Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Betesförmedling

Här lägger vi kontaktuppgifter till markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur, och du som har mark kan få djur som betar den.

Betesförmedling

Ta jordbruksmark ur produktion

Att lägga ner eller ta jordbruksmark ur produktion genom exempelvis skogsplantering ska anmälas till Länsstyrelsen. Detta för att vi ska kunna pröva vilken hänsyn som kan krävas för att skydda värdefulla delar av odlingslandskapet.

Ta jordbruksmark ur produktion

Jordbiten

I vår tidning Jordbiten hittar du aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling. Tidningen ges ut fyra gånger per år. Varje nummer har ett tema där vi belyser ett område lite extra.

Jordbiten nr 3, 2021 – Tema: Teknikutveckling Pdf, 1.8 MB.

Jordbiten nr 2, 2021 – Tema: Hemester Pdf, 2.6 MB.

Jordbiten nr 1, 2021 – Tema: Stad och land Pdf, 3.1 MB.

Jordbiten nr 4, 2020 – Tema: Lokal livsmedelsproduktion Pdf, 1.8 MB.

Jordbiten nr 3, 2020 – Tema: Miljömål i praktiken Pdf, 2.7 MB.

Jordbiten nr 2, 2020 – Tema: Klimatsmart produktion Pdf, 2.7 MB.

Jordbiten nr 1, 2020 – Tema: Landsbygdsstöd Pdf, 1.7 MB.

Ansvarig utgivare
Ingrid Guldbrand

Redaktion
Nina Goos, Erika Kvarnlöf, Agneta Olsson

Vill du prenumerera på Jordbiten? Ange dina uppgifter i vårt webbformulär. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt