Vännäs läger

Vännäs läger visar på en utvecklingsepok i den svenska militärhistorien och speglar den sista tiden från det gamla indelningsverket med indelta soldater, rotar och särskilda övnings- eller mötesplatser.

Kortvarig övningsplats

Vännäs läger blev Västerbottens regementes sista och kortvariga övningsplats. Ett nytt försvarsbeslut gjorde lägret omodernt och förläggningen vid Vännäs läger var formellt i bruk endast en kort tid mellan 1898 och 1909. Lägret stod öde några år efter regementstiden. Från 1915 fungerade det som förläggning för olika förband söderifrån som övade vinterkrigföring. De användes också fortsättningsvis till olika militära ändamål men en del av byggnaderna flyttades till Umeå och återanvändes inom I 20:s nya kasernområde.

Byggnaderna i lägret

Lägret kom att bestå av ett trettiotal byggnader som samtliga uppfördes i trä, huvudsakligen mellan 1898 och 1900. Stabsplatsen (numera kallad Fridhem) med mässbyggnaden, officersbostäderna samt underofficersbostaden fick den rikaste och mest påkostade utformningen. Officersbyggnaderna ligger i en samlad grupp och med en särskild arkitektur. Särställningen markeras bland annat genom färgsättningen i ljust gul och vit oljefärg. Stabsplatsen stod klar för inflyttning år 1900 och mässbyggnaden invigdes under högtidliga former.

Tre stycken röda trähus med vita/gröna knutar och fönsterkarmar samt plåttak.

Förändringar i lägret

Militärens förmåga att dels återanvända byggnader och dels städa efter sig har gjort att lägret idag inte uppvisar en komplett bild av hur det en gång såg ut. Byggnader har flyttats under senare tid vilket idag komplicerar förståelsen av området. Å andra sidan har byggnadsbeståndet inte någon gång varit statiskt vid lägret utan byggnader har kommit till, flyttats och tagits bort allt eftersom behoven har växlat. En kvarvarande flyghangar utgör ett minne av den fortsatta militära verksamheten som stärker platsens historia.

Gammal bild av flera olika byggnader som fanns i lägret.

Vännäs läger kring år 1904.

Verksamheten trappades ner

Verksamheten vid lägret trappades successivt ned. 1934–1939 var Vännäs yrkesskolor förlagda till lägret och under beredskapstiden användes lägret på nytt av militären. 1928 godkändes en försäljning av delar av lägret till Vännäs dåvarande köping. Lägret fortsatte att ha olika funktioner. Vännäs kommun köpte de sista delarna av lägret av Fortifikationsförvaltningen 1980. Officersbyggnaderna vid stabsplatsen köptes av Bibeltrogna Vänner 1981. Bostadsbebyggelsen i Vännäs har med åren kommit allt närmare lägerområdet. Numera kan man bara skönja en liten del av flygfältets ena landningsbana utanför hangaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Vännäs läger ligger i Vännäs samhälle, ca 3 mil väster om Umeå och på västra sidan om järnvägsområdet.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss