäljningsfördel.

 • Ekologisk produktion är inte lika beroende av inköpta insatsmedel från utlandet utan utgår från kretslopp och lokala resurser.
 • Ekologisk produktion använder inte naturfrämmande växtskyddsmedel eller kemiskt framställd handelsgödsel. Det gynnar den biologiska mångfalden och bördiga jordar.
 • Ekologisk produktion, särskilt KRAV-certifierad produktion, har höga krav på att djur ska få utföra naturliga beteenden.
 • Förädlade, ekologiska produkter får inte innehålla konstgjorda tillsatser.

Den ekologiska certifieringen säkerställer många mervärden som ger en mer hållbar matproduktion. Närproducerad mat säkrar tillgång på mat och sysselsättning i din hembygd. Kombinationen av ekologisk och närproducerad mat är bra för alla!

Certifiering

För att få marknadsföra dina produkter som ekologiska måste du ha en godkänd certifiering för ekologisk produktion. Begreppet ”ekologisk” syftar till att du uppfyller EU:s direktiv som definierar vad som är ekologisk produktion. I regelverket ingår krav på tredjepartscertifiering vilket gör att det kostar dig extra, både tid och pengar. Marknadsstandarden KRAV uppfyller alla regler för ekologisk produktion men ställer ännu större krav på klimat- och vissa djurvälfärdsfrågor. Certifieringen är en kvalitetssäkring för restaurangen och ska ge ett merpris jämfört med konventionellt producerad lokal mat.

Tänk på det här!

 • Vilka volymer kan du erbjuda?
 • Hur och när kan du leverera dina produkter?
 • Hur ska du marknadsföra dina produkter och deras mervärden? Förbered något skriftligt som beskriver dina säljargument och din produktion, glöm inte att ha med bilder och dina kontaktuppgifter.

Gör så här

 • Sök på nätet efter vilka restauranger och hotell som ligger i ditt närområde, välj ut de som passar din målgrupp. Skippa hotellkedjor som upphandlar centralt. Kanske finns det restauranger och hotell som är Krav-certifierade eller är med i Smaka på Västsverige?
 • Ta kontakt och kolla intresset.
 • Boka möten.
 • Ställ frågor. Hur köper de in idag? Vad är viktigt för dem när de väljer råvaror? Hur skulle de vilja att ett samarbete fungerar?
 • Ha ett konkret erbjudande och varuprover. Du ska göra en införsäljning som visar potentialen med just din ekologiska produkt.
 • Upparbeta en personlig relation med din kontaktperson.
 • Gör upp ett tydligt avtal om vem som gör vad, vilka volymer det gäller, leveranser och betalning.
 • Utvärdera efter en bestämd tid.

Tips

 • Föreslå öppna menyer eller dagens skörd. En del restauranger som köper lokalt har inga fasta menyer utan sätter dem utefter vilka råvaror de har för dagen.
 • En del restauranger köper överenskommet antal kassar per vecka med blandade grönsaker i säsong.
 • En del restauranger betalar odlaren för att odla en viss gröda eller ett antal odlingsbäddar.

Material att använda

På webbsidan Helt enkelt eko hittar du material du kan använda dig av. Bakom sidan står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och organisationen Sveriges konsumenter.

Här hittar du faktatext om hur olika kategorier av ekologisk livsmedelsproduktion skiljer sig mot konventionell.

Helt enkelt eko (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner bilder, videor och färdigt kampanjmaterial. Sidan kräver inloggning. Beställ lösenord från info@organicsweden.se

Nedladdningssida (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

En guide med tips om hur du säljer dina ekoprodukter direkt till konsument och hur du marknadsför de ekologiska mervärdena.

Genom att sälja direkt till konsument har du möjlighet att få en bättre lönsamhet, då du kapar mellanled såsom grossist och dagligvaruhandeln. Det som krävs är att du tycker om att träffa dina kunder, skapa en trevlig säljupplevelse och att marknadsföra dina produkter.

Att sälja livsmedel och andra produkter direkt till den som ska äta eller använda produkten kallas för direktförsäljning. Det finns många olika sätt att göra det:

 • Torg- och marknadsförsäljning
 • REKO-ring
 • En plats i en saluhall
 • Näthandel för produkter med lång hållbarhet
 • Gårdsbutik där du kan sälja dina egna produkter plus andras
 • Självbetjäningsbod med eller utan incheckning med bank-id

Prenumerationer

 • Andelsjordbruk (förbokad andel av årets skörd/slaktresultat)
 • Vad säljer du?
 • En stapelvara?
 • En premiumprodukt?
 • En upplevelse att besöka din gårdsbutik?
 • Biologisk mångfald?

Vad du säljer påverkar vilket sätt som passar bäst, både för dig och dina kunder. Mervärdena ska avspegla sig i allt du gör - hur du bemöter dina kunder, hur du skyltar upp i butik eller marknadsstånd, förpackningar, med mera.

Säljargument närproducerat

 • Närproducerat är positivt för kunderna. De vill ofta veta varifrån maten kommer
 • Närproducerat minskar transporter.
 • Närproducerat skapar sysselsättning lokalt.
 • Närproducerat är en viktig del i att stärka vår beredskap. I områden med många matproducenter är förmågan högre att klara matbrist.

Säljargument eko

 • Ekologisk produktion är inte lika beroende av inköpta insatsmedel från utlandet utan utgår från kretslopp och lokala resurser.
 • Ekologisk produktion använder inte naturfrämmande växtskyddsme-del eller kemiskt framställd handelsgödsel. Det gynnar den biolo-giska mångfalden och bördiga jordar.
 • Ekologisk produktion, särskilt KRAV-certifierad produktion, har höga krav på att djur ska få utföra naturliga beteenden.
 • Förädlade, ekologiska produkter får inte innehålla konstgjorda tillsatser.

Den ekologiska certifieringen säkerställer många mervärden som ger en mer hållbar matproduktion. Närproducerad mat säkrar tillgång på mat och sysselsättning i din hembygd.

Kombinationen av ekologisk och närproducerad mat är bra för alla!

Certifiering

För att få marknadsföra dina produkter som ekologiska måste du ha en godkänd certifiering för ekologisk produktion. Begreppet ”ekologisk” syftar till att du uppfyller EU:s direktiv som definierar vad som är ekologisk produktion. I regelverket ingår krav på tredjepartscertifiering vilket gör att det kostar dig extra, både tid och pengar. Marknadsstandarden KRAV uppfyller alla regler för ekologisk produktion men ställer ännu större krav på klimat- och vissa djurvälfärdsfrågor.

Just vid direktförsäljning kan det vara svårt att få tillräckligt mycket mer betalt jämfört med konventionellt producerad lokal mat, och mervärdena blir än viktigare att framhålla. Certifieringen är en kvalitetssäkring kunden och ska ge ett merpris jämfört med konventionellt producerad lokal mat.

Hur du kommunicerar mervärden

Du säljer en premiumprodukt med unika mervärden och du ska därför dra nytta av och kommunicera det till din kund. Om du kommunicerar flera mervärden är chansen större att din produkt blir unik. Att kommunicera extra god djurvälfärd och lokalproducerat är ett exempel på kombination av mervärden. Kompromissa inte med dina produkters mervärden eller din värdegrund. Det är svårt att tala för något om du inte tror på det själv. Vilka mervärden är viktigast för dig att framhålla?

Exempel på var du kan kommunicera dina mervärden:

 • Samtal
 • Sociala medier
 • Webbplats
 • Event
 • Förpackning
 • Skyltar
 • Broschyrer
 • Profilkläder
 • Fordon
 • Marknadsstånd
 • Inredning
 • Annonser

Tänk på det här!

 • Fundera på vilken eller vilka kanaler som passar ditt företag, nu och på sikt.
 • Gör en långsiktig plan men sätt också kortsiktiga mål för att komma i gång.
 • Fundera på vilken kund du vill rikta dig mot i första hand.
 • Se till att din produktion och eventuella samarbeten för att få fram din produkt fungerar.
 • Hitta en balans mellan din försäljningsstrategi och din produktion, ett flöde för färskvaror.
 • Sätt inte för lågt pris från början. Sänka är lätt, höja är svårare.
 • Var inte rädd för dina kunder utan bygg upp en kontakt.
 • Det tar tid att möta varje kund, oavsett vilken försäljningskanal du väljer. Väg priset du kan få ut mot arbetet du måste lägga ner.
 • Gör saker så enkelt som möjligt, tid är också begränsande för dina kunder.

Exempel: Börja sälja i din bekantskapskrets eller i en lokal REKO-ring för att få respons på dina produkter, men ha en tydlig plan för att nå tillräckligt många kunder för att verksamheten ska fungera.

Material att använda

På webbsidan Helt enkelt eko hittar du material du kan använda dig av. Bakom sidan står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och organisationen Sveriges konsumenter.

Här hittar du faktatext om hur olika kategorier av ekologisk livsmedelsproduktion skiljer sig mot konventionell.

Helt enkelt eko (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner bilder, videor och färdigt kampanjmaterial. Sidan kräver inloggning. Beställ lösenord från info@organicsweden.se

Nedladdningssida (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

En guide med tips om hur du kan sälja dina ekoprodukter till en grossist. Det kan spara mycket tid om du har lite större volymer att sälja.

Att sälja till restauranggrossist kan öka din försäljning och lönsamhet. En del av de stora restauranggrossisterna satsar idag på närproducerad och ekologisk mat, utöver sitt vanliga sortiment. Det finns också nischade restauranggrossister som är inriktade helt på ekologiskt och eller närproducerat. Grossisterna är en mellanhand som underlättar distributionen och försäljningen. De tillhandahåller en tjänst både till dig som producent och till restaurangen eller storköket som är nästa kund.

Vad krävs

 • Din produkt behöver vara unik i något avseende, till exempel när det gäller smak, historia, ort eller förädling.
 • En förståelse för att alla i livsmedelskedjan behöver ha en lönsamhet för att vara livskraftig.
 • Restauranggrossister har förståelse för att alla svenska varor inte finns hela året utan finns i säsong, men det krävs tydlig kommunikation kring vilka volymer du kan erbjuda och under vilken tidsperiod.
 • Prata om logistik, en del grossister har möjlighet att hämta varorna hemma hos dig om de ändå kör förbi när de levererar till sina kunder. Andra vill att du löser transporten själv till deras lager.
 • Det kommer innebära en del administration i början då du behöver fylla i faktablad om din produkt för att grossisten ska kunna lägga in det i sin databas enligt gällande lag.

Säljargument närproducerat

 • Närproducerat kan vara viktigt för grossistens kunder, krögarna eller för kommuner som driver många storkök. Många krögare skriver på menyn var produkten kommer ifrån och får en anledning till att prata om och sälja in rätten.
 • Gästerna vill gärna veta varifrån maten kommer.
 • Närproducerat minskar transporter.
 • Närproducerat är en viktig del i att stärka vår beredskap. I områden med många matproducenter är förmågan högre att klara matbrist.

Säljargument eko

 • Eko kan vara ett försäljningsargument. Många krögare skriver på menyn om det är ekologiskt producerat, det kan ge en försäljningsfördel.
 • Ekologisk produktion är inte lika beroende av inköpta insatsmedel från utlandet utan utgår från kretslopp och lokala resurser.
 • Ekologisk produktion använder inte naturfrämmande växtskyddsmedel eller kemiskt framställd handelsgödsel. Det gynnar den biologiska mångfalden och bördiga jordar.
 • Ekologisk produktion, särskilt KRAV-certifierad produktion, har höga krav på att djur ska få utföra naturliga beteenden.
 • Förädlade, ekologiska produkter får inte innehålla konstgjorda tillsatser.

Den ekologiska certifieringen säkerställer många mervärden som ger en mer hållbar matproduktion. Närproducerad mat säkrar tillgång på mat och sysselsättning i din hembygd.

Kombinationen av ekologisk och närproducerad mat är bra för alla!

Certifiering

För att få marknadsföra dina produkter som ekologiska måste du ha en godkänd certifiering för ekologisk produktion. Begreppet ”ekologisk” syftar till att du uppfyller EU:s direktiv som definierar vad som är ekologisk produktion. I regelverket ingår krav på tredjepartscertifiering vilket gör att det kostar dig extra, både tid och pengar. Marknadsstandarden KRAV uppfyller alla regler för ekologisk produktion, men ställer ännu större krav på klimat- och vissa djurvälfärdsfrågor. Certifieringen är en kvalitetssäkring för restaurangen och ska ge ett merpris jämfört med konventionellt producerad lokal mat.

Tänk på det här!

 • Vilka volymer kan du erbjuda?
 • Hur och när kan du leverera dina produkter?
 • Hur ska du marknadsföra dina produkter och deras mervärden? Förbered något skriftligt som beskriver dina säljargument och din produktion, glöm inte att ha med bilder och dina kontaktuppgifter.

Gör så här

 • Ta kontakt med grossister som specialiserat sig på lokal och/eller ekologisk mat. Kolla intresset.
 • Boka ett möte och förbered ett konkret erbjudande och varuprover, du ska göra en införsäljning som visar potentialen med just din ekologiska produkt.
 • Gör upp ett tydligt avtal vem som gör vad, vilka volymer det gäller, leveranser och betalning.
 • Utvärdera efter en bestämd tid.

Tips

Ta dig tid att utbilda grossistens säljkår om din produkt och din produktion, både innesäljare och utesäljare. Det vinner du på. Har de en kundtidning, be dem komma till din gård för ett reportage. Om du har en hemsida, skriv om ditt nya samarbete med grossisten. Gör samma sak i sociala medier.

Ordlista

Horeca: Förkortning för marknaden hotell, restaurang och catering, foodservice, matgrossist.

Material att använda

På webbsidan Helt enkelt eko hittar du material du kan använda dig av. Bakom sidan står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och organisationen Sveriges konsumenter.

Här hittar du faktatext om hur olika kategorier av ekologisk livsmedelsproduktion skiljer sig mot konventionell.

Helt enkelt eko (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner bilder, videor och färdigt kampanjmaterial. Sidan kräver inloggning. Beställ lösenord från info@organicsweden.se

Nedladdningssida (heltenkelteko.se) Länk till annan webbplats.

Våra kurser och andra aktiviteter

Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar om både omläggning till ekoläggning till ekologiskt lantbruk och utveckling av den ekologiska produktionen. Vi vill bidra till att du kan driva ditt företag med god ekonomi och hög djurvälfärd samtidigt som du bidrar till att miljömålen uppfylls.

Vårt kursutbud och andra aktiviteter hittar du i vår kalender

Du kan också hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på tidningen Jordbiten och vårt nyhetsbrev EKO-bladet.

Jordbiten

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Jan Hill

Växtodling, samordning

Lina Morin

Växtodling

Kirsten Jensen

Yrkesmässig trädgårdsodling

Camilla Krokeus

Animalieproduktion

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss