Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Regionala prioriteringar

  • Insatser som omfattar hela målgruppen nyanlända, både självbosatta och anvisade.
  • Insatser som främjar nyanländas digitaliseringskunskaper.
  • Verksamheter för nyanlända utan eller med kort utbildningsbakgrund.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2023

Länsstyrelsen Stockholm kan fördela cirka 5,4 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är den 1 september 2023. Ansök via Länsstyrelsen e-tjänst, se nedan.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd för ansökan

Under "Mina sidor" i e-tjänsterna finns möjlighet att spara ansökan i 14 dagar. Observera att intyg för firmatecknare samt intyg för samverkanspart finns att ladda ned på e-tjänstens första sida.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2021 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 14 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna som beviljats medel arbetar tillsammans med och en rad aktörer från civilsamhället för stötta nyanlända under den första tiden i Sverige. De arbetar med olika metoder för delaktighet och inkludering, etablering på arbetsmarknaden liksom uppsökande och vägledande verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – Beviljade projekt för nyanlända i Stockholms län finansierade med Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2020–2021 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Länk till annan webbplats.

Frågor om nu pågående projekt: Lina Devgun, lina.devgun@lansstyrelsen.se.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Arkiv för nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Kontakt

Enheten för integration