Rismyrlidens nybygge

Gården Rismyrliden är ett av länets bäst bevarade nybyggen som vittnar om 1800-talets självhushållning. Bebyggelsen på en västerbottnisk jordbruksgård bestod på den tiden av en mängd olika ekonomibyggnader, som var och en hade sin funktion, och i huvudsak var grupperade i form av en öppen fyrkant. Så ser det än idag ut i Rismyrliden, där byggnaderna uppfördes mellan åren 1825 och 1922.

Rismyrliden anlades 1825 och brukade fram till 1967 under ägande av ett antal olika personer. Gården består totalt av 13 byggnader: två manbyggnader, bagarstuga, bod, rundloge, torkbastu, smedja, sommarladugård med fårhus, källare, ladugårdslänga och tre lador. En bit från gården finns spår av en spånhyvel och en tjärdal. Sedan 1990 utgör Rismyrliden ett av länets byggnadsminnen.

Höskörden var avgörande

Gården Rismyrliden ligger i en sluttning med bebyggelsen uppe på höjden och odlingsmarken nedanför mot söder. Bebyggelsemönstret är karaktäristiskt för många nybyggen, eftersom man om möjligt gärna lade odlingsmarken i ett södervänt lidläge, och allra helst mot en sjö, för att minska känsligheten för frost och förbättra möjligheterna till en hygglig skörd. Rismyrliden gränsar dock inte till någon sjö utan omges av skog och myrmarker.

För nybyggaren var åkermarken ofta mycket begränsad och djurhållningen istället det primära. Mycken möda lades därför ner på att skaffa hem tillräckligt mycket hö för att utfodra djuren under vintern. Kringliggande myrar och bäckraningar var viktiga slåttermarker. För att förbättra avkastningen på dessa grävdes det för hand långa diken och anlades dammar och silängar. Runt Rismyrliden finns fortfarande rester av dammar och kanaler.

De flesta slåttermyrar låg långt från gården, varför slåttern och hemtransporten av fodret var ett helt företag. Starren slogs med lie och hässjades för att torka på platsen. Sedan lastades det in i lador, eller lämnades på hässjan, för att kunna köras hem på hårt vinterföre med häst och släde.

Stor lada i mörkt trä med vita fönsterkarmar.

Ett välbesökt utflyktsmål

I dag är Rismyrliden ett välbesökt utflyktsmål, där verksamheten drivs av stödföreningen Rismyrlidens Vänner. Under sommarmånaderna kan du få en inblick i hur livet tedde sig på en jordbruksgård förr i tiden; jordbruket, tvätten, matlagningen... Gå runt på egen hand eller följ med på en guidad tur och ta del av varje byggnads historia eller var med på något av alla arrangemang på gården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Rismyrliden byggnadsminnesförklarades år 1990.

Hitta hit

Rismyrliden ligger drygt 40 km väster om Skellefteå och knappt 20 km söder om Bastuträsk. Från Grönlidenvägen finns skyltning in på den skogsväg som efter ca 2 km leder upp mot gårdsplatsen.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss