Stöd till naturvård

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Miljöinvesteringsstöd för engångsröjning av betesmark

Behöver du röja betesmark eller slåtteräng som vuxit igen? Du kan få stöd för engångsröjning av betesmark eller slåtteräng.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015–2023

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel och kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Tillfälligt stöd för åtgärder i odlingslandskapet - åtgärdsprogram för hotade arter

Stödet ska användas till åtgärder som att restaurera betesmarker och slåtterängar, hamling av träd samt till bränning av artrika marker. Detta är ett tillfälligt stöd som bara kan sökas i år. Sista ansökningsdag är 25 augusti 2023.

På grund av tekniskt fel behöver du som sökt detta stöd före den 16 augusti ansöka igen. Vi beklagar. Välkommen med din ansökan!

Tillfälligt stöd inom åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss