Torvsjö kvarnar

I Torvsjö by utvecklades under 1800-talet en ovanlig vattendriven anläggning som saknar motsvarighet i norra Sverige. Mängden byggnader och små anläggningar utmed Kvarnbäcken visar tillsammans hur vattnets kraft kunde nyttjas i jordbruksarbetet, för förädling av skogsråvarorna samt för byns behov av elström – allt som exempel och berättelser från självhushållningens tid i en mindre jordbruksby i inlandet.

En välmående jordbruksby utvecklades

År 1752 anlades det första nybygget på den plats som senare blev Torvsjö by. Det bröts snart mer mark i Torvsjö och grannbyarna odlades också upp av utflyttade Torvsjöbor. Vägen mellan Åsele och Vilhelmina drogs 1875 genom Torvsjö. I byn fanns skjutsstation och gästgiveri. År 1900 fanns sju gårdar i Torvsjö och byskolan var fylld med barn. Torvsjö utvecklades till en välmående jordbruksby.

Bönderna i Torvsjö lyckades genom finurliga uppfinningar nyttja vattnet i Skarpsjöbäcken till hjälp i jordbruksarbetet. Under årens lopp har byborna, med stor hantverksskicklighet, byggt sex skvaltkvarnar, en tröskloge, en såg- och spånhyvel samt ett litet kraftverk – allt drivet med vattnets hjälp.

Rött trähus med ett gammalt kraftverk.

Jordbruksnedläggelse och upprustning

På 1950-talet vände utvecklingen och nu väntade tider av jordbruksnedläggelse och avfolkning. Många byggnader började förfalla och så även byggnaderna utmed Kvarnbäcken. År 1966 påbörjades dock en omfattande upprustning av anläggningen. En av stugorna timrades upp för att fungera som serveringslokal och efter sex års arbete invigdes anläggningen i maj 1972. Samma år skyddades kvarnområdet som byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen omfattar de vattendrivna slipstenarna, en storhässja, en tröskloge med halmlada, en torkbastu, sex kvarnar, en såg och spånhyvel, ett elektriskt kraftverk, en smedja, ett båthus med spelflotte och intilliggande markområde med spardammar och fångdammar.

1995 byggdes ett kulturum, en service- och utställningsbyggnad ritad av arkitekt Ragnar Bergeå. Idag finns en utställning och kafé i Torvsjö. Under sommarmånaderna ordnas dessutom dagliga guidade visningar av anläggningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Torvsjö kvarnar byggnadsminnesförklarades år 1972.

Hitta hit

Torvsjö kvarnar ligger utmed Kvarnbäcken i byn Torvsjö ca 25 km norr om Åsele.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss