Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Repslageriet i Kåge

Kågströms gamla repslageri i Kåge är det enda norr om Hälsingland som har bevarats i originalskick. Byggnaden, med sin hundra meter långa repslageribana, är fullt användbar och därmed unik i Övre Norrland.

Repslageriet togs över av Johan ”Janke” Kågström 1874. Kågström började verksamheten i en gammal nedlagd repslagarbana, som tidigare varit i bruk när fartyg riggades i Kåge. Förutom banan, som var öppen utan tak och väggar, fanns en bod med utrymmen för verktyg och maskiner samt för lager- och råvaror. Banan fick senare tak och väggar och den utrustades med elektricitet 1928. Då installerades en spinnstol med elmotor samt belysning i repslagarbanan, hampboden och i häckelboden en trappa upp.

Reptillverkningen

Tillverkningen utgjordes av tågvirke (dvs olika typer av rep), bindgarner, tömmar, rörgarner, sadelgjordar, flagglinor, metrevar och telnar till fiskredskap. Det material som främst användes var hampa, som ofta inköptes från Ryssland.

Många procedurer ingick i reptillverkningen. Först skulle hampan häcklas så att de långa fibrerna avskiljdes. Därefter spanns fibrerna till garn. Då gick repslagaren baklänges och tvinnade garnet från det spinnhjul som står längst fram i repslageriet. För att ge garnen tillräcklig längd behövdes långa repslagarbanor. På en dag gick repslagaren i genomsnitt 8 – 12 km och spann 4000 famnar garn (7120 m). Garnet tvinnades därefter samman till kardeler och kardelerna slogs till rep i olika dimensioner. Sedan följde slutbehandlingen med putsning av de färdiga repen.

Repslagarbanan invändigt - långa rep som hänger på träställningar.

Den 110 meter långa repslagarbanan är en mycket enkel byggnad i en våning med jordgolv och som i stort fungerar som ett vindskydd med tak. Stommen stabiliseras av rotknän som för tankarna till skeppsbyggnadsteknik.

Från repslageri till grossistfirma i tågvirke

Repslageriet var i drift fram till 1950-talet, då företaget blev grossistfirma i tågvirke. Fjärde generationen Kågström fortsätter med rörelsen än idag, i en närliggande byggnad. I samband med att en kopia av segelfartyget Jacobstads Wapen byggdes 1989 togs Kåge repslageri, som då stått utan verksamhet i 30 år, tillfälligt i bruk för tillverkning av tågvirke till fartyget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklaringen omfattar även maskiner och utrustning som hör till repslageriets verksamhet.

Hitta hit

Kåge repslageri ligger i Kåge samhälle på norra sidan av Kågeälven ca 300 m sydväst om E4.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss