Zakrisbo

Zakrisbo är ett skogstorp som ligger på gammal kronoparksmark i Sorsele kommun. Platsen har en speciell bakgrund i de statliga skogsintressena vid tiden runt sekelskiftet 1900. Byggnaderna är typiska för ett småbruk med varierat näringsfång på den västerbottniska landsbygden. Det speciella med Zakrisbo är att miljön så tydligt och på ett så personligt sätt speglar slutfasen av självhushållningens tid.

Ägare av skogstorpet

År 1907 uppläts ett markområde på drygt 3 hektar till Johan Holmgren och hans hustru Matilda. Bostadshuset var färdigbyggt året därpå. Förutom byggnaderna är samtliga möbler, fönster och inredning tillverkade av Johan. Han åkte runt i byarna som snickare, med verktyg som han tillverkat själv och som fortfarande finns bevarade. Den yngste sonen, Tyko Holmgren, var den siste som bodde i torpet. Han lämnade Zakrisbo 1992 och upplåtelsekontraktet löstes då in av dåvarande AssiDomän AB. Zakrisbo är uppkallat efter Johan Holmgrens far Zakarias (Zakris) Holmgren i Huftasjö.

Numera ägs Zakrisbo av Sveaskog AB. Tyko Holmgren skänkte alla inventarier till Sorsele kommun mot löfte att Zakrisbo skulle skötas om och visas upp för skolklasser och allmänheten. Från och med 2014 är Saxnäs intresseförening arrendatorer och står för skötseln av byggnadsminnet.

Gammalt hus invändigt med trägolv, mönstrad tapet och tavlor på väggarna. Träbord och stolar samt träsoffa.

Zakrisbo består av flera olika byggnader

Torpet Zakrisbo består av bostadshus, ladugård, sommarladugård, fem lador, visthusbod, källarbod och utedass. Bostadshuset uppfördes som en faluröd timrad enkelstuga 1908 och byggdes ut till parstuga med trapphus 1928. Elström drogs in 1945 men rinnande vatten och avlopp saknas fortfarande.

Den timrade ladugården byggdes under 1920-talet och är indelad i fähus, port, foderlada, loge/lider och vedbod. Fähusdelen byggdes för tre kor, ungnöt och tre getter. Någon häst har aldrig funnits på torpet. Ett fristående dass byggdes hörn i hörn med fähuset, vilket sannolikt underlättat den samlade gödselhanteringen. Vid ladugårdens andra gavel finns en slipsten som fyllt en central funktion i lieslåttern.

Tre stycken byggnader i rött trä samt en konstruktion av långa träpelare på gården.

Vad är ett skogstorp?

Bakgrunden till de så kallade skogstorpen var att det i slutet av 1800-talet rådde goda tider för den svenska skogsindustrin och staten insåg de norrländska skogarnas stora värden. På 1870-talet började de obebyggda områdena i inlandet avsättas som kronoparker. Dåvarande Domänstyrelsen var mån om en utökad tillsyn av skogarna och det fanns också en vilja från skogsindustrin att tillgodose deras behov av arbetskraft. Skogstorp var markupplåtelser som inrättades på kronoparkerna i de nordliga länen ”där det prövats vara fördelaktigt för kronoparkens vård och bevakning”.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Zakrisbo ligger alldeles intill och på västra sidan om Vindelälven, strax nedströms Saxnäs by, ca 20 km söder om Sorsele.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss