Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden.

Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Ekologisk produktion

Företagande på landsbygden

Är du företagare på landsbygden? Vi har samlat information om rådgivning, kurser och annat som kan stärka dig och ditt företag.

Företagande på landsbygden

Mer lokal mat i offentliga kök

Vi vill se en ökning av lokalproducerad mat i länets offentliga kök. Därför stöttar vi länets kommuner och mindre producenter i arbetet med livsmedelsupphandlingar. Vi erbjuder kostnadsfri hjälp och rådgivning till både producenter och kommuner.

Mer lokal mat i offentliga kök

Greppa näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Greppa näringen

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vill du lära dig mer om hur du kan ta vara på odlingslandskapets natur- och kulturvärden? Du kan få råd och stöd inom flera områden.

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Aktiviteter och kurser

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift. Vi anordnar bland annat:

  • kurser
  • fältvandringar
  • studieresor
  • rådgivning

Vårt kursutbud och andra aktiviteter hittar du i vår kalender

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 och Strategisk plan 2023-2027 som finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som ska bidra till att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss