Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dahlbergsgården

Dahlbergsgården i Bastutjärn uppfördes år 1826 och är byns andra nybygge. Byggnaderna på gården är typiska representanter för 1800-talets västerbottniska byggnadstradition och de är mycket lite förändrade sedan de byggdes.

Det första nybygget i Bastutjärn upptogs år 1776. Dahlbergsgården blev den andra gården i Bastutjärn och uppfördes år 1826 av bonden Jacob Jansa och hans hustru Anna Margareta, som var dotter till den första nybyggaren.

Gårdens olika byggnader

Gårdsformen är typisk för den västerbottniska byggnadstraditionen med den centralt placerade manbyggnaden och de båda flygelbyggnaderna. Dessa byggnader tillsammans med långlogen från 1858 ligger kvar på sina ursprungliga platser. I övrigt har gårdsbilden förändrats en del, då vissa av byggnaderna kan ha flyttats inom tomten medan andra har ersatts av nybyggnader. Till exempel brann den västra flygelbyggnaden ned i mitten av 1980-talet och ersattes av ett annat timrat uthus som flyttades från en gård i närheten.

Långsmal timmerstuga.

Långlogen från 1858 ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Flera tidsepoker representeras invändigt

Invändigt är flera tidsepoker representerade med möbler och inventarier, bland annat den platsbyggda piporgeln från 1879. Med sina tre stämmor, 54 tangenter och över 150 handskurna pipor är den unik. I övre trapphallen finns äldre väggmålningar utförda på fri hand. Flertalet äldre eldstäder finns bevarade, skorstenarna är dock ommurade.

Stiftelsen Dahlbergsgården bildades

Två av Jacob Jansas och Anna Margaretas barnbarnsbarn, Eugenia och Mauritz, blev de sista boende på Dahlbergsgården. Eugenia var emot alla former av moderniteter och det är mycket tack vare henne som inga större ombyggnader eller förändringar har skett. Efter Mauritz bortgång 1979 stod gården obebodd och 1985 bildade arvingarna tillsammans med Norsjö kommun och Skellefteå museum stiftelsen Dahlbergsgården.

Dahlbergsgården på Dahlbergsgårdens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dahlbergsgården byggnadsminnesförklarades år 2003.

Hitta hit

Dahlbergsgården ligger i Bastutjärn ca 10 km nordost om Norsjö samhälle.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss