Betesförmedling

Illustration av betande djur: getter, hästar, får och en ko.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till markägare och djurägare för betesförmedling i vårt län. Om du vill hitta bete till dina djur eller har mark och behöver djur som betar den kan du göra en intresseanmälan direkt i vår kartfunktion.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du betesdjur till dina betesmarker? Eller söker du betesmark till dina djur? Då kan du lägga in din egen intresseanmälan direkt i betesförmedlingens kartfunktion. Du kan också se alla andras inlagda intresseanmälningar i kartan. Du kan zooma in till det området du är intresserad av i kartan.

Karta för betesförmedling Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm till kartan för betesförmedling Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Utsnittsbild ur kartan för betesförmedlingen.

Varför möjliggör vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och betesdjuren bidrar i sin tur till stor biologisk mångfald. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för dig med djur och för dig med betesmark att hitta bra lösningar. Det tjänar både djurhållare, markägare och ett rikt odlingslandskap på.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • om det ingår tillgång till stall,
  • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada,
  • på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Vill du få tips och råd om skötsel av natur- och kulturmiljöer i betesmarker?

Läs mer om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Djurägare som vill hitta mark för bete

Vi har sammanställt alla inkomna intresseanmälningar från djurägare som vill hitta mark för bete till sina djur. Listan är uppdaterad januari 2023. Nya tillkommande användare hänvisas till vår kartfunktion. 

Tabell med fyra kolumner.

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område och mark)

Djurslag

Maria Wallin

0768-97 84 91

marval0414@gmail.com

Betesmark. Götene, Mariestad

Häst

Emelie Andersson

mli.a@hotmail.com

Naturbetesmark eller skogsbete till två snälla, välhanterade hästar. Falköping, Skövde, Tidaholm

Två hästar

Marcus Hagberg

0702-42 97 68

hagbergsentreprenad@gmail.com

Betesmark, slåtteräng att skörda, vall att skörda. Göteborg, Härryda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn

Nötkreatur

Linda Billman

0702-77 73 94

lindhaaxelsson@gmail.com

Slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda.

Falköping, Skara, Skövde, Tidaholm, Ulricehamn

Häst

Emelie Cajsdotter

0705-20 88 03

ecajsdotter@yahoo.com

Betesmark, Tanum.

Hästar

Annsofi Lagerstedt

0736-652022


pazon@telia.com

Betesmark. Göteborg, Lerum. Betesmark för lösdrift för häst.

Hästar

Anna Dahlöf

0709-10 19 94

friskvard@msn.com

Betesmark. Härryda

Får

Thomas Christesen

T.christesen@live.se


0704-94 74 52

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda.

Mariestad

Kor, kalv, tjur

Marie Jakobsson

marie.jakobsson@hotmail.com


0735-73 91 55

Betesmark. Lerum och Partille. Skulle gärna vilja att det finns tillgång till en byggnad där hästarna kan gå in om det är dåligt väder, i anslutning till hagen. Det vill säga en fungerade lösdrift. Om det finns stall med någon box är det positivt.

Hästar

Henrik Bengtsson

0768-19 45 38


henrik.bengtsson92@gmail.com

Betesmark, vall att skörda. Götene, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde

Dikor med kalv

Erika Petersson

erikapetersson1977@gmail.com

Betesmark, efterbete på slåtteräng. Falköping, Skövde, Tidaholm

Nöt

Marcus Andersson

bodanegard@hotmail.com


0703-33 76 48

Färgelanda. Betesmark, slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda.

Dikor, får.

Niklas och Sandra Östedt

0702002516


niklas@vasterodgard.se

Betesmark. Vi söker efter ett större område. Bengtsfors, Dals-Ed, Lysekil, Munkedal, Strömstad, Sotenäs, Tanum, Uddevalla.

Dikor

Hannah Rosvall


0707-999555


hannahrosvall@hotmail.com

Betesmark. Strömstad

Häst

Emil Liljestam

0761-661297


Emil.liljestam@icloud.com

Betesmark, vall att skörda, Alingsås, Vårgårda

Amkor

Lotta Nöring

noringlotta@gmail.com

Betesmark, Lilla Edet, Uddevalla. Enbart i närheten av Backamo/Ljungskile /Hasteröd

Hästar

Sandra Nyberg

0701-64 42 18


s.c.nyberg@hotmail.com

Betesmark, Efterbete på slåtteräng.
Bollebygd, Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille

Häst

Jonny Knutsson

0708-48 01 87

Betesmark - Herrljunga och Falköping

20-tal kvigor + tjur

Limmareds Säteri AB

jesper@limmaredssateri.se

Betesmark, efterbete på slåtteräng - Borås, Svenljunga, Tranemo

Nötkreatur

Mathias Bergman

0705-65 49 49


mathias@mimab.se

Betesmark, slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda. Kungälv.

Highland cattle nötkreatur

Mattias Ternehäll

076-1616404

mattiasternehall@gmail.com

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Efterbete på slåtteräng, Vall att skörda. Lilla Edet, Stenungsund

Får, Nöt

Jonas Ottosson

jonasottosson@telia.com

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Efterbete på slåtteräng, Vall att skörda, Herrljunga

Nötkreatur, stutar

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Vi har sammanställt alla inkomna intresseanmälningar från markägare som vill hitta djur som kan beta på deras mark. Listan är uppdaterad januari 2023. Nya tillkommande användare hänvisas till vår kartfunktion.

Tabell med fem kolumner.

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Övriga upplysningar

Emelie Andersson

mli.a@hotmail.com

Tidaholm, 1,7 ha

Äldre vall på åkermark

Vatten, El, Stängsel (El, tre trådar), Tillsyn. Lämpligt för får eller ungdjur. Finns ett mindre tak för skugga. Sköter vattning och tillsyn när vi är hemma.

Malin Ström

0761-41 02 28

malinstrom89@gmail.com

Falköping, 1 ha

Tidigare varierat mellan kobete och åkermark

Vatten, el, tillsyn, stängsel (eltråd)

Magdalena Jamieson

0739-92 98 44

magda_123@hotmail.com

Stenungsund, 8-10 ha

Betesmark, vall och slåtteräng att skörda

Vatten, el, stängsel, tillsyn. Fördelat på ett par skiften, några stängslade och klara (ca 6 ha), på andra behöver stängslet ses över.

Tomas Karlsson

070-218 03 47

tcarlsson5@gmail.com

Skövde,
0,2 ha

Skog/äng

Vatten, el, tillsyn. Mycket skugga och gott att beta på.

Helene Wahlin

0765-63 75 72

helene_wahlin@hotmail.se

Trollhättan, 1,5 ha

Åker


Mikael Rönngren

mikael.ronngren70@gmail.com

Lysekil, 14 hektar

Naturbete/ mosaikbete

Betesmarken är på en ö. Vatten finns tillgängligt för betesdrift. Passar bra upp till cirka 20 djur. Logistik till och från ön hanteras av djurägaren.

Evert Andersson

0706-773248

kl 11.00-21.00

stripplekarr1@hotmail.se

Stenungsund, 2-5 hektar

Hagmark och åkermark

Vatten och tillsyn. Delvis finns vägstängsel och el. Ring mig för bättre upplysningar.

Åsa Lundén

0708-869207


asa.lunden71@gmail.com

Bollebygd, cirka 0,5 hektar

Skog och sly.

Inget stängsel. Vatten och tillsyn finns.

Josefine Magnerius

0723-129192

jmagnerius@gmail.com

Mark, 1,5 hektar

Kuperad, mestadels öppet

Horred. Mycket sly, bra för getter. Inget stängsel.

Lina Reichenberg

0730-28 20 81

lina.reichenberg@chalmers.se

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum,

Bete på Kynnefjäll

Tillgång till tillsyn. Planerar lågt elstängsel. Kan hjälpa till att fixa.

Maria Bergqvist

liselund2025@hotmail.com

Falköping. Gården ligger utanför Stenstorp

Betesmark med fårstängsel

Tillgång till vatten, stängsel

Mia Knutsson

miamammut@hotmail.com

Trollhättan 0,5 hektar

Äng/gräs. Kuperat. Även skogsglänta kan ingå. Kan nog passa till getter eller får.

Viss tillsyn kan avtalas. Inget stängsel p.g.a. att det bör anpassas till eventuella djur.

Roger Hallgren

roger.hallgren@bahnhof.se

Orust 1 hektar. En något mindre betesmark om cirka 0,3 hektar finns också.

Betesmark för djur och/eller för att skörda foder

Det finns en bäck vid gränsen till betesmarken. Marken behöver stängslas. Görs i överenskommelse med låntagare av marken. El kan dras med förlängningssladd från boningshuset, alternativt från en angränsande grannfastighet.

Kerstin Edman

kerstinedman90@gmail.com

Lysekil, Orust, Uddevalla,

Bete, slåtter

Elstängsel.

Martina Johansson

076-4130691

martina.akj@gmail.com

Trollhättan

4 hektar

Ängar och hage

3 stora djurhagar med tillsyn, elstängsel och vatten samt väderskydd. Plats för många djur


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Betesförmedlingen med kartfunktion ingår i projektet Ett rikt odlingslandskap.

Ett rikt odlingslandskap (natur- och kulturvärden i odlingslandskapet) Länk till annan webbplats..

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska kommissionen – jordbruk och landsbygdsutveckling (commission.europa.eu) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss