Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Finnforsens kraftstation

Finnforsens kraftstation från 1908 var det första större vattenkraftverk som byggdes i Skellefteälven. Den mycket välbevarade anläggningen är idag museum och öppen för besökare sommartid.

Ökat behov av elkraft

Finnforsens kraftstation i Finnforsfallet byggdes 1906–1908 av Skellefteå stad, främst för att förse den expanderande cellulosaindustrin med elektricitet. De äldre vattenkraftverk som var betydligt mindre hade främst producerat el för belysning av städer och arbetsplatser.

Under 1900-talets första decennium började elektriciteten alltmer användas för att driva industrier. I skogslänet Västerbotten startades under denna tid ett flertal nya pappersmassefabriker, vilket också ökade behoven av storskalig elproduktion. En förutsättning för att kunna producera el i stora anläggningar långt bort från konsumenten var också utvecklingen av trefassystemet 1890, vilket gjorde det möjligt med långväga kraftöverföring utan stora energiförluster.

Maskin inne i kraftstationen.

Utbyggnaden av Finnforsens kraftstation

Byggnadsarbetet beskrivs som mycket krävande eftersom det försiggick i en nästan obebyggd trakt på tre mils avstånd från såväl järnväg som sjöförbindelse och dessutom ca en mil från landsväg. Svenska vattenbyggare saknade i stort sett erfarenheter både av så stora kraftverksbyggen och de klimatmässiga förhållanden som gällde här. Det kalla klimatet ställde särskilda krav på utformningen av damm och vattenintag. Driften var sedan heller inte helt problemfri. Man hade bland annat stora bekymmer med issörja som samlades vid tunnelintaget. Flottningen kunde även ställa till det, med timmer som hopade sig och hindrade vattenflödet så att driften av kraftverket hotades.

1956, när kraftverket firade 50-årsjubileum, invigdes en helt ny kraftstation på andra sidan älven, i direkt anslutning till dammfästet. Den har en effekt på 54 MW.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklaringen omfattar de delar av kraftstationen som tillkom 1906–1912 och smedjan. Skyddet omfattar exteriörerna, interiörerna med fast teknisk utrustning samt fördelningsbassängen och byggnadernas närmaste markområde.

Hitta hit

Finnforsens kraftstation ligger i byn Finnforsfallet, vid Skellefteälven, ca 3 mil väster om Skellefteå stad.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss