Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aschanska villan

Aschanska villan, ritad av stockholmsarkitekten Ragnar Östberg 1906, speglar den nationalromantiskt präglade villaarkitekturen i Sverige och Norden vid sekelskiftet 1900. Villan byggdes på uppdrag av Överste Wilhelm Aschan och skulle bli familjens bostadshus. Byggnaden var privatbostad fram till 1942 och därefter förvandlades huset successivt till kontor och föreningslokal. Även idag används byggnaden som kontor.

Del av en planerad storslagen fasad mot älven

Umeå var en sargad stad efter stadsbranden 1888 då drygt 200 privata hus förstördes. Kvarvarande bebyggelse fanns i de västra och östra stadsdelarna. Återuppbyggnaden av de centrala delarna hade påbörjats och kommit en bit på väg.

I stadsplanen för Umeå efter stadsbranden lades ett hamnstråk ut närmast älven och det mellersta partiet benämndes Skeppsbron. Avsikten var att hamnstråket skulle kantas av vackra byggnader som tillsammans skulle ge staden en representativ och tilltalande fasad mot älven. Det dröjde dock ända in på 1900-talet innan raden av hus var fulltalig och kanske blev fasaden heller inte så storslagen som man hade tänkt sig. Två bostadshus kom tidigt att uppföras i denna miljö: 1893 en villa för borgmästaren närmast kyrkan och 1897 ett bostadshus på den västra tomten i samma kvarter.

Först nio år senare kom bygget av ett tredje bostadshus i fasaden mot älven igång. Överste Wilhelm Aschan (1854–1928) hade 1904 utsetts till ny chef för Norrlands Dragonregemente och 1906 påbörjade han planeringen för ett eget bostadshus på den östra tomten i kvarteret Ägir, det som skulle bli den Aschanska familjens hem och en centralpunkt för stadens sociala liv.

Gammal bild av de byggnader som skapade en fasad mot älven.

Aschanska villan och de andra byggnader som skulle skapa en tilltalande fasad mot älven.

Ritad av Ragnar Österberg

Uppdraget att rita huset gick till arkitekten Ragnar Östberg (1866–1945) som vid denna tid hade flera uppdrag i Umeå. 1904 ritade han Scharinska villan vid Döbelns park och 1906 teaterhuset vid Strandgatan längre västerut (nedbrunnet 1913). Östberg kom med tiden att tillhöra skaran av landets mest betydelsefulla arkitekter med en mängd framträdande byggnader bakom sig, bland andra Stockholms stadshus. Nationalromantikens höjdpunkt – och Ragnar Östbergs stora genombrott – inföll ungefär samtidigt med Aschanska villans tillkomst.

Villan är, som många andra samtida nationalromantiska villor, komplex och varierad i sin uppbyggnad. Huset ska ge ett ombonat intryck, för att symbolisera ett lugnt och tryggt hem för en välbärgad familj.

Aschanska villans stil är karaktäristisk för den svenska nationalromantiken. Arkitekten har valt mustiga naturnära material och färger; trä, sten, tegel, tjära och falurött, som visar på intresse för inhemsk och särskilt traktens byggnadstradition och hantverkstraditioner.

Stor villa med röd fasad, vita fönsterkarmar och mintgrönt tak.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

År 1980 byggnadsminnesförklaras Aschanska villan. Huset har återfått sitt rätta exteriöra uttryck efter en renovering som utfördes 2015-2016 i samråd med Länsstyrelsen.

Du får titta på huset från utsidan men inte gå in.

Hitta hit

Byggnaden ligger i centrala Umeå på Västra strandgatan 17.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss