Fångstgropssystemet på Laisheden

På Laisheden i Sorsele kommun finns länets längsta fångstgropssystem. Här, på norra sidan av Laisälven, hittar du ett system som är hela åtta kilometer långt och består av totalt 156 gropar.

Användes för att jaga älg och vildren

Fångstgropar användes förr för att jaga älg och vildren. Jaktformen förekom från stenålder ända fram till 1864 när det förbjöds. En fångstgrop består av en djup grop med ett svagt tak som djuren ramlade igenom. I botten på gropen kunde det finnas en sparkfålla gjord av trästockar som viltets ben kilades fast i. Groparna placerades ofta i strategiska rader som stora system för att bryta av viltstråk.

Grop i marken bland barrskog och avhuggna träd.

Lagskyddade fornlämningar

Fångstgropssytemet på Laisheden är lagskyddade fornlämningar. Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fångstgropssystemet på Laisheden är åtta kilometer långt och består av 156 gropar. Fångstgroparna är lagskyddade fornlämningar och får inte skadas.

Hitta hit

Fångstgropssystemet på Laisheden ligger cirka 15 kilometer norr om Sorsele, på norra sidan av Laisälven.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss