ANDTS

Länsstyrelsen samordnar och utvecklar arbetet mot narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol, tobaks- och nikotinprodukter.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet i länet och stödjer genomförandet av den nationella ANDTS-politiken på regional och lokal nivå. Det sker bland annat genom kunskapsspridning och stöd till lokala och regionala aktörer.

Spel om pengar

Länsstyrelsen stödjer kommuner och regioners arbete med att förebygga spelmissbruk.

Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol, tobaks- och nikotinprodukter. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn.

Kontakt

ANDT-samordnare Länsstyrelsen Stockholm

Tillsynshandläggare Länsstyrelsen Stockholm

David Engstrand, 010-223 13 43

Moa E Karlsson 010-223 12 15

Tomas Brink, 010-223 12 61

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm