Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning 2021

Utlysningen öppnar den 11 februari och stänger den 1 september 2021.

Länsstyrelsen i Stockholm har i år fått 6 170 060 kronor att fördela.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Stöd för ansökan

Observera att det går inte att spara utkast i vår e-tjänst. Använd gärna vår ansökningsmall för att underlätta ansökan och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Kontakta oss om du inte kan använda vår e-tjänst så skickar vi blankett istället.

Ansökningsmall för bidrag att utveckla beredskap och kapacitet Pdf, 465.9 kB.

Intyg samverkanspart § 37 Pdf, 971.9 kB.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2020 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 17 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna och en rad aktörer från civilsamhället arbetar tillsammans med att underlätta för nyanlända och ensamkommande barn och unga att etablera sig på bostad- och arbetsmarknaden, för en meningsfull fritid och olika typer av verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2020–2021 Pdf, 5.3 MB.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Pdf, 4.4 MB.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Pdf, 4.9 MB.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter