Arrendesyn

Vid början och vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om i vilket skick som gården och markerna är i. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesynen ska enligt lag förrättas av minst två synemän som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De två synemännen väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Behöriga och utbildade synemän som Länsstyrelsen utsett:

Namn

Adress

Telefon

E-post

Arvid Posse

Stora Dala Säteri
521 62 Stenstorp

0703-86 06 67

Arvid.posse@gmail.com

Jens Gustafsson

Björkvägen 3
467 32 Grästorp

0733-80 60 02


Magnus Conradsson

Torbjörntorp Hälsingården 1
521 96 Falköping

0706-12 22 52

magnus@egendomsmaklarna.se

Viktor Larsson

Ljungvägen 12
441 74 Sollebrunn

0706-85 63 20

viktor.larsson60@outlook.com

Kerstin Larsson

Brunsbo Östra Bestorp 1
532 92 Axvall

0702-89 14 03

kerstin.bestorp@gmail.com

Kontakt