Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Vi informerar om hur du ska anpassa ditt företag för att få bra produktion och ekonomi samt om regler och stöd för ekologisk produktion. Vi vänder oss både till dig som har ekologisk och konventionell produktion.

Rådgivning – Börja med eko!

Det är stor efterfrågan på många ekologiska produkter, till exempel spannmål. Det behövs fler som börjar med ekologisk odling. Du kan anmäla dig till certifiering när som helst under året och det finns tre certifieringsorgan att välja mellan:

Kiwa Sverige Länk till annan webbplats. 

SMAK Certifiering AB Länk till annan webbplats.

HS Certifiering AB Länk till annan webbplats.

Du kan börja med en liten areal, men innan du startar bör du veta hur du ska göra och hur ekonomin påverkas. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till lönsam ekologisk odling. Även andra rådgivningsorganisationer erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekologiskt lantbruk. 

Kontaktpersoner för rådgivning

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet
Västra

Viktora Bawelin, 0511-278 82

Rådgivarna Sjuhärad

Frida Carlsson, 0708-29 09 76

Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40


Företag

Kontaktperson

Rådgivarna Sjuhärad

Frida Carlsson, 0708-29 09 76

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40

Jonna Kangas, 010-224 56 95

Camilla Krokeus, 010-224 56 71


Företag

Kontaktperson

Rådgivarna Sjuhärad

Frida Carlsson, 0708-29 09 76

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Jonna Kangas, 010-224 56 95

Camilla Krokeus, 010-224 56 71

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet Västra

Marie Hanson, 0521-72 55 25

Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40


Inriktning

Företag

Kontaktperson

Lammproduktion

Lammproduktion

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Jonna Kangas, 010-224 56 95

Camilla Krokeus, 010-224 56 71

Biodling

Länsstyrelsen

Karin Jarl, 010-224 56 51

Företag

Kontaktperson

Hushållningssällskapet
Västra

Viktora Bawelin, 0511-278 82


Företag

Kontaktperson

Lantbruksrådgivning i Väst

Maja-Lena Främling, 070-207 51 67

Hushållningssällskapet
Västra

Viktora Bawelin, 0511-278 82

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Jan Hill, 010-224 52 40

Jonna Kangas, 010-224 56 95

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande.

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Våra bidragskalkyler är anpassade till förutsättningarna i Västra Götalands län och omfattar de vanligast förekommande grödorna. 

Bidragskalkyler 2023 – Ekologisk produktion Länk till annan webbplats.

Bidragskalkyler 2023 – Konventionell produktion Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bidragskalkyler-eko-2022.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-06-15 10.21
Bidragskalkyler-konv-2022.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-06-15 10.21
Bidragskalkyler-eko-2021.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2021-04-27 08.09
Bidragskalkyler-konv-2021.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2021-04-27 08.10
Bidragskalkyler-eko-2020.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-07-08 09.58
Bidragskalkyler-konv-2020.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2020-07-08 09.58

*Särintäkter: Intäkter som uppstår om du väljer att tillverka en ny produkt, genomföra ett visst projekt eller som upphör om du beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särintäkter är oftast rörliga.

*Särkostnader: Kostnader som uppstår om du väljer att tillverka en ny produkt, genomföra ett visst projekt eller som upphör om du beslutar att lägga ner eller inte genomföra ett visst projekt. Särkostnader kallas ibland även för merkostnader. De är oftast rörliga.

*Samkostnader: Kostnader som inte påverkas oavsett om du väljer att tillverka en ny produkt/genomföra ett visst projekt eller ej.

Våra kurser och andra aktiviteter

Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar om både omläggning till ekoläggning till ekologiskt lantbruk och utveckling av den ekologiska produktionen. Vi vill bidra till att du kan driva ditt företag med god ekonomi och hög djurvälfärd samtidigt som du bidrar till att miljömålen uppfylls.

Vårt kursutbud och andra aktiviteter hittar du i vår kalender

Med anledning av corona-pandemin ersätter vi de traditionella fältvandringarna vi brukar ha under sommarhalvåret med filmvandringar. Se filmerna på Youtube.

Spellista på Youtube: Fältvandringar 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på tidningen Jordbiten och vårt nyhetsbrev EKO-bladet.

Jordbiten

Fältvandring

 

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Jan Hill

Växtodling, samordning

Lina Morin

Växtodling

Kirsten Jensen

Yrkesmässig trädgårdsodling

Camilla Krokeus

Animalieproduktion