Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aatoeklibpe - Aatoklimpoe - Atoklimpen

Aatoeklibpe, Aatoklimpoe, Atoklimpen - en samisk kulturmiljö, visar hur det renskötande nomadsamhället nyttjat landskapet under förhistorisk tid och fram till idag.

Här finns både ett andligt/religiöst landskap och ett fysiskt landskap med lämningar efter den fjällsamiska renskötarkulturen. Området berättar om den samiska kulturens utveckling och om människans villkor i en fjällmiljö. 

Det är framför allt lämningar efter den sydsamiska, intensiva renskötarkulturen som finns i området men det finns även spår efter de på 1930-talet inflyttade nordsamiska familjerna som bedrev en mer storskalig, extensiv, renskötsel.

Spåren efter det renskötande nomadsamhället utgörs av visteplatser  med härdar, kåtatomter, förvaringsanläggningar, bengömmor, rester efter renhagar och renvallar. I området finns även så kallade stalotomter, olika typer av rösningar och samiska förhistoriska gravar/gravplatser. I dag är det en storskalig modern renskötsel som bedrivs i området. Södra Storfjällsområdet är ett intensivt kalvningsland under våren, kalvmärkningsland under sommaren och betesland under vår, sommar och höst.

Upplev området

Följ den knappt 9 kilometer långa leden som tar dig runt i Atoklimpen. Det finns flera informationsskyltar längs leden.

I närheten av Atostugan, intill Risbäcken, finns en tillgängliggjord rastplats med anpassade bänkar och bord. Det går även att komma upp med rullstol på bron över Risbäcken, där får du en fin vy upp mot toppen på det heliga fjället Atoklimpen.

Lapplandsleden, som går mellan Hemavan och Borgafjäll, passerar också genom Atoklimpen.

Atoklimpen med vandringsleder på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Heligt fjäll

Förutom de fysiska lämningarna finns även ett andligt/religiöst landskap där det heliga fjället Atoklimpen står i centrum. I detta andliga/mentala landskap har minnen, myter, religion och traditioner utvecklats i samspel med naturen. "Ato" betyder enligt traditionen "den där". Fjället är alltså så heligt att det inte nämns vid namn eller kanske är det så att det inte behöver något namn eftersom fjällets karaktäristiska utseende gör att alla vet vad som menas ändå?

I området finns även mer fysiska spår av ett religiöst liv i form av forntida samiska gravar.

Ett fjäll med elefanthud

Området erbjuder också en speciell geologisk och botanisk miljö. Atoklimpens topp består av en svårvittrad vulkanisk bergart, peridotit, som omvandlas till bland annat serpentinsten. Tungmetallerna i serpentinberggrunden och den näringsfattiga miljön gör att till exempel endast ett fåtal växter kan överleva här.

En unik samisk miljö

Områdets speciella karaktär med både fysiska lämningar och ett andligt landskap gör Atoklimpen till en mycket värdefull samisk kulturmiljö. Helheten i miljön och områdets lättillgänglighet för att Atoklimpen har stora pedagogiska förutsättningar. Den samiska kulturen utgör en betydande del av Västerbottens läns historia och som är viktig att värna. Kulturreservatet ska verka för den samiska kulturens fortlevnad och arbeta för att tydliggöra den samiska historien.

Äldre kåta i kulturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Jeanette Joelsson

Miljömålsantikvarie

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss