Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade arter

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. Vi arbetar med åtgärdsprogram och dispens för fridlysta arter.

Hotade djur och växter

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Dispens för fridlysta arter

Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Vilda pollinatörer

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om vårt arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Nyhetsbrevet distribueras via e-post. Alla som är intresserade kan prenumerera.

Saknar du något? Kontakta oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.

Redaktör: Anna Stenström

Kontakt