Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Undantag för att skörda träda och skyddszoner med anledning av torkan

Vi bedömer att torkan i länet är så pass allvarlig att vi ger undantag för att skörda träda i kompensationsstödsområde och att skörda skyddszoner i miljöersättningsåtagande. Det gäller lantbrukare med SAM-ansökning som handläggs vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Du som vill skörda trädan eller skyddszonen med anledning av torkan behöver inte kontakta oss.

Vi grundar undantaget på en extremt torr försommar, där lantbrukare behöver skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Det finns därför skäl att medge undantag från bestämmelserna i 2 kap. 12 § SJVFS 2022:28 Länk till annan webbplats.. Vi kommer vid kontroll inte att göra avdrag för skyddszoner som skördas före den 1 juli eller träda som skördats före den 1 augusti. Vi uppdaterar informationen om vi ger ytterligare undantag.

Kontakta EU-stöd på telefon 0771 67 00 00 om du har frågor.

Vid frågor om torkan i relation till jordbrukarstöd, skicka e-post till:
jordbrukarstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ange ”Torkan 2023” i ämnesraden.

Produktion och hantering av foder

Att producera säkra foder och foderråvaror är en viktig del i livsmedelskedjan. Det är även viktigt att hantera foder till de egna djuren på rätt sätt. Registrera din anläggning hos oss på Länsstyrelsen om du producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå eller utfodrar livsmedelsproducerande djur.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Registrera primärproduktion

Foderbrist och betesförmedling

Långvarig torka kan leda till brist på tillgängligt foder. Använd gärna vår betesförmedling för att få tillgång till mer betesmark och förebygga foderbrist. Förmedlingen sammanför djurägare i behov av betesmarker med markägare som har betesmarker men saknar betesdjur.

Länsstyrelsens betesförmedling i Västra Götaland

Om torka och foderbrist (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme (sva.se) Länk till annan webbplats.

Halmbrist

Torka eller regn kan orsaka sämre spannmålsskördar vilket kan leda till halmbrist. Se gärna över hur du kan påverka din halmåtgång.

Informationsblad om halmbrist Pdf, 177.6 kB.

Vattenläget i länet

På vår webbplats finns information om vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin i länet. Du hittar också information om regler för vattenuttag.

Vattenläget i länet | Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Till dig som har häst

Följden av torka är att förstaskörden av vallfoder på många håll varit mindre än normalt.

Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir. Du som har hästar bör hålla dig informerad om vad som är viktigt att tänka på vad gäller beten. Du behöver också planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning.

Många funderar på att importera foder, vilket kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor samt ogräs som inte finns i Sverige idag.

För att underlätta för dig som har häst, har vi samlat information som kan vara till nytta:

Att tänka på när du importerar foder från andra länder (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist (hastsverige.se) Länk till annan webbplats.

Information till hästsverige: torka, import av foder och giftiga växter (lrf.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss