Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravrösen i Åheden

Stora högar av stenar i skogen.

I Åheden, några kilometer utanför Umeå, hittar du nio gravrösen från bronsåldern. Två av dessa är långrösen och det längsta är hela 24 meter långt.

Den ursprungliga omgivningen har ändrats

När gravarna byggdes var området en udde omgivet av havet. Landhöjningen har gjort att gravarna idag ligger i skogen, flera kilometer från havet. Rösena uppfördes ursprungligen nära havsstränderna och placerades ofta på klippkanter eller bergshöjder för att bli synliga från havet.

En vanlig begravningsform förr i tiden

Gravrösen var en vanlig begravningsform under bronsåldern och äldre järnåldern. De döda placerades obrända under stenrösena, men under järnåldern blev brandgravar vanligare. Rösena skiljer sig åt i utseende och kan vara allt från små runda konstruktioner till stora långrösen med flera gravar i. I långrösen kunde de döda placeras obrända i stenkistor inuti rösena.

Lagskyddade fornlämningar

Gravrösen i Åheden är lagskyddade fornlämningar. Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kör E4:an söderut, i Sörmjöle sväng mot Norrmjöle, kör ca 4 km och sväng vänster vid skylt ”Rösen 1 km”.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss